Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1317

Bruksela, 15 września 2009 r.

Europejski Tydzień Mobilności 2009: „Poprawa warunków życia w miastach”

W dniach od 16 do 22 września 2009 r. setki miast europejskich wezmą udział w ósmej edycji Europejskiego Tygodnia Mobilności zapraszając swoich mieszkańców do uczestnictwa w szerokiej gamie działań promujących mobilność zgodną z zasadami zrównoważonego rozwoju. Motyw przewodni kampanii na rok 2009 – Poprawa warunków życia w miastach – podkreśla wagę wysiłków podejmowanych na szczeblu lokalnym na rzecz walki ze zmianami klimatu i walki o poprawę jakości życia poprzez promocję środków transportu stanowiących alternatywę dla samochodów, takich jak jazda na rowerze, spacery i transport publiczny oraz programów, takich jak „car-sharing” czy „car-pooling”.

Odpowiedzialny za transport wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Antonio Tajani powiedział: „Europejski Tydzień Mobilności to wyraźny przykład pokazujący w jaki sposób inicjatywy na szczeblu europejskim mogą propagować i wspierać działania na szczeblu lokalnym. Nowy plan działania dotyczący mobilności w miastach, który zamierzam wkrótce przedstawić, jest wierny właśnie takiej filozofii. Plan ten wyposaży władze miejskie w szereg praktycznych narzędzi, które pomogą im walczyć ze zmianami klimatu i przybliżyć mobilność w miastach do zasad zrównoważonego rozwoju”.

Stavros Dimas, unijny komisarz ds. środowiska, stwierdził: „Samochody prywatne emitują duże ilości gazów cieplarnianych odpowiedzialnych za zmiany klimatu, mając jednocześnie duży wpływ na jakość życia w miastach. Dlatego ważne jest, aby władze miejskie i mieszkańcy miast w całej Unii Europejskiej nauczyli się korzystać ze środków transportu bliższych zasadom zrównoważonego rozwoju. W ten sposób przyczynią się oni do osłabienia skutków zmian klimatu i poprawy warunków życia w naszych miastach”.

Poprawa warunków życia w miastach

Rok 2009 powinien odznaczyć się jako kluczowy w walce ze zmianami klimatu ze względu na grudniowe spotkanie światowych liderów na konferencji kopenhaskiej w sprawie zmian klimatu (COP15) organizowanej przez ONZ w celu uzgodnienia porozumienia uzupełniającego do protokołu z Kioto. Biorąc pod uwagę, że obecnie ponad 70% ludności europejskiej zamieszkuje obszary miejskie, władze lokalne dysponują znaczącymi możliwościami walki ze zmianami klimatu, mogąc kształtować porządek polityczny tak, aby był on zgodny z globalnymi celami, mobilizując przy tym mieszkańców do ograniczenia ich wkładu w emisję gazów cieplarnianych. Celem tygodnia mobilności jest uświadomienie ludziom, że niemal jedna trzecia całości wyprodukowanej energii pochłaniana jest przez transport, który odpowiada za jedną piątą emisji gazów cieplarnianych. Fakty te można w znaczącym stopniu zmienić korzystając z alternatywnych środków transportu.

Główne punkty obchodów tygodnia mobilności w 2009 r.

18 września w portugalskim mieście Almada mieszkańcy otrzymają „trips for thrash” (przejażdżka za śmieci) – darmowe bilety komunikacji miejskiej w zamian za surowce wtórne, takie jak puszki, butelki plastikowe i baterie. Kino na otwartym powietrzu wyświetlać będzie darmowe seanse kilku znanych filmów o zmianach klimatu.

W węgierskim Budapeszcie 19., 20. i 22. września będą „Dniami bez samochodu”. Znajdująca się na liście światowego dziedzictwa UNESCO aleja Andrássy Avenue zostanie zamknięta dla ruchu samochodowego i zamieniona w „żyjącą ulicę”, której chodniki pokryje zielona trawa, gdzie odbywać się będą zawody sportowe, wystawiać teatry uliczne, odbywać wystawy ekologicznych pojazdów, wyścigi rowerowe i malowanie ulicy dla dzieci.

W austriackim Salzburgu odbędzie się akcja pod nazwą „Salzburg-Anders Mobil” służąca zwiększeniu świadomości na temat mobilności zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz alternatywnych środków transportu, w ramach której przedstawione zostaną pojazdy z napędem elektrycznym, będzie można odbyć przejażdżkę rikszą po mieście i poznać miejscowe organizacje pozarządowe zajmujące się kwestiami środowiska i transportu.

Rosnące zaangażowanie

Od czasu powstania inicjatywy w 2002 r. liczba miast uczestniczących w Tygodniu mobilności zwiększyła się sześciokrotnie. W zeszłym roku, pod wspólnym hasłem „Czyste powietrze dla wszystkich” rekordowa ilość 2102 organów władz lokalnych złożyła podpis pod kartą Europejskiego Tygodnia Mobilności i/lub zarejestrowała swoje działania na stronie kampanii www.mobilityweek.eu . W przeliczeniu na ludność, przekłada się to na 220 milionów mieszkańców w 39 państwach potencjalnie zaangażowanych w ETM 2008.

Oznacza to ok. 4% wzrost w porównaniu z 2007 r., przy równym udziale starych i nowych państw członkowskich Unii Europejskiej, krajów przystępujących i państw członkowskich EWG/EFTA. Sprawdzony model kampanii ETM coraz częściej jest także wykorzystywany przez kraje spoza Europy, w tym Brazylię, Wenezuelę, Kolumbię, Kanadę, Japonię, Koreę Południową czy Tajwan, których główne miasta, takie jak Seul, Rio de Janeiro, Taipei, Montreal, Jokohama czy Quito wzięły udział w ETM 2008.

Europejski Tydzień Mobilności koordynują trzy organizacje pozarządowe specjalizujące się w kwestiach środowiskowych na obszarach miejskich: Eurocities, Energie-Cités i Climate Alliance. Dyrekcja Generalna ds. Środowiska Komisji Europejskiej zapewnia wsparcie finansowe oraz organizuje coroczny konkurs Europejskiego Tygodnia Mobilności nagradzający najlepszy program działań i środków.

Trwałe rezultaty

Tydzień Mobilności ma na celu doprowadzenie do zmiany zachowań komunikacyjnych obywateli dzięki zaproponowaniu im przyjaznych dla środowiska, innych niż samochód, sposobów poruszania się. Społeczeństwo ma okazję wypróbowania alternatywnych środków transportu, a władze lokalne mogą przetestować działanie nowych usług i infrastruktury.

Dzięki zachęcaniu uczestniczących w akcji miast do wprowadzenia w życie przynajmniej jednego rozwiązania praktycznego o charakterze stałym można zapewnić trwałe rezultaty omawianej inicjatywy. Wśród ostatnich rozwiązań można wymienić Frankfurt, gdzie podróżnym gwarantuje się zwrot pieniędzy, w przypadku gdy środek transportu publicznego ma ponad dziesięciominutowe opóźnienie, l ub stronę internetową Edynburga ( www.educatedtravel.info/ ) zachęcającą podróżnych do wzięcia pod uwagę różnych środków transportu, w szczególności gdy rozpoczynają edukację w szkole, gimnazjum lub na uniwersytecie. W wielu miastach najważniejszym punktem Europejskiego Tygodnia Mobilności jest „Dzień bez samochodu”.

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Tygodnia Mobilności:

www.mobilityweek.eu


Side Bar