Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1341

Bruxelles, 22 septembrie 2009

Consumatori: un raport al Comisiei critică tarifele bancare „opace”

Conform unui raport al Comisiei Europene privind serviciile financiare de detaliu, dat publicității astăzi, există probleme pe scară largă în felul în care băncile își informează și își consiliază clienții. Printre problemele specifice se numără informații care în multe cazuri sunt greu de înțeles, tarife bancare opace, probleme de consiliere și niveluri scăzute de schimbare a furnizorului. Raportul descrie structurile de prețuri ale conturilor curente drept „foarte opace. Clienților le este aproape imposibil să afle cât plătesc și să compare diferite oferte.” Pentru 66% dintre băncile cuprinse în studiu, tarifele bancare erau atât de neclare încât experții care au realizat raportul au trebuit să recurgă la contacte explicative cu banca pentru a afla costurile reale ale unui cont. Austria, Franța, Italia și Spania au rezultate slabe în ceea ce privește transparența și sunt printre țările cele mai scumpe în privința conturilor bancare. Piața UE este fragmentată, iar clienții nu pot profita de avantajele unei piețe interne a UE. Numai 9% dintre consumatorii UE au schimbat furnizorii de conturi curente în anii 2007 și 2008.

Comisarul european pentru consumatori, Meglena Kuneva, a declarat: „Băncile de detaliu îi dezamăgesc pe consumatori. Există dovezi extinse de violare a principiilor de bază ale relației cu consumatorii, problemele mergând de la prețuri complexe până la taxe ascunse și informații neclare și incomplete. Băncile trebuie să își rezolve problemele printr-o schimbare de cultură în felul în care își tratează clienții. Iar autoritățile statelor membre trebuie să își îndeplinească obligația de a controla aplicarea legislației UE pentru consumatori.

Comisarul pentru piața internă, Charlie McCreevy, a declarat: „Această monitorizare a pieței de consum arată dificultățile cu care se confruntă consumatorii în relația lor cu produsele și serviciile financiare de detaliu. Comisia este hotărâtă să combată aceste probleme. Aceasta înseamnă impunerea transparenței prin informații inteligibile și comparabile și stabilirea unor norme de bază pentru desfășurarea procesului comercial. Această operațiune a devenit cu atât mai importantă acum, când cetățenii Europei continuă să simtă efectele crizei economice.

Rapoartele

Pentru aprofundarea Graficului de performan ță a pieței de consum 2008, Comisia a publicat astăzi un document de lucru al serviciilor Comisiei intitulat „Aprofundarea în privința serviciilor financiare de detaliu a Graficului de performanță a pieței de consum”, împreună cu un studiu independent al tarifelor bancare care analizează prețurile conturilor la 224 de bănci, reprezentând aproximativ 81% din piața UE.

Rezultatele

1. Tarife bancare opace

  • S tructurile de tarifare ale conturilor curente sunt adesea opace. Aproape o treime dintre consumatorii incluși în studiu nu pot compara ofertele de cont curent.

  • Informa ția online privind prețurile este incompletă . În două cazuri din trei (66%), experții care au alcătuit raportul privind tarifele bancare au avut nevoie de contacte suplimentare cu banca pentru a clarifica informațiile asupra modului în care se compuneau tarifele. Chiar în această situație, în mai multe cazuri băncile au oferit numai informații orale privind tarifele și au refuzat să trimită liste cu tarife. Aproximativ 10% dintre bănci nu aveau deloc sau aveau doar puține informații privind prețurile pe site-urile lor web și 33% aveau informații incomplete privind modul în care se compuneau tarifele.

  • În unele țări ale UE, consumatorii plătesc considerabil mai mult pentru conturile curente decât în altele. Prețurile conturilor cu folosire normală merg de la 253 EUR în Italia la 27 EUR în Bulgaria. Pentru utilizatorii „intensivi” diferența este și mai clară: de la valoarea maximă de 831 EUR în Italia, la valoarea minimă de 28 EUR în Bulgaria. Austria, Franța, Italia și Spania au rezultate slabe în ceea ce privește transparența și sunt printre țările cele mai scumpe în privința serviciilor bancare. Bulgaria, Țările de Jos, Belgia și Portugalia se află în partea de jos a clasamentului prețurilor la conturile curente.

  • Consumatorii din țările cu structuri opace ale prețurilor tind să plătească mai mult pentru conturile bancare.

2. Informare și consiliere

  • Consumatorii consideră, în multe cazuri, că informa ția pre-contractuală este greu de înțeles; informația „ininteligibilă” și „insuficientă” reprezintă un obstacol major în calea alegerii unor servicii financiare fără a se ține cont de frontiere.

  • 79% dintre cetă țenii UE doresc o informație standardizată clară și comparabilă așa cum se prevede, de exemplu, în noua Directivă privind creditul de consum.

  • Adesea consumatorii nu primesc o consiliere corespunzătoare privind serviciile financiare și există tot mai multe dovezi în acest sens. De exemplu, datele culese în Germania arată că 50-80% dintre investițiile pe termen lung sunt întrerupte de către consumatori înainte de termen din cauza consilierii neadecvate , ceea ce duce la pierderi anuale estimate de 20-30 miliarde de EUR.

  • Este posibil ca cei care vând produse financiare să nu înțeleagă suficient produsele pentru a da sfaturi eficiente consumatorilor. Angajații bancari se pot confrunta adesea cu un conflict de interese inerent.

3. Schimbarea furnizorului

Pentru conturile bancare curente, ratele de schimbare a furnizorului rămân scăzute, la doar 9% pentru anii 2007 și 2008 , în comparație, de exemplu, cu 25% în ceea ce privește asigurările pentru autoturisme.

Ce se întâmplă în continuare?

Constatările raportului vor fi folosite în activitatea în plină desfă șurare în domeniul serviciilor financiare de detaliu pe care a anunțat-o Comisia în Comunicarea „Stimularea redresării economiei europene”, în martie 2009. Directiva UE privind practicile comerciale neloiale interzice deja practicile care îi înșală pe consumatori și distorsionează alegerea, de exemplu omiterea de informații legate de conturile bancare sau oferirea de informații atât de ininteligibile încât consumatorul obișnuit nu își poate da seama care este prețul. Statele membre au obligația de a controla punerea în aplicare a acestor legi în privința serviciilor financiare. De la 1 noiembrie 2009 se aplică principii comune pe industrie (voluntare) de facilitare a schimbării furnizorului de cont bancar. Comisia va monitoriza cu atenție punerea în aplicare a acestora.

Raportul: http://ec.europa.eu/consumers/rights/fin_serv_en.htm


Side Bar