Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1349

Briselē, 2009. gada 2 3. septembrī

Komisija kļūst arvien zaļāka

Eiropas Komisija jau krietnu laiku ir uzņēmusies politisko vadību cīņā pret globālajām klimata pārmaiņām. Kā organizācija ar lielu darbinieku skaitu tā arī pati rāda priekšzīmi un sniedz ievērojamu ieguldījumu rūpēs par klimatu. 2001. gadā uzsāktais pilotprojekts ir sekmīgs, un tagad Eiropas Komisija ir nolēmusi paplašināt vides vadības sistēmu, ietverot visas darbības jomas un visas ēkas Briselē un Luksemburgā. Ar sertifikācijas shēmu, kuras pamatā ir EMAS regula (vides vadības un audita sistēma), Komisija ievieš sistēmu savas darbības vides aspektu noteikšanai un novērtēšanai, kas ļauj veikt pastāvīgus uzlabojumus tādās jomās kā augstāka energoefektivitāte, optimāla dabas resursu izmantošana un CO 2 emisiju samazinājums.

“Mūsu personāls ar neatslābstošu apņēmību samazina ietekmi, ko Komisijas darbības atstāj uz vidi. Komisija jau 1997. gadā sāka īstenot “zaļās saimniekošanas” modeli, ar kuru, izmēģinājuma veidā ieviešot EMAS regulu, tika vērtēta, reģistrēta un samazināta Komisijas darbības ietekme uz vidi. Paplašinot EMAS lietojumu Komisijā, mēs izmantojam uzkrāto pieredzi, lai turpinātu samazināt vidē atstāto “pēdu” nākamajos gados,” teica Sīms Kallass, Komisijas priekšsēdētāja vietnieks, kas atbild par administratīvajām lietām, revīziju un cīņu pret krāpšanu.

Vides vadības sistēmas paplašināšana, ietverot visu Komisiju Briselē un Luksemburgā

Ar lieliskiem panākumiem izmēģinājuma posmā vides vadības sistēma, kuras pamatā ir EMAS regula, ir apliecinājusi — tā ir piemērotākais instruments Eiropas Komisijas vides rādītāju noteikšanai un pilnveidošanai. Sistēma ir parādījusi sinerģiju, ko panāk dažādas struktūrvienības un darbinieki, tiecoties uz kopīgiem mērķiem. Šodien Komisija nolēma paplašināt šo vadības sistēmu, ietverot tajā visas darbības jomas un visas ēkas Briselē un Luksemburgā. Oficiālā EMAS reģistrācija kompetentajās valstu iestādēs paredzēta 2012. gadā visām Komisijas darbības jomām un 2014. gadā visām ēkām.

Ievērojamākie panākumi EMAS izmēģinājuma posmā Briselē (2002- 2008)

1) Mazāks enerģijas patēriņš, ūdens patēriņš un CO 2 emisija ēkās 1

Elektroenerģijas un ūdens patēriņš uz m² samazinājies par attiecīgi 14 % un 23 %. CO 2 emisija šajās ēkās sarukusi par vairāk nekā 7 % uz m².

2) Mazāks papīra patēriņš

Kopš 2003. gada ofseta papīrs tērēts par 48 % mazāk, bet biroja papīrs — par 41 %.

3) Ierobežota atkritumu veidošanās

Radīto atkritumu daudzums samazinājies par 11 % — no 331 kg uz vienu cilvēku gadā līdz 294 kg uz vienu cilvēku gadā. Apmēram 54 % no šī apjoma tiek pārstrādāti otrreiz.

4) Veicināts ilgtspējīgs transports

Jaunākie aptaujas dati (no 2008. gada vidus) liecina, ka Komisijas centieni veicināt ilgtspējīgus transporta veidus devuši panākumus. To darbinieku proporcija, kas uz darbu brauc ar savu automašīnu, ir sarukusi līdz 29 % (no 50 % 1998. gadā), bet sabiedriskā transporta (autobusa, tramvaja, metro vai vilciena) lietotāju proporcija augusi līdz 50 % (no 32 % 1998. gadā).

Komisija kopā Briseles reģionu strādā pie jauna pilsētplānošanas projekta, kas aptver teritoriju ap centrālajām Komisijas ēkām Briselē. Viens no šī darba mērķiem ir panākt, lai apkārtējā teritorija būtu ilgtspējīgāka dzīves un darba vieta, īpašu uzmanību pievēršot ilgtspējīgam transportam.

Visas EK vides deklarācijas var atrast EMAS tīmekļa vietnē

http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm (sk. Tools | environmental statement library | section 99).

1 :

Salīdzinājumam izmantotas tikai 19 biroju ēkas Briselē, kurās patlaban darbojas EMAS.


Side Bar