Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1349

Bruxelles den 23. september 2009

Kommissionen mere miljøbevidst end nogensinde

Europa-Kommissionen har længe gået forrest i den politiske kamp mod globale klimaforandringer. Også som organisation med en stor medarbejderstab foregår den med et godt og betydningsfuldt eksempel. Nu har den besluttet at bygge videre på det vellykkede pilotprojekt, der blev søsat i 2001, ved at udvide sit miljøledelsessystem til alle sine aktiviteter og bygninger i Bruxelles og Luxembourg. Ved at miljøcertificere på basis af EMAS-forordningen (ordning for miljøstyring og miljørevision) implementerer Kommissionen et system, som kortlægger og vurderer de miljømæssige aspekter af dens aktiviteter. Det skal skabe stadige forbedringer på områder som bedre energiudnyttelse, optimal anvendelse af naturressourcer og nedbringelse af CO 2 -udledninger.

" Vore medarbejdere har længe følt en forpligtelse til at minimere den miljøpåvirkning, som Kommissionens egne aktiviteter medfører. Allerede i 1997 forpligtede Kommissionen sig til "grøn forvaltning", og herunder foretog den en vurdering af miljøpåvirkningen fra sine aktiviteter samt minimerede den ved selv at implementere EMAS-forordningen som pilotprojekt. Når vi nu udvider anvendelsen af EMAS yderligere i Kommissionen, bygger vi på vore erfaringer, så vi til stadighed kan mindske vores miljøpåvirkning i de kommende år", udtaler Siim Kallas, Kommissionens næstformand med ansvar for administrative anliggender, revision og bekæmpelse af svig.

Udvidelsen af miljøledelsessystemet til hele Kommissionen i Bruxelles og Luxembourg

P ilotfasens positive resultater viste, at miljøledelse ud fra EMAS-forordningen er det bedst egnede instrument til at styre miljøindsatsen og forbedre miljøresultaterne. Systemet har også givet synergieffekter mellem forskellige afdelinger og fået medarbejdere til at arbejde sammen om at nå fælles mål. Med dagens beslutning udvider Kommissionen miljøledelsessystemet til alle sine aktiviteter og bygninger i Bruxelles og Luxembourg. Alle Kommissionens aktiviteter og alle dens bygninger skal være officielt EMAS-registrerede af de kompetente nationale myndigheder i henholdsvis 2012 og 2014.

De vigtigste landvindinger i EMAS' pilotfase i Bruxelles (2002-2008)

(1) Nedbringelse af energiforbrug, vandforbrug og CO 2 -udledninger fra bygninger 1 :

El- og vandforbrug er faldet med henholdsvis14 % og 23 % pr. m². CO 2 -udledninger er blevet nedbragt med over 7 % pr. m² i de pågældende bygninger.

(2) Nedbringelse af papirforbrug

Forbrug af offsetpapir er nedbragt med 48 % og kontorpapir med 41  % siden 2003.

(3) Nedbringelse af affaldsproduktion

Affaldsmængden er faldet med 11 % fra 331 kg pr. person pr. år til 294 kg pr. person pr. år. Ca. 54 % heraf bliver genbrugt.

(4) Fremme af bæredygtige transportmidler

De seneste tal (fra midten af 2008) viser den gavnlige virkning af Kommissionens bestræbelser på at fremme bæredygtige transportmidler. Andelen af medarbejdere i Bruxelles, der tager bilen på arbejde er faldet til 29% (fra 50 % i 1998), mens andelen der anvender offentlig transport (bus, sporvogn, metro eller tog) er steget til 50 % (fra 32 % i 1998).

Kommissionen arbejder i øjeblikket tæt sammen med hovedstadsregionen Bruxelles om et nyt byplanlægningsprojekt i området omkring det vigtigste kompleks af Kommissions-bygninger. En af målsætningerne er at gøre kvarteret til et mere bæredygtigt sted at arbejde og bo, og bæredygtig transport spiller her en særlig rolle.

All e Kommissionens miljøredegørelser kan ses på EMAS' hjemmeside:

http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm (under Tools | environmental statement library | 99).

1 :

Af sammenligningshensyn omtales i det følgende kun de 19 kontobygninger i Bruxelles, der på nuværende tidspunkt har implementeret EMAS-systemet i Bruxelles.


Side Bar