Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1349

V Bruselu dne 2 3. září 2009

Komise funguje stále ekologičtěji

Evropská komise je již dlouho v čele boje s celosvětovou změnou klimatu. Jako organizace s vysokým počtem zaměstnanců jde zároveň příkladem a přispívá ke změně k lepšímu. S ohledem na úspěch pilotního projektu zahájeného v roce 2001 se Evropská komise nyní rozhodla, že rozšíří systém řízení z hlediska ochrany životního prostředí na všechny své činnosti a budovy v Bruselu i Lucemburku. Pomocí tohoto systému, který vychází z nařízení o EMAS (systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí), Komise definuje a hodnotí environmentální aspekty své činnosti, což vede ke stálému zlepšování v oblastech, jako je zvyšování energetické účinnosti, optimální využívání přírodních zdrojů a snižování emisí CO 2 .

„Naši zaměstnanci jsou dlouhodobě a upřímně odhodláni snižovat dopad činností Komise na životní prostředí. Již v roce 1997 se Komise zavázala k tzv. zelenému hospodaření v rámci pilotního projektu na základě nařízení o EMAS, který spočíval v hodnocení a zmenšování dopadu jejích činností na životní prostředí a podávání zpráv o tomto dopadu. Další rozšíření systému EMAS v Komisi nám umožní stavět na zkušenostech, které jsme shromáždili, a v následujících letech minimalizovat stopu, kterou naše činnost zanechává na životním prostředí,” prohlásil Siim Kallas, místopředseda Evropské komise odpovědný za administrativu, audit a boj proti podvodům.

Rozšíření celého systému řízení z hlediska ochrany životního prostředí do všech prostor Komise v Bruselu i Lucemburku

Vzhledem k pozitivním výsledkům pilotní fáze se systém řízení z hlediska ochrany životního prostředí vycházející z nařízení o EMAS ukázal jako nejvhodnější nástroj k řízení a zlepšování environmentálního profilu EK. Díky tom uto systému se rovněž podařilo prokázat součinnost mezi různými odděleními a zapojit zaměstnance do plnění společných cílů. Rozhodnutím, které Komise dnes přijala, se rozšiřuje působnost tohoto systému řízení na všechny její činnosti a budovy v Bruselu a Lucemburku. V roce 2012 by Komise měla zaregistrovat u příslušných vnitrostátních orgánů do systému EMAS všechny své činnosti a v roce 2014 všechny své budovy.

Hlavní úspěchy pilotní fáze EMAS v Bruselu (2002–2008)

1) Snížení spotřeby elektrické energie a vody a snížení emisí CO 2 v budovách 1 :

Spotřeba se snížila o 14 % na m² u elektřiny a o 23 % na m² u vody. V těchto budovách se emise CO 2 snížily o více než 7 % na m².

2) Snížení spotřeby papíru

Od roku 2003 došlo k 48% snížení spotřeby ofsetového papíru a k 41 % snížení spotřeby kancelářského papíru 2003.

3) Snížení produkce odpadu

Objem vyprodukovaného odpadu se ročně snížil o 11 % z 331 kg na osobu za rok na 294 kg na osobu za rok. Přibližně 54 % odpadu se recykluje.

4) Podpora udržitelných způsobů dopravy

Z posledního průzkumu, provedeného v polovině roku 2008, vyplývá, že úsilí Komise o podporu udržitelných způsobů přepravy přináší kladné výsledky. V Bruselu se podíl zaměstnanců dojíždějících do práce osobním vozidlem snížil na 29 % (z 50 % v roce 1998), přičemž podíl zaměstnanců využívajících veřejnou dopravu, tj. autobus, tramvaj, metro či vlak, se zvýšil na 50 % (z 32 % v roce 1998).

Komise úzce spolupracuje s regionem Brusel na projektu rozvoje města, který se zaměřuje na oblast hlavní skupiny budov v okolí Komise v Bruselu. Jedním z cílů je učinit z této čtvrti příjemnější místo pro práci i pro život, a to se zvláštním důrazem na udržitelnou dopravu.

Všechna oznámení EK týkající se životního prostředí jsou k dispozici na internetové stránce EMAS

http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm (v sekci Tools – environmental statement library – section 99).

1 :

Pro účely srovnávání se posuzuje pouze 19 kancelářských budov, které jsou v současnosti zahrnuty do systému EMAS v Bruselu.


Side Bar