Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1317

Bryssel den 15 september 2009

Europeiska trafikantveckan 2009: ”Att förbättra stadsklimatet”

Från och med den 16 till och med den 22 september 2009 kommer hundratals europeiska städer att för åttonde gången delta i Europeiska trafikantveckan (ETV) och bjuda in sina medborgare till ett stort antal aktiviteter som främjar den hållbara rörligheten. Kampanjtemat för 2009 – Att förbättra stadsklimatet – betonar betydelsen av ansträngningar på lokal nivå för att ta itu med klimatförändringarna och förbättra livskvaliteten genom att främja alternativa transportsätt i stället för bilism, t.ex. cykling, gång och kollektivtrafik samt system som samåkning och bilpooler.

Europeiska trafikantveckan är ett tydligt exempel på hur initiativ på europeisk nivå kan uppmuntra och underlätta lokala åtgärder. Jag tänker inom kort lägga fram en ny handlingsplan om rörlighet och den går helt i linje med denna strategi. Genom handlingsplanen kommer myndigheterna att få ett antal praktiska verktyg som hjälp för att ta itu med klimatförändringen och göra rörligheten i städerna mera hållbar, sade Antonio Tajani, kommissionens vice ordförande med ansvar för transportfrågor:

Privatbilarna släpper ut stora mängder växthusgaser som bidrar till klimatförändringen, och de påverkar allvarligt miljön i städerna. Det är därför viktigt att de offentliga myndigheterna och medborgarna i hela Europeiska unionen går över till mer hållbara transportsätt. Att göra det skulle hjälpa till att minska klimatförändringarnas inverkan och förbättra livsvillkoren i våra städer, sade kommissionens ledamot med ansvar för miljöfrågor, Stavros Dimas.

Att förbättra klimatet i städerna

2009 är ett avgörande år i kampen mot klimatförändringar då världens ledare arbetar för att nå en överenskommelse om ett uppföljningsavtal till Kyotoprotokollet vid FN:s konferens om klimatförändringar i Köpenhamn i december. Över 70 % av den europeiska befolkningen bor nu i stadsområden och de lokala myndigheterna har stora möjligheter att mildra klimatförändringen genom att utforma en politik som överensstämmer med de globala målen och mobilisera medborgarna så att de minskar sina koldioxidavtryck. Trafikantveckan har också som mål att öka medvetenheten om att eftersom transporterna står för cirka en tredjedel av den totala energiförbrukningen och över en femtedel av växthusutsläppen, kan alternativa transportsätt göra en stor skillnad.

Trafik antveckans höjdpunkter under 2009

I Almada i Portugal kommer medborgarna den 18 september att få resor för sopor – gratisbiljetter till kollektivtrafiken i utbyte mot återanvändbart material som burkar, plastflaskor och batterier. En utebiograf kommer att ha gratis visning av flera välkända filmer om klimatförändringen.

I Budapest i Ungern hålls tre bilfria dagar den 19, 20 och 22 september. Andrássy-avenyn som finns med på Unescos världsarvlista kommer att vara stängd för motordriven trafik och kommer att förvandlas till en Levande gata med grönt gräs på trottoarerna, idrottsturneringar, gatuteater, demonstrationer av rena fordon, cykeltävlingar och gatumålning för barnen.

I Salzburg i Österrike hålls en aktionsdag – Salzburg-Anders Mobil – för att öka medvetenheten om hållbar rörlighet och alternativa transportsätt, med demonstrationer av elfordon, turer i cykeltaxi genom staden och möten med de lokala icke-statliga organisationerna inom miljö- och transportområdena.

Ökat deltagande

Sedan trafikantveckan lanserades 2002 har antalet städer som deltar ökat sex gånger . Under temat Ren luft åt alla undertecknade 2 102 lokala myndigheter kontraktet för Europeiska trafikantveckan och/eller registrerade sina aktiviteter på kampanjsajten vilket var ett rekord www.mobilityweek.eu . Detta innebär att 220 miljoner medborgare i 39 länder var potentiellt berörda av Europeiska trafikantveckan 2008.

Detta innebar en ökning på nästan 4 % jämfört med siffrorna 2007, med ett rejält deltagande av både gamla och nya medlemsstater, kandidatländer och EES/EFTA-länder. Europeiska trafikantveckans framgångsrika kampanjmodell antas också i ökad grad av länder utanför Europa, till exempel Brasilien, Venezuela, Colombia, Kanada, Japan, Sydkorea och Taiwan, där de stora städerna Seoul, Rio de Janeiro, Taipei, Montreal, Yokohama och Quito alla deltog i Europeiska trafikantveckan 2008.

Europeiska trafikantveckan samordnas av tre icke-statliga organisationer som är specialiserade på stadsmiljöfrågor: Eurocities, Energie-Cités och Climate Alliance. Europeiska kommissionens generaldirektorat för miljö ger ekonomiskt stöd och organiserar den årliga Europeiska trafikantveckans prisutdelning för bästa programpunkter och -åtgärder.

Ett bestående arv

Syftet med trafikantveckan är att förändra människornas resvanor genom att erbjuda miljövänliga alternativ till bilen. Allmänheten får chansen att prova på alternativa transportformer och de lokala myndigheterna har en möjlighet att testa nya tjänster och ny infrastruktur. Ett bestående arv säkerställs då de deltagande städerna uppmuntras att lansera åtminstone en permanent praktisk åtgärd. Färska exempel inkluderar en garanti i Frankfurt om att kunderna får sina pengar tillbaka om kollektivtrafiken är över tio minuter försenad och Edinburghs webbplats ( www.educatedtravel.info/ ) som uppmuntrar människorna att fundera över sina resealternativ, särskilt om de just har börjat i en skola, högskola eller universitet. I många städer är Europeiska trafikantveckans höjdpunkt en bilfri dag.

För ytterligare information , besök Europeiska trafikantveckans webbplats

www.mobilityweek.eu


Side Bar