Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1364

Bruxelles, den 28. september 2009

Forbrugere: EU-indsats skal begrænse høreskader ved brug af personlige musikafspillere

Til fordel for forbrugerne vedtog Europa-Kommissionen i dag en afgørelse om nye standardindstillinger på personlige musikafspillere, som vil medføre sikre lydniveauer samt tydelige advarsler om de skadelige virkninger af overdreven udsættelse for høj musik. I oktober 2008 advarede EU's Videnskabelige Komité, VKNNIS 1 , om, at man ved at lytte til personlige musikafspillere ved høj lydstyrke i en længere periode kan pådrage sig permanente høreskader. Det risikerer 5-10 % af brugerne, fordi de lytter til musik mere end en time om dagen ved høj lydstyrke. Det antages, at op mod 10 mio. personer i EU kan være i risikogruppen. Europa-Kommissionen gav i dag CENELEC (EU's standardiseringsorgan) et kommissorium om udarbejdelse af nye tekniske sikkerhedsstandarder.

EU's forbrugerkommissær Meglena Kuneva sagde: "Det er let at skrue sin mp3-spiller op til et skadelige skadeligt lydniveau, især på trafikerede steder og i offentlige transportmidler. Og det er bevist, at specielt unge - som ofte lytter til høj musik flere timer om ugen - ikke er klar over, at de risikerer høreskader. Høreskader kan være flere år om at vise sig, og så er det ganske enkelt for sent at gøre noget. Standarderne medfører små tekniske ændringer af afspillerne, der automatisk gør normal anvendelse sikker. Hvis forbrugerne vælger at ændre standardindstillingerne, kan de gøre det, men vil gennem tydelige advarsler blive gjort bekendt med de risici, de tager."

Bridget Cosgrave, generaldirektør for DIGITALEUROPE, sagde: "Den digitale teknologiindustri prioriterer forbrugernes sikkerhed højst. DIGITALEUROPE hilser Kommissionens tilgang med en videnskabeligt funderet proces til udvikling af standarder velkommen. Det er vigtigt, at brugerne får præcise oplysninger, så de kan træffe et informeret valg om, hvordan de vil lytte til deres musik. DIGITALEUROPE ser frem til at samarbejde med Europa-Kommissionen og standardiseringsorganerne og på denne måde tjene forbrugernes interesser."

De nuværende regler

De eksisterende EU-standarder foreskriver for øjeblikket ikke nogen øvre lydgrænse, ligesom specifik mærkning om lydniveauer heller ikke er påkrævet, men brugsvejledningen skal dog indeholde en erklæring med en advarsel om de skadelige virkninger af eksponering for et for højt lydniveau.

De nye forslag - kommissorium om nye sikkerhedsstandarder

Det kommissorium, som Europa-Kommissionen har foreslået sammen med de 27 medlemsstater, omfatter alle personlige musikafspillere og mobiltelefoner med musikafspilningsfunktion. Det indebærer følgende:

  • "Standardindstillingen" på produkterne skal garantere et sikkert eksponeringsniveau . For at undgå, at industriens innovationsmuligheder begrænses, indeholder kommissoriet ikke specifikke tekniske løsninger. I stedet er fabrikanterne forpligtet til at sikre, at standardindstillingerne for normal brug opfylder sikkerhedskravene.

I kommissoriet gøres det klart, at sikker brug afhænger af eksponeringstid og lydniveau. Ved 80 dB(A) bør eksponeringen begrænses til 40 timer om ugen. Ved 89 dB(A) bør eksponeringen ikke overstige 5 timer om ugen.

De sikre eksponeringsniveauer, som er defineret ovenfor, skal være standardindstillingen på afspillerne. Højere eksponeringsniveauer kan tillades, forudsat at brugeren bevidst har valgt dem, og at afspilleren omfatter en pålidelig metode til at oplyse brugeren om risikoen.

  • Tilstrækkelige advarsler for forbrugerne om de relevante risici og om, hvordan de undgås , herunder hvad der kan ske, hvis det originale sæt hovedtelefoner udskiftes med en anden type, der forårsager højere, usikre lydniveauer. Kommissoriet foreskriver ikke, hvordan dette skal gøres. Industriens løsninger kunne f.eks. omfatte mærkning eller digital information på skærmen.

Næste skridt

EU-standarder udarbejdes af CENELEC (det europæiske standardiseringsorgan) gennem en proces med deltagelse af videnskabsmænd, industrien og forbrugergrupper samt andre berørte parter; dette kan tage op til 24 måneder. EU-standarder er ikke obligatoriske, men hvis den nye standard vedtages af Europa-Kommissionen og offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende, bliver den "de facto" normen i industrien. Produkter, som overholder disse standarder, antages at være sikre - ellers skal fabrikanter benytte sig af omkostningskrævende uafhængige afprøvninger af produkterne. De nye sikkerhedsstandarder vil kun gælde for nye produkter.

Hvad kan forbrugerne gøre?

De kan f.eks. undersøge, om det er muligt at indstille en maksimal lydstyrke, som ikke kan overskrides, eller de kan reducere lydstyrken manuelt. De kan ligeledes af hensyn til deres hørelse selv sørge for ikke at anvende de personlige musikafspillere i længere tid ad gangen.

Baggrund:

Salget af personlige musikafspillere er i de seneste år steget kraftigt, især salget af mp3-afspillere. Det vurderes, at 50-100 mio. mennesker i EU dagligt lytter til bærbare musikafspillere. Det anslås, at der i de seneste 4 år er blevet solgt 184-246 mio. bærbare musikafspillere i alt, heraf 124-165 mio. mp3-afspillere.

Flere millioner mennesker i EU anvender således dagligt personlige musikafspillere, og hvis de anvender dem forkert, udsætter de sig selv for risikoen for høreskader.

Yderligere oplysninger:

Pressemeddelelse om Den Videnskabelige Komités Udtalelse om personlige musikafspillere: IP/08/1492

1 :

Den Videnskabelige Komité for Nye og Nyligt Identificerede Sundhedsrisici (VKNNIS).


Side Bar