Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1364

V Bruselu dne 28. září 2009

Spotřebitelé: Kroky EU k omezení zdravotních rizik, vyplývajících z hlasitého poslechu osobních hudebních přehrávačů

Podle dnešního rozhodnutí Evropské komise budou mít spotřebitelé prospěch z nového implicitního výrobního nastavení osobních hudebních přehrávačů na bezpečnou úroveň hlasitosti a rovněž z upozornění na nebezpečné účinky příliš hlasitého poslechu zvuku. V říjnu 2008 zveřejnil Vědecký výbor pro vznikající a nově zjištěná zdravotní rizika 1 varování, že dlouhodobější hlasitý poslech osobních hudebních přehrávačů může vést k trvalému postižení sluchu. Pěti až deseti procentům posluchačů hrozí trvalá ztráta sluchu. Jedná se o osoby, které poslouchají hudbu více než hodinu denně a mají přehrávač nastavený na silnou hlasitost zvuku. Odhaduje se, že toto nebezpečí hrozí v EU více než 10 milionům osob. Evropská komise dnes zaslala mandát evropskému orgánu pro standardizaci CENELEC, ve kterém žádala vytvoření nové technické bezpečnostní normy.

Komisařka pro ochranu spotřebitele Meglena Kuneva řekla: „Je snadné zesilovat si přehrávač MP3 až na škodlivou úroveň hlasitosti, zejména na hlučných ulicích nebo v prostředcích veřejné dopravy. Existují důkazy, že zejména mladí lidé, kteří poslouchají hudbu nastavenou na silnou hlasitost často po celé hodiny každý týden, nemají vůbec ponětí, že mohou ohrožovat svůj sluch. Může trvat roky, než se toto poškození sluchu projeví, a pak je příliš pozdě. Tyto normy budou znamenat provedení malých technických změn v přehrávačích, aby bylo jejich normální používání při implicitním výrobním nastavení bezpečné. Spotřebitelé budou moci manuálně změnit toto implicitní výrobní nastavení, pokud chtějí, ale budou existovat jasná varování ohledně nebezpečí, kterým se tím vystavují.

Bridget Cosgrave, generální ředitelka společnosti DIGITALEUROPE, řekla: „Bezpečnost spotřebitelů má v odvětví digitálních technologií nejvyšší prioritu“. Společnost DIGITALEUROPE vítá přístup Evropské komise tím, že využije vědeckého postupu pro vývoj norem. Pro informované rozhodování jak hudbu poslouchat je důležité, aby spotřebitelé měli přesné informace. Společnost DIGITALEUROPE se těší na spolupráci s Evropskou komisí a orgány pro standardizaci, čímž chce sloužit zájmům spotřebitelů.

Stávající pravidla

Stávající normy EU v současné době nepředepisují žádnou maximální hranici hlasitosti zvuku ani neukládají zvláštní požadavky na označování výrobku s ohledem na hlasitost poslechu, ale požadují, aby návod k použití obsahoval varování o nepříznivých dopadech vystavení se nadměrné hlasitosti zvuku.

Nové návrhy – mandát pro nové bezpečnostní normy

Mandát navrhovaný Evropskou komisí s 27 členskými státy zahrnuje veškeré osobní hudební přehrávače a mobilní telefony s funkcí přehrávání hudby. Tento návrh stanoví, že:

  • bezpečná úroveň hlasitosti poslechu je úroveň daná implicitním výrobním nastavením výrobků . Mandát nepředepisuje konkrétní technická řešení, aby nepotlačoval schopnost průmyslových odvětví inovovat. Namísto toho požaduje, aby to byli výrobci, kdo zajistí, že implicitní výrobní nastavení pro běžné používání bude v souladu s požadavky na bezpečnost.

Mandát jasně uvádí, že bezpečné používání závisí na době vystavení se zvuku a na hlasitosti poslechu. Při hlasitosti 80 dB(A) by měl být poslech omezen na 40 hodin za týden. Při hlasitosti 89 dB(A) by poslech neměl přesáhnout 5 hodin týdně.

Výše uvedená bezpečná úroveň hlasitosti poslechu je úroveň daná implicitním výrobním nastavením výrobků. Lze povolit i vyšší úrovně vystavení se hlasitému poslechu, pokud byly záměrně zvoleny uživatelem a na výrobku je spolehlivým způsobem uvedena informace o tomto nebezpečí pro uživatele.

  • v hodné varování pro spotřebitele ohledně nebezpečí a způsobů, jak se jim vyhnout , včetně situace, kdy dojde k výměně původní sady sluchátek za jiný typ, což bude mít za následek vyšší nebezpečnou hladinu zvuku. Mandát nepředepisuje způsoby, jak výše uvedené prakticky provést. Průmyslové odvětví může tuto záležitost řešit například označením na výrobním štítku nebo digitální informací na jeho displeji. Co se bude dít dál?

Evropské normy vypracovává evropský orgán pro normalizaci CENELEC postupem, kterého se účastní vědci, výrobní odvětví a skupiny spotřebitelů a další zúčastněné osoby, celý postup může trvat až 24 měsíců. Evropské normy nejsou závazné, pokud je však nová norma schválena Evropskou komisí a zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie, de fakto se stává průmyslovou normou. Výrobky, které jsou v souladu s těmito normami se považují za bezpečné – v opačném případě musejí výrobci nechat své výrobky nezávisle testovat, což je velmi drahé. Nové bezpečnostní normy se budou vztahovat pouze na budoucí výrobky.

Co mohou zákazníci dělat?

Uživatelé osobních hudebních přehrávačů mohou sami učinit řadu praktických preventivních kroků, například zjistit u daného zařízení možnosti nastavení maximální hlasitosti a používat hlasitost nižší, nebo hlasitost snížit manuálně, a dále mohou dbát na to, aby s ohledem na ochra nu sluchu neposlouchali hudbu z osobních hudebních přehrávačů příliš dlouho.

Obecné souvislosti:

V posledních letech výrazně vzrostl prodej osobních hudebních přehrávačů, zejména MP3 přehrávačů. Odhaduje se, že v EU poslouchá denně hudbu z přenosných hudebních přehrávačů přibližně 50 až 100 milionů lidí. Za poslední čtyři roky se prodej všech přenosných zvukových zařízení podle odhadů pohyboval v rozmezí 184 až 246 milionů kusů a prodej přehrávačů MP3 124 až165 milionů kusů. V EU používají miliony lidí osobní hudební přehrávače každý den a při jejich nevhodném použití mohou být vystavováni riziku poškození sluchu.

Více informací můžete nalézt:

V tiskové zprávě k názoru vědecké komise na osobní hudební přehrávače na internetových stránkách: IP/08/1492

1 :

Vědecký výbor pro vznikající a nově zjištěná zdravotní rizika (VVVNZZR)


Side Bar