Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1317

Brussel, 15 september 2009

Europese Mobiliteitsweek 2009: duurzame mobiliteit voor een beter leefklimaat

Honderden Europese steden en gemeenten nemen van 16 tot 22 september 2009 deel aan de achtste Europese mobiliteitsweek en organiseren uiteenlopende activiteiten om duurzame mobiliteit te promoten. Het campagnethema van 2009 – een beter leefklimaat – onderstreept het belang van inspanningen op lokaal niveau om de klimaatverandering aan te pakken en de levenskwaliteit te verbeteren door de promotie van alternatieve vervoerswijzen zoals fietsen, lopen, openbaar vervoer en systemen zoals autodelen en carpoolen.

Europees commissaris voor Vervoer en vicevoorzitter van de Commissie, Antonio Tajani, verklaarde dat "de Europese mobiliteitsweek een duidelijk voorbeeld is van de manier waarop Europese initiatieven acties op lokaal niveau kunnen stimuleren en ondersteunen. Die filosofie ligt ook aan de basis van het nieuwe actieplan inzake stedelijke mobiliteit, dat ik binnenkort zal voorstellen. Dit actieplan zal stedelijke overheden een aantal instrumenten bieden om de klimaatverandering tegen te gaan en het stedelijk vervoer duurzamer te maken."

Milieucommissaris Stavros Dimas vult aan: "auto's stoten veel broeikasgassen uit, die bijdragen aan de klimaatverandering, en hebben een grote impact op onze levenskwaliteit. Het is dan ook belangrijk overheden en burgers in de hele Europese Unie ervan te overtuigen voor duurzame vervoerswijzen te kiezen en mee te helpen om de klimaatverandering te beperken en de leefkwaliteit in onze steden en gemeenten te verbeteren."

Werk maken van een beter leefklimaat

2009 moet een cruciaal jaar worden in de strijd tegen de klimaatverandering. In december zullen de wereldleiders tijdens de Klimaatconferentie van de Verenigde Naties in Kopenhagen overeenstemming trachten te bereiken over het vervolg op het Kyoto-protocol. Aangezien meer dan 70% van de Europeanen in de stad wonen, kunnen lokale overheden een belangrijke bijdrage leveren tot de beperking van de klimaatverandering door hun lokaal beleid af te stemmen op de algemene doelstellingen en hun inwoners ertoe aan te sporen hun koolstofvoetafdruk te beperken. Doel van de mobiliteitsweek is mensen ervan bewust te maken dat vervoer één derde van het totale energieverbruik en meer dan één vijfde van de uitstoot van broeikasgassen vertegenwoordigt en deze cijfers aanzienlijk kunnen worden beperkt door over te schakelen op alternatieve vervoerswijzen.

Hoogtepunten van de mobiliteitsweek 2009

"Trips for Trash": In het Portugese Almada kunnen de bewoners op 18 september recycleerbaar afval, zoals blikjes, plastic flessen en batterijen, inruilen voor gratis openbaarvervoertickets. In een openluchtbioscoop worden gratis bekende films over de klimaatverandering getoond.

De Hongaarse hoofdstad Boedapest organiseert drie autovrije dagen op 19, 20 en 22 september. De Andrássy-boulervard, die op de werelderfgoedlijst van de Unesco staat, wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer en omgevormd tot een levende straat met gras op de voetpaden, sporttoernooien, straattheater, demonstraties van schone voertuigen, fietsraces en straatschilderen voor kinderen.

De Oostenrijkse stad Salzburg organiseert een actiedag – Salzburg-Anders Mobiel – om het bewustzijn inzake duurzame mobiliteit en alternatieve vervoerswijzen te verhogen. Er zijn demonstraties van elektrische voertuigen, riksjaritten door de stad en ontmoetingen met plaatselijke ngo's die rond vervoer en milieu werken.

Steeds meer deelnemers

Sinds de start van dit evenement in 2002 is het aantal deelnemende steden verzesvoudigd. Vorig jaar was het thema "schone lucht voor iedereen" en ondertekenden een recordaantal van 2 102 lokale overheden het charter van de mobiliteitsweek en/of registreerden zij hun activiteiten op de campagnewebsite www.mobilityweek.eu . Hierdoor waren in 2008 220 miljoen inwoners in 39 landen betrokken bij de Europese mobiliteitsweek.

Dit was een stijging van ongeveer 4% ten opzichte van 2007, met een goede vertegenwoordiging van oude en nieuwe EU-lidstaten, toetredingslanden en EER/EVA-landen. Het succesvolle concept van de mobiliteitsweek wordt steeds vaker overgenomen door landen buiten Europa, zoals Brazilië, Venezuela, Colombia, Canada, Japan, Zuid-Korea en Taiwan. Grootsteden als Seoel, Rio de Janeiro, Taipe, Montreal, Yokohama en Quito namen in 2008 deel aan de mobiliteitsweek.

De Europese mobiliteitsweek wordt gecoördineerd door drie niet-gouvernementele organisaties die zich bezighouden met milieuproblemen in de stad: Eurocities, Energie-Cités en Climate Alliance. Het Directoraat-generaal Milieu van de Europese Commissie verleent financiële steun en organiseert de jaarlijkse European Mobility Week Awards voor het beste programma activiteiten en maatregelen.

Blijvende impact

Het doel van de mobiliteitsweek is het vervoersgedrag van de mensen te veranderen door milieuvriendelijke alternatieven voor de auto aan te bieden. Het publiek kan kennis maken met alternatieve vervoersvormen en lokale autoriteiten krijgen de gelegenheid nieuwe diensten en infrastructuur te testen. De deelnemende steden wordt verzocht minstens één permanente praktische maatregel te nemen. Recente voorbeelden van dergelijke maatregelen zijn de volledige terugbetaling als het openbaar meer dan tien minuten te laat is in Frankfurt, en de website van de stad Edinburgh ( www.educatedtravel.info/ ) , waarop mensen de verschillende vervoersopties kunnen opzoeken om naar een nieuwe school, hogeschool of universiteit te gaan. Veel deelnemende steden organiseren een autovrije dag als hoogtepunt van de Europese mobiliteitsweek.

Meer informatie vindt u op de website van de Europese mob iliteitsweek:

www.mobilityweek.eu


Side Bar