Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1317

V Bruseli 15. septembra 2009

Európsky týždeň mobility 2009: „zvyšovanie kvality ovzdušia v mestách“

Od 16. do 22. septembra 2009 sa stovky európskych miest a obcí zapoja do 8. ročníku európskeho týždňa mobility a pozvú svojich obyvateľov na účasť na celom rade činností podporujúcich udržateľnú mobilitu. Témou kampane v roku 2009, ktorou je zvyšovanie kvality ovzdušia v mestách, sa zdôrazňuje význam úsilia na miestnej úrovni riešiť problematiku zmeny klímy a zvyšovať kvalitu života podporou druhov dopravy alternatívnych k automobilovej doprave. Ide napríklad o bicyklovú dopravu, chôdzu a verejnú dopravu, ako aj o systémy spolujazdy a zvyšovania obsadenosti áut.

Podpredseda Európskej komisie Antonio Tajani, ktorý zodpovedá za oblasť dopravy, uviedol : „Európsky týždeň mobility je jasným príkladom toho, ako sa iniciatívami na európskej úrovni dokážu podporiť a uľahčiť činnosti na miestnej úrovni. Nový akčný plán o mestskej mobilite, ktorý sa chystám v krátke dobe predložiť, sa riadi úplne rovnakou myšlienkou. Týmto akčným plánom získajú mestské orgány súbor praktických nástrojov, ktoré im umožnia riešiť problematiku zmeny klímy a dosiahnuť udržateľnejšiu mestskú mobilitu.“

Komisár pre životné prostredie Stavros Dimas vyhlásil: „Osobné vozidlá sú významnými zdrojmi skleníkových plynov, ktoré spôsobujú zmenu klímy, a vážne vplývajú na kvalitu mestského života. Preto je dôležité, aby verejné orgány a obyvatelia v celej Európskej únii začali používať udržateľnejšie druhy dopravy. Takýmto spôsobom sa zníži vplyv zmeny klímy a zlepšia životné podmienky v našich mestách a obciach.“

Zvyšovanie kvality ovzdušia v mestách

Rok 2009 by mal byť významným rokom v oblasti boja proti zmene klímy, počas ktorého sa svetoví lídri na konferencii OSN o zmene klímy (COP15), ktorá sa uskutoční v decembri v Kodani, budú usilovať dosiahnuť dohodu nadväzujúcu na kjótsky protokol. Keďže v súčasnosti žije viac ako 70 % obyvateľstva Európy v mestských oblastiach, miestne orgány majú veľký potenciál v oblasti zmierňovania vplyvov zmeny klímy, a to prostredníctvom návrhov verejných politík zlučiteľných s globálnymi cieľmi a mobilizácie občanov k znižovaniu ich uhlíkovej stopy. Cieľom týždňa mobility je zvýšiť povedomie o tom, že doprava sa na celkovej spotrebe energie podieľa približne jednou tretinou a viac ako jednou pätinou na emisiách skleníkových plynov a že alternatívnymi druhmi dopravy je možné tieto údaje výrazne zmeniť.

Hlavné body týždňa mobility v roku 2009

Almadii v Portugalsku sa 18. septembra uskutoční akcia, v rámci ktorej dostanú občania lístky na bezplatné cestovanie verejnou dopravou, a to výmenou za recyklovateľné materiály ako plechovky, plastové fľaše a batérie V rámci premietania pod holým nebom bude uvedených niekoľko dobre známych filmov s problematikou zmeny klímy.

Budapešti v Maďarsku sa uskutočnia tri dni bez áut, a to 19., 20. a 22. septembra. Andrássyho cesta, ktorá je zapísaná do zoznamu svetového dedičstva UNESCO, bude pre motorové vozidlá uzavretá a zmení sa na „žijúcu ulicu“ so zeleňou na chodníkoch, športovými podujatiami, s pouličným divadlom, predstaveniami ekologických vozidiel, bicyklovými pretekmi a kreslením na chodník pre deti.

Salzburgu v Rakúsku sa bude konať akčný deň, Salzburg-Anders Mobil, s cieľom poukázať na udržateľnú mobilitu a alternatívne druhy dopravy, a to prostredníctvom predstavení elektrovozidiel, jázd po meste na rikšiach a stretnutí s miestnymi mimovládnymi organizáciami pôsobiacimi v oblasti životného prostredia a dopravy.

Rastúca účasť

Týždeň mobility zaznamenal od svojho začiatku v roku 2002 šesťnásobné zvýšenie počtu miest, ktoré sa na ňom zúčastňujú. Minulý rok, kedy hlavnou témou bolo „Čisté ovzdušie pre všetkých“, sa pod chartu ETM podpísalo a/alebo zaregistrovalo svoje aktivity na stránke kampane rekordných 2 102 miestnych orgánov www.mobilityweek.eu . Z hľadiska počtu obyvateľov to znamená 220 miliónov občanov v 39 krajinách potenciálne zapojených do aktivít v rámci ETM 2008.

V porovnaní s rokom 2007 ide o nárast na úrovni takmer 4 % s dobrou účasťou starých a nových členských krajín EÚ, pristupujúcich krajín a krajín EHP/EZVO. Úspešný model kampane ETM takisto v čoraz väčšej miere preberajú krajiny mimo Európy vrátane Brazílie, Venezuely, Kolumbie, Kanady, Japonska, Južnej Kórey a Tajvanu, pričom mestá Soul, Rio de Janeiro, Taipei, Montreal, Yokohama a Quito sa všetky zúčastnili ETM v roku 2008.

Európsky týždeň mobility koordinujú tri mimovládne organizácie, ktoré sa špecializujú na otázky životného prostredia v mestách: Eurocities, Energie-Cités a Climate Alliance. Európska komisia prostredníctvom Generálneho riaditeľstva pre životné prostredie poskytuje finančnú podporu a každý rok udeľuje cenu Európskeho týždňa mobility za najlepší program činnosti a opatrenia.

Trvalý odkaz

Týždeň mobility je zameraný na zmenu správania ľudí v oblasti cestovania, pretože namiesto automobilu ponúka alternatívy, ktoré sú ohľaduplnejšie k životnému prostrediu. Verejnosť dostáva príležitosť vyskúšať si alternatívne formy dopravy a miestne orgány majú možnosť otestovať nové služby a infraštruktúru. Trvalým odkazom sa zúčastnené mestá nabádajú, aby prijali aspoň jedno trvalé praktické opatrenie. K najaktuálnejším príkladom patrí záruka vrátenia peňazí cestujúcim vo Frankfurte, ak má verejná doprava viac ako 10-minútové meškanie, a Edinburg na svojej ( www.educatedtravel.info/ ) webovej stránke nabáda občanov, aby zvážili svoje možnosti cestovania, najmä v prípade nových žiakov škôl a študentov akadémií alebo univerzít. V mnohých mestách bude vrcholom Európskeho týždňa mobility deň bez áut.

Ďalšie informácie získate na webovej stránke Európskeho týždňa mobility :

www.mobilityweek.eu


Side Bar