Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1349

Bruselj, 23. septembra 2009

Komisija bolj ekološka kot kdaj koli

Evropska komisija je v boju proti globalnim podnebnim spremembam že dolgo v političnem ospredju. Kot organizacija z veliko zaposlenimi tudi daje dober zgled in je zelo vplivna. Na podlagi uspešnega pilotnega projekta, ki se je začel leta 2001, se je zdaj odločila svoj sistem ravnanja z okoljem razširiti na vse svoje dejavnosti in stavbe v Bruslju in Luxembourgu. Komisija s to shemo potrjevanja, ki temelji na Uredbi EMAS (sistem za okoljsko ravnanje in presojo), izvaja sistem, v katerem so opredeljeni in ovrednoteni okoljski vidiki njenih dejavnosti, kar prinaša nenehne izboljšave na področjih, kot so večja energetska učinkovitost, optimalna raba naravnih virov in zmanjšanje emisij C O 2 .

„Naši zaposleni si že dolgo močno prizadevajo za zmanjšanje okoljskega vpliva lastnih dejavnosti Komisije. Komisija se je že leta 1997 zavezala ekološkemu gospodarjenju, ki je s pilotnim izvajanjem Uredbe EMAS privedlo do poročil, vrednotenj in zmanjšanja okoljskega vpliva njenih dejavnosti. Z razširitvijo sistema EMAS na druge dejavnosti Komisije nadgrajujemo svoje bogate izkušnje v boju za nenehno zmanjševanje svojih okoljskih sledi v prihodnjih letih,“ je povedal Siim Kallas, podpredsednik Komisije, pristojen za upravo, revizijo in boj proti goljufijam.

Razširitev sistema ravnanja z okoljem na celotno Komisijo v Bruslju in Luxembourgu

Pozitivni rezultati pilotne faze so pokazali, da je sistem ravnanja z okoljem, ki temelji na Uredbi EMAS, najprimernejši instrument za upravljanje in izboljšanje okoljske uspešnosti na Evropski komisiji. Sistem je pokazal tudi sinergije med različnimi oddelki in zaposlenimi, ki si prizadevajo za uresničitev skupnih ciljev. Z odločitvijo, ki jo je Komisija danes sprejela, se ta sistem ravnanja z okoljem razširja na vse njene dejavnosti in stavbe v Bruslju in Luxembourgu. Pristojni nacionalni organi naj bi uradno prijavo v sistem EMAS za vse dejavnosti Komisije dosegli leta 2012 in za vse stavbe leta 2014.

Glavni dosežki pilotne faze sistema EMAS v Bruslju (v obdobju 2002–2008)

(1) Zmanjšanje porabe energije in vode v stavbah ter emisij CO 2 iz njih 1 :

Poraba električne energije in vode se je zmanjšala za 14 % oziroma 23 % na m². Emisije CO 2 so se v teh stavbah zmanjšale za več kot 7 % na m².

(2) Zmanjšanje porabe papirja

Poraba offset papirja se je od leta 2003 zmanjšala za 48 % in pisarniškega papirja za 41 %.

(3) Zmanjšanje nastalih odpadkov

Količina nastalih odpadkov se je zmanjšala za 11 %, in sicer s 331 kg/osebo/leto na 294 kg/osebo/leto. Od tega se približno 54 % reciklira.

(4) Spodbujanje uporabe trajnostnih prevoznih sredstev

Podatki najnovejše raziskave (izvedena je bila sredi leta 2008) kažejo pozitivne učinke prizadevanj Komisije za spodbujanje uporabe trajnostnih prevoznih sredstev. Delež zaposlenih v Bruslju, ki se na delo vozijo z avtom, se je zmanjšal na 29 % (s 50 % leta 1998), delež tistih, ki za pot na delo uporabljajo javni prevoz (avtobus, tramvaj, metro ali vlak) pa se je povečal na 50 % (z 32 % leta 1998).

Komisija tesno sodeluje z bruseljsko regijo pri novem projektu urbanističnega načrtovanja, osredotočenem na glavno skupino njenih stavb v Bruslju. Eden od ciljev projekta je ustvariti sosesko, ki bo bolj primerna za delo in življenje, s posebnim poudarkom na trajnostnih prevoznih sredstvih.

Vse okoljske izjave Evropske komisije so na voljo na spletni strani sistema EMAS:

http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm (pod Tools | environmental statement library | section 99).

1 :

Zaradi primerjave je zajetih le 19 poslovnih stavb v Bruslju, ki so trenutno vključene v sistem EMAS.


Side Bar