Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/1347

Brüsszel, 2009. szeptember 23.

A Bizottság jogalkotási javaslatokat fogad el az európai pénzügyi felügyelet erősítése érdekében

(lásd: MEMO/09/404 & MEMO/09/405 )

Az Európai Bizottság ma fontos jogszabálytervezeteket tartalmazó csomagot fogadott el, hogy jelentős mértékben erősítse az európai pénzügyi ágazat felügyeletét. A fokozott együttműködésre irányuló intézkedések célja a pénzügyi stabilitás tartós javítása az EU egészében; azonos technikai szabályok következetes alkalmazásának és érvényesítésének biztosítása; a rendszerszintű kockázatok kellő időben történő azonosítása; és sokkal hatékonyabb közös fellépés biztosítása rendkívüli helyzetekben és a felügyeletek közötti nézeteltérések megoldása terén. A jogszabályok létrehozzák az új Európai Rendszerkockázati Testületet (ESRB), amelynek feladata a pénzügyi rendszer egészét fenyegető kockázatok feltárása és mindenekelőtt gyors cselekvést igénylő korai figyelmeztetések kiadása. Rendelkeznek a nemzeti felügyeletek hálózatából álló Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszerének (ESFS), valamint a banki, biztosítási és foglalkoztatóinyugdíj-ágazatban három új európai felügyeleti hatóságnak a felállításáról is.

José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke így nyilatkozott: „Manapság már nemcsak nemzeti, hanem európai és globális pénzügyi piacokról beszélhetünk. Ezért szükség van európai szintű és az egész világra kiterjedő felügyeletükre is. Ma – a tagállamok politikai támogatásával és a de Larosière-jelentés alapján – új európai felügyeleti rendszer létrehozására teszünk javaslatot. Célunk az, hogy megóvjuk az európai adófizetőket a 2008. őszi súlyos válság megismétlődésétől, amikor a kormányoknak eurómilliárdokat kellett áldozniuk a bankok megmentésére. Ez az európai rendszer ösztönözheti hasonló kialakítását világszinten, és Pittsburgh-ben emellett fogunk szót emelni.”

A belső piacért és a szolgáltatásokért felelős biztos, Charlie McCreevy a következőket nyilatkozta: Ez a csomag bizonyítja, hogy a Bizottság gyorsan és határozottan lép fel, ha az európai pénzügyi felügyelet terén tapasztalható hiányosságok megszüntetéséről és egy újabb pénzügyi válság jövőbeli elkerüléséről van szó. Javasolni fogom a Tanácsnak és a Parlamentnek a csomag gyors elfogadását, hogy az új rendszer 2010-ben megkezdhesse működését.”

Az EU pénzügyi stabilitását fenyegető kockázatok feltárása és elkerülése céljából létrehozott Európai Rendszerkockázati Testület (ESRB) és a felügyelet intézményi szinten történő javítására irányuló új intézkedések nagyban hozzájárulnak majd pénzügyi rendszerünk kiegyensúlyozatlanságának megszüntetéséhez és pénzügyi felügyeleti rendszerünk gyenge pontjainak kiküszöböléséhez, hiszen részben ezek is okolhatók a pénzügyi válság kialakulásáért ” – tette hozzá Joaquín Almunia, a gazdasági és pénzügyekért felelős biztos.

A jelenlegi pénzügyi válság felszínre hozta az EU felügyeleti keretének problémáit, mindenekelőtt, hogy a több mint egy évtizede megteremtett egységes európai piac ellenére a felügyelet továbbra is széttagolódik nemzeti hatóságokra; felhívta továbbá a figyelmet a páneurópai intézmények jelentőségé re.

A ma elfogadott jogalkotási javaslatok a makro- és a mikroprudenciális felügyeleti szint hiányosságait egyaránt kezelik a következők létrehozásával:

  • az Európai Rendszerkockázati Testület (ESRB) , amely ellenőrzi és értékeli a pénzügyi rendszer egészének stabilitását fenyegető kockázatokat (makroprudenciális felügyelet). Az ESRB korai figyelmeztetéseket fog kiadni az esetleg kialakuló rendszerszintű kockázatokról és adott esetben ajánlásokat tesz e kockázatok kezelésére.

  • A nemzeti pénzügyi felügyeletek hálózatából álló Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszerének (ESFS ) feladata lesz az egyedi pénzügyi intézmények felügyelete (mikroprudenciális felügyelet), együttműködve a jelenleg a banki, biztosítási és foglalkoztatóinyugdíj-ágazatban működő bizottságok átalakításával létrehozott új európai felügyeleti hatóságokkal, vagyis az Európai Bankfelügyeleti Hatósággal (EBA), az Európai Biztosítási és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatósággal (EIOPA) és az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatósággal (ESMA).

Az ESRB hatáskörébe tartozik, hogy ajánlásokat és figyelmeztetéseket adjon ki a tagállamoknak (többek között a tagállami felügyeleteknek) és az európai felügyeleti hatóságoknak, amelyeknek be kell tartaniuk ezeket, illetve meg kell indokolniuk, ha nem felelnek meg a bennük foglaltaknak. Az EKB, a nemzeti központi bankok, az európai felügyeleti hatóságok és a nemzeti felügyeletek vezetői részt vesznek az ESRB munkájában. Az ESRB létrehozása összhangban van számos többoldalú vagy az Unión kívül indított kezdeményezéssel, többek között a Pénzügyi Stabilitási Tanácsnak (FSB) a G20 országok általi megalapításával.

Ami a mikroprudenciális felügyeletet illeti, jelenleg három, pénzpiaci szolgáltatásokkal foglalkozó bizottság látja el az Európai Unióban a mikropénzügyi felügyeletet (egyedi pénzügyi intézmények felett), de ezeknek csak tanácsadói hatáskörük van: az európai bankfelügyelők bizottsága (CEBS), az európai biztosítás- és foglalkoztatóinyugdíj-felügyeletek bizottsága (CEIOPS) és az európai értékpapír-piaci szabályozók bizottsága (CESR).

Az új hatóságok átveszik az említett bizottságok feladatait, emellett hatáskörük tovább bővül, többek között a következőkkel:

  • technikai standardokra irányuló javaslatokat dolgoznak ki, a jobb szabályozási elveket betartva;

  • rendezik a nemzeti felügyeletek között kialakuló nézetkülönbségeket olyan területeken, ahol a jogszabályok együttműködést vagy megállapodást írnak elő;

  • hozzájárulnak a technikai jellegű közösségi szabályok következetes alkalmazásának biztosításához (többek között szakértői értékelésekkel);

  • az európai értékpapír-piaci felügyeleti hatóság közvetlen felügyeletet gyakorol a hitelminősítő intézetek felett;

  • rendkívüli helyzetekben összehangolják a cselekvést.

A javaslatokat széles körű konzultáció keretében vitatták meg, azt követően, hogy a Barroso elnök által megbízott és az IMF korábbi ügyvezető igazgatója, Jacques de Larosière által elnökölt szakértői csoport kiadta ajánlásait, majd május vége és július közepe között, miután a Bizottság ismertette javaslatait az Európai Tanáccsal. A júniusi EU-csúcstalálkozó jóváhagyta az új felügyeleti keretet és a szükséges jogszabályok mielőbbi elfogadására szólított fel.

További információkat az alábbi linken találhat:

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/committees/index_en.htm

http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/article15861_en.htm


Side Bar