Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT SV ET PL

IP/09/ 1338

Βρυξέλλες , 18 Σεπτεμβρίου 2009

Εμπορία δικαιωμάτων εκπομπής: τα κράτη μέλη εγκρίνουν κα τάλογο τομέων που θεωρούνται εκτεθειμένοι σε διαρροή άνθρακα

Τα κράτη μέλη της ΕΕ ενέκριναν σήμερα σχέδιο απόφασης με την οποία καταρτίζεται κα τάλογος 164 βιομηχανικών τομέων και κλάδων που θεωρούνται εκτεθειμένοι σε “διαρροή άνθρακα”. Με βάση το αναθεωρημένο κοινοτικό σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής (ΣΕΔΕ-ΕΕ), το οποίο θα εφαρμόζεται από το 2013, εγκαταστάσεις υπαγόμενες στους ανωτέρω τομείς θα λάβουν μερίδιο δωρεάν δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου μεγαλύτερο από το αντίστοιχο άλλων βιομηχανικών τομέων. Αναμένεται ότι η τελική απόφαση θα εκδοθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι τα τέλη του έτους αφού εξετασθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Το ζήτημα της διαρροής άνθρακα σχετίζεται με τον κίνδυνο να μετεγκατασταθούν εταιρίες δραστηριοποιούμενες σε τομείς δεχόμενους ισχυρό διεθνή ανταγωνισμό από χώρα της ΕΕ σε τρίτη χώρα όπου ισχύουν λιγότερο αυστηροί περιορισμοί ως προς τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. Σε συνεδρίαση της επιτροπής κλιματικής αλλαγής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα κράτη μέλη διατύπωσαν θετική γνώμη για κατάλογο 164 τομέων και κλάδων τους οποίους η Επιτροπή κρίνει ότι αντιμετωπίζουν σοβαρό κίνδυνο διαρροής άνθρακα. Ο κατάλογος έχει συνταχθεί με βάση αναλυτικά κριτήρια για το κόστος εκπομπής CO 2 και τον βαθμό έκθεσης σε εμπορία όπως παρατίθεται στην αναθεωρημένη οδηγία ΣΕΔΕ-ΕΕ που συμφωνήθηκε στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων για το κλίμα και την ενέργεια τον Δεκέμβριο του 2008 (βλέπε IP/09/628 ).

Το σχέδιο απόφασης θα υποβληθεί τώρα σε τρίμηνη εξέταση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με σκοπό την έκδοση της απόφασης από την Επιτροπή έως τα τέλη του έτους.

Ο κίνδυνος διαρροής άνθρακα θα μπορούσε να μειωθεί με τη διεθνή συμφωνία για την κλιματική αλλαγή που αναμένεται να συναφθεί στη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα, στην Κοπεγχάγη, τον Δεκέμβριο. Η Επιτροπή θα επανεξετάσει επομένως τον κατάλογο υπό το φως της συμφωνίας της Κοπεγχάγης και μπορεί να προτείνει αναθεωρήσεις.

Εάν ο κατάλογος δεν αναθεωρηθεί θα ισχύσει επί πέντε έτη, μέχρι το 2014, αλλά στο διάστημα αυτό στον κατάλογο θα μπορούν να προστεθούν τομείς. Ένας νέος κατάλογος θα ισχύσει για την περίοδο 2015-2019.

Οι τομείς και κλάδοι που κρίνονται ότι παρουσιάζουν κίνδυνο διαρροής άνθρακα εκτιμάται ότι αντιπροσωπεύουν περί το ένα τέταρτο των συνολικών εκπομπών οι οποίες καλύπτονται από το ΣΕΔΕ-ΕΕ και ποσοστό περίπου 77% των συνολικών εκπομπών από τη μεταποιητική βιομηχανία οι οποίες υπάγονται στο ΣΕΔΕ-ΕΕ. Μεγάλο τμήμα των εκπομπών που καλύπτονται από το ΣΕΔΕ προέρχεται από τον κλάδο ηλεκτροπαραγωγής, ο οποίος από το 2013 δεν θα λαμβάνει δωρεάν δικαιώματα, με περιορισμένη εξαίρεση για την υποβοήθηση του εκσυγχρονισμού του τομέα ηλεκτρικής ενέργειας σε ορισμένα κράτη μέλη.

Ο πραγματικός αριθμός δωρεάν δικαιωμάτων που θα λάβουν οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις θα αποφασιστεί το 2011. Η διανομή θα διενεργηθεί με βάση κοινούς δείκτες επιδόσεων οι οποίοι θα πρέπει να προσδιοριστούν έως τα τέλη 2010. Βάσει της οδηγίας, οι βιομηχανικοί κλάδοι θα λάβουν το 2013 δωρεάν το 80% των δικαιωμάτων βάσει των δεικτών, ποσοστό μειούμενο στη συνέχεια ετησίως έως 30% το 2020. Όσοι τομείς θεωρούνται εκτεθειμένοι σε διαρροή άνθρακα θα λάβουν δωρεάν ποσοστό 100% των δικαιωμάτων βάσει των δεικτών. Οι δείκτες θα αντανακλούν τις μέσες επιδόσεις του ενός δεκάτου των εγκαταστάσεων με την υψηλότερη επίδοση (από πλευράς εκπομπών αερίων θερμοκηπίου) σε ένα τομέα ή κλάδο στην ΕΕ στο διάστημα 2007-2008. Οι δείκτες θα δημιουργήσουν επομένως πρόσθετα κίνητρα για εγκαταστάσεις υπαγόμενες στο ΣΕΔΕ να μειώσουν τις εκπομπές και να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση. Με δεδομένη την αυστηρότητα των δεικτών, μόνο οι πλέον αποδοτικές εγκαταστάσεις έχουν ελπίδα να λάβουν το σύνολο των δικαιωμάτων τους δωρεάν.

Για να ετοιμάσει το σχέδιο απόφασης, η Επιτροπή πραγματοποίησε πολλές ευρείες διαβουλεύσεις με εμπλεκόμενους παράγοντες, καθώς και πλήθος διμερών συναντήσεων με τη βιομηχανία, ΜΚΟ, εκπροσώπους ακαδημαϊκών κύκλων και κράτη μέλη. Οι εργασίες έγιναν σε στενή συνεργασία μεταξύ της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και της Γενικής Διεύθυνσης Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας της Επιτροπής.

Περαιτέρω πληροφορίες :

Το σχέδιο απόφασης για τον κατάλογο τομέων και κλάδων που προτάθηκαν από την Επιτροπή θα αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής σχετικά με τη διαρροή άνθρακα :

http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/carbon_en.htm

Τροποποιημένη οδηγία ΣΕΔΕ και συχνές ερωτήσεις :

http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/ets_post2012_en.htm


Side Bar