Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1364

Брюксел, 28 септември 2009 г.

Потребители: ЕС предприема мерки за ограничаване на опасностите за здравето от излагането на шум от персонални музикални плейъри

Потребителите ще могат да се възползват от нови фабрични настройки на персоналните музикални плейъри, с които излагането на звука ще бъде на безопасни нива, както и от ясни предупреждения относно вредните ефекти от прекаленото излагане на силен звук благодарение на приетото днес от Европейската комисия решение. През октомври 2008 г. Научният комитет на ЕС по възникващи и идентифицирани нови здравни рискове 1 предупреди, че слушането на персонални музикални плейъри със силен звук през продължителен период от време може да доведе до трайни увреждания на слуха. При 5—10 % от хората има опасност от трайна загуба на слуха. Това са хората, които обикновено слушат музика повече от 1 час дневно при силно увеличен звук. Смята се, че близо 10 милиона от хората в ЕС може да са изложени на риск. Днес Европейската комисия предостави мандат на Европейския комитет за електротехническа стандартизация (CENELEC) за изготвянето на нови технически стандарти за безопасност.

Европейският комисар по въпросите на потребителите Меглена Кунева заяви: „Лесно е да усилиш звука на МР3 плейъра до нива, които могат да увредят слуха, особено когато си на шумна улица или в градския транспорт. А истината е, че особено младите хора, които понякога слушат с часове силна музика всяка седмица, нямат представа, че излагат слуха си на риск. Може да изминат години, преди слуховото уреждане да се прояви и тогава просто вече е твърде късно. С тези стандарти ще се въведат малки технически промени в плейърите, така че да са фабрично настроени нормалната им употреба да е безопасна. Ако потребителите пожелаят да променят фабричните настройки на звука, те ще могат да го сторят, но ще има ясни предупреждения за риска, който поемат.“

Бриджит Коузгрейв, генерален директор на DIGITALEUROPE, каза: „Безопасността на потребителите е най-важният приоритет за производителите на цифрови технологии. DIGITALEUROPE приветства подхода на Европейската комисия да използва основан на научни доказателства процес за разработването на стандарти. Важно е ползвателите да имат на разположение точна информация, за да може изборът им за това как да слушат музика да бъде съзнателен и информиран.

DIGITALEUROPE ще работи с Европейската комисия и органите за стандартизация в защита на интересите на потребителите.“

Действащите правила

Съществуващите стандарти на ЕС не определят горна граница на силата на звука, нито налагат някакво специално означение по отношение на нивата на шум, но изискват наръчникът с инструкции да съдържа предупреждение за вредата от излагането на звук с голяма сила.

Новите предложения и мандатът за нови стандарти за безопасност

В обхвата на мандата, предоставен от Европейската комисия и 27-те държави-членки, попадат всички персонални музикални плейъри и мобилни телефони с функция за възпроизвеждане на музика. С него се предвиждат:

  • Безопасни нива на експозиция във фабричните настройки на продуктите. В мандата не се установяват конкретни технически решения, за да не се задушава иновативният потенциал на индустрията. Вместо това, той изисква от производителите да направят така, че фабричните настройки за нормална употреба да отговарят на изискванията за безопасност.

В него се подчертава, че безопасната употреба зависи от времето на излагане и силата на звука. При 80 dB(A), слушането следва да се ограничава до 40 часа седмично. При 89 dB(A), слушането следва да не надхвърля 5 часа седмично.

Продуктите ще бъдат фабрично настроени на тези безопасни нива на експозиция. По-високи нива на звука ще са възможни, при условие, че те са съзнателно избрани от ползвателя и в продукта е интегриран надежден начин, чрез който той да бъде предупреден за рисковете.

  • Подходящи предупреждения за потребителите относно опасностите и начините за тяхното избягване , в това число и когато оригиналните слушалки се заменят с друг вид слушалки, което води до по-високи и опасни нива на звука. В мандата не се установяват начините за предупреждаване. Промишлените решения биха могли да включват, например, етикети или цифрова информация на екрана. Какво предстои?

Стандартите на ЕС се изготвят от CENELEC чрез процес, в който вземат участие учени, представители на промишлеността и потребителите, както и други заинтересовани страни, и който може да продължи до 24 месеца. Стандартите на ЕС не са задължителни, но ако новият стандарт бъде одобрен от Европейската комисия и публикуван в Официален вестник на Европейския съюз, той става де факто норма за промишлеността. Това е така, защото продуктите, отговарящи на тези стандарти, се смятат за безопасни — в противен случай производителите трябва да ги подложат на скъпоструващи независими изпитвания. Новите стандарти за безопасност ще се прилагат само за бъдещите продукти.

Какво могат да направят потребителите?

Ползващите персонални музикални плейъри вече могат да вземат някои много практични предпазни мерки като например да проверят дали максималната сила на звука на устройството може да бъде настроена на по-ниски нива или ръчно да намалят силата на звука и в интерес на слуха си да внимават да не използват музикалния плейър в продължение на много часове.

Контекст:

През последните години продажбите на персонални музикални плейъри рязко нараснаха, особено при MP3 плейърите. Според оценките между 50 и 100 милиона души в ЕС ежедневно слушат такива устройства. Според проведени изчисления, през последните четири години продажбите на дребно варират между 184 и 246 милиона за всички преносими аудио устройства и между 124 и 165 милиона за MP3 плейърите. В рамките на ЕС милиони хора използват ежедневно персонални музикални плейъри, а ако ги използват неправилно, се излагат на опасност от увреждане на слуха.

За повече информация

Съобщение за медиите във връзка със становището на научния комитет относно личните устройства за възпроизвеждане на музика: IP /08/1492

1 :

Научен комитет по възникващи и идентифицирани нови здравни рискове (НКВИНЗР)


Side Bar