Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1341

Bruselj, 22. septembra 2009

Potrošniki: poročilo Evropske komisije kritizira nepregledne bančne pristojbine

Danes objavljeno poročilo Evropske komisije o maloprodajnih finančnih storitvah navaja, da je način, kako banke obveščajo svoje stranke in jim svetujejo, pogosto problematičen. Posebno problematične so pogosto težko razumljive informacije, netransparentne bančne pristojbine, težave pri svetovanju in nizka stopnja zamenjave bank. Poročilo opisuje cenovne strukture tekočih računov kot zelo težko razumljive, zaradi česar stranke skoraj ne morejo vedeti, koliko plačujejo in ne morejo primerjati različnih ponudb. Pri 66 % bank iz raziskave so bile bančne pristojbine tako nejasne, da so strokovnjaki, ki so pripravljali poročilo, za izračun dejanskih stroškov računa potrebovali dodatna pojasnila bank. Avstrija, Francija, Italija in Španija dosegajo slabe rezultate glede transparentnosti in v teh državah so bančni računi najdražji. Trg EU je razdrobljen, potrošniki pa so prikrajšani za prednost notranjega trga EU. V letih 2007 do 2008 je samo 9 odstotkov potrošnikov EU zamenjalo svoj tekoči račun.

Komisarka EU za potrošnike Meglena Kuneva je povedala: Potrošniki so razočarani nad bankami. Obstaja veliko dokazov za kršenje osnovnih potrošniških načel, pri čemer segajo težave od zapletenega oblikovanja cen do skritih stroškov ter nejasnih in nepopolnih informacij. Banke morajo pomesti pred svojim pragom in svoje stranke drugače obravnavati. Organi držav članic pa morajo izpolnjevati svojo obveznost izvajanja potrošniških predpisov Unije.

Evropski komisar za notranji trg Charlie McCreevy je dodal: „S spremljanjem trga potrošnikov ugotavljamo, kakšne težave imajo potrošniki z maloprodajnimi finančnimi proizvodi in storitvami. Komisija se bo odločno borila proti tem problemom. Predpisala bo večjo transparentnost z razumljivimi in primerljivimi informacijami ter določila temeljna pravila za opravljanje poslov. Državljani Evrope še vedno čutijo posledice gospodarske krize, zato je takšno delo Komisije še bolj pomembno.

Poročila

Kot nadaljevanje pregleda stanja potrošniških trgov iz leta 2008 je Evropska komisija danes objavila delovni dokument služb Komisije „Follow up in Retail Financial Services to the Consumer Market Scoreboard (Poročilo o maloprodajnih finančnih storitvah v pregledu potrošniških trgov) z neodvisno študijo o bančnih pristojbinah in analizo cen računov za 224 bank, ki zajemajo povprečno 81 % trga EU.

Rezultati

1. Nepregledne bančne pristojbine

  • Strukture pristojbin za tekoče račune so pogosto nepregledne . Skoraj tretjina vprašanih potrošnikov ni sposobna primerjati različnih ponudb za tekoče račune.

  • Spletne informacije o cenah so nepopolne. V dveh tretjinah primerov (66 %) so strokovnjaki, ki so pripravljali poročilo o bančnih pristojbinah, potrebovali dodatna pojasnila bank glede oblikovanja cen pristojbin. V mnogih primerih banke celo niso želele poslati cenikov, temveč so dale samo ustne informacije o svojih cenah. Približno 10 % bank je imelo na svojih spletnih straneh na voljo malo ali nič informacij o cenah, 33 % pa jih je imelo v svojih cenikih nepopolne cenovne informacije.

  • V nekaterih državah EU plačujejo potrošniki za tekoče račune znatno več kot v drugih. Cene računov s povprečno uporabo segajo od celih 253 evrov v Italiji do samo 27 evrov v Bolgariji. Za intenzivne uporabnike je razlika še bolj jasna: od največ 831 evrov v Italiji do najmanj 28 evrov v Bolgariji. Avstrija, Francija, Italija in Španija dosegajo slabe rezultate glede transparentnosti in so glede stroškov bančnih storitev med najdražjimi državami. Bolgarija, Nizozemska, Belgija in Portugalska zasedajo v smislu cen tekočih računov nizka mesta.

  • Verjetno je, da potrošniki v državah z nepreglednimi strukturami cen za bančne račune plačujejo več.

2. Informacije in svetovanje

  • Potrošniki pogosto težko razumejo predpogodbene informacije, nerazumljive in nezadostne informacije so velika ovira pri čezmejnem nakupovanju finančnih storitev.

  • 79 % državljanov EU si želi jasnih in primerljivih standardiziranih informacij , kot je na primer predvideno v novi direktivi o potrošniških kreditih.

  • Vse več znakov kaže na to, da potrošniki pogosto niso deležni ustreznega svetovanja glede finančnih storitev. Nemški podatki na primer kažejo, da potrošniki predčasno zaključujejo 50–80 % vseh dolgoročnih naložb zaradi neustreznega svetovanja , posledica česar je škoda, ocenjena na 20–30 milijard evrov na leto.

  • Prodajalci finančnih proizvodov morda o njih nimajo dovolj znanja , da bi lahko učinkovito svetovali potrošnikom. Bančni uslužbenci so pogosto soočeni z neločljivo povezanim navzkrižjem interesov .

3. Možnost zamenjave za potrošnika

Stopnje zamenjave bančnih tekočih računov ostajajo nizke in znašajo devet odstotkov za leti 2007 in 2008 v primerjavi na primer s 25 odstotki za avtomobilsko zavarovanje.

Kako naprej?

Nova dejstva bodo prispevala k napredku na področju finančnih storitev na drobno, kar je Komisija napovedala marca 2009 v sporočilu z naslovom Spodbujanje okrevanja evropskega gospodarstva. Direktiva EU o nepoštenih poslovnih praksah iz leta 2007 že prepoveduje prakse, ki zavajajo potrošnike in izkrivljajo izbiro, na primer z izpuščanjem informacij, povezanih z bančnimi računi, ali dajanjem tako nerazumljivih informacij, da povprečni potrošnik ne more izračunati cene. Države članice so dolžne izvajati te predpise na področju finančnih storitev. 1. novembra 2009 se bodo začela uporabljati splošna (prostovoljna) načela stroke za olajšanje zamenjav bančnih računov. Komisija bo skrbno spremljala izvajanje.

Poročilo: http://ec.europa.eu/consumers/rights/fin_serv_en.htm


Side Bar