Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1317

Bryssel 15. syyskuuta 2009

Euroopan liikkujan viikko: ”Hyvää ilmaa kaupunkiin!”

Sadoissa eurooppalaisissa kaupungeissa vietetään 16.–22. syyskuuta 2009 kahdeksatta Euroopan liikkujan viikkoa ja niissä järjestetään runsaasti ympäristöystävällistä liikkuvuutta edistäviä tapahtumia. Tämän vuoden kampanjan teema on kaupunki-ilmaston parantaminen. Kampanjassa korostetaan paikallisten toimien tärkeyttä ilmastonmuutoksen torjumisessa ja elämänlaadun parantamisessa. Kampanjalla edistetään muita liikennemuotoja kuin yksityisautoilua, kuten pyöräilyä, kävelyä ja julkisten kulkuneuvojen käyttöä, sekä myös auton yhteiskäyttöä ja kimppakyytiä.

Liikenne-asioista vastaava Euroopan komission varapuheenjohtaja Antonio Tajani totesi, että Euroopan liikkujan viikko on selkeä esimerkki siitä, miten Euroopan tason aloitteilla voidaan edistää ja helpottaa paikallisia toimia. Aion ehdottaa uutta kaupunkiliikennettä koskevaa toimintasuunnitelmaa, joka on näiden samojen periaatteiden mukainen. Toimintasuunnitelmassa annetaan kaupunkien viranomaisille joukko käytännöllisiä välineitä, joita ne voivat hyödyntää ilmastotoimissaan ja parantaessaan kaupunkiliikenteen kestävyyttä.

Ympäristöasioista vastaava komissaari Stavros Dimasin mukaan yksityisautoilu on merkittävä kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttaja ja siten ilmastonmuutoksen nopeuttaja. Autot vaikuttavat merkittävästi elämänlaatuun kaupungeissa. Tästä syystä onkin tärkeää, että kaikki Euroopan unionin viranomaiset ja kansalaiset siirtyvät käyttämään ympäristöystävällisempiä liikennemuotoja. Näin vähennetään ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja parannetaan kaupunkiemme elinoloja.

Kaupunki-ilmaston parantaminen

Vuosi 2009 on erittäin tärkeä vuosi taistelussa ilmastonmuutosta vastaan. Maailman johtajat pyrkivät tekemään joulukuussa Kööpenhaminassa pidettävässä Yhdistyneiden Kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan yleissopimuksen osapuolikokouksessa (COP 15) sopimuksen Kioton pöytäkirjan jatkosta. Yli 70 prosenttia Euroopan väestöstä asuu tällä hetkellä taajamissa. Paikallisviranomaisilla onkin merkittävät mahdollisuudet rajoittaa ilmastonmuutosta laatimalla maailmanlaajuisten tavoitteiden mukaisia toimintatapoja ja saada asukkaat pienentämään hiilijalanjälkiään. Liikkujan viikon tavoitteena on tiedon lisääminen siitä, että vaikka liikenne on vastuussa noin kolmasosasta koko energiankulutuksesta ja viidesosasta kasvihuonekaasupäästöistä, voidaan vaihtoehtoisilla liikennemuodoilla muuttaa näitä lukuja merkittävästi.

Liikkujan viikon kohokohdat

Almadassa Portugalissa kaupunkien asukkaat voivat 18. päivänä syyskuuta vaihtaa kierrätettäviä tuotteita, kuten tölkkejä, muovipulloja ja paristoja julkisen liikenteen matkalippuihin. Tunnettuja ilmastonmuutosaiheisia elokuvia voi seurata ilmaisissa ulkoilmanäytöksissä.

Budapestissa Unkarissa vietetään autottomia päiviä 19.–22. syyskuuta. UNESCOn maailmanperintökohde Andrássy Avenue suljetaan moottoriliikenteeltä ja muutetaan ”eläväksi kaduksi”, jonka jalkakäytävät päällystetään ruohomatolla ja jossa järjestetään urheilutapahtumia, katuteatterinäytöksiä, puhtaiden kulkuneuvojen esittelyjä, pyöräilykilpailuja sekä katumaalaustapahtumia lapsille.

Salzburgissa Itävallassa järjestetään toimintapäivä – Salzburg-Anders Mobil – jolla lisätään tietoa ympäristöystävällisestä liikenteestä ja vaihtoehtoisista liikennemuodoista. Päivän aikana esitellään sähköllä toimivia liikennevälineitä, järjestetään rikša-ajeluja sekä tapaamisia paikallisten ympäristö- ja liikennejärjestöjen kanssa.

Yhä enemmän osallistujia

Teemaviikkoon osallistuvien kaupunkien määrä on kasvanut kuusinkertaiseksi sen jälkeen kun se järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2002. Viime vuonna kampanjan teemana oli ”Puhdasta ilmaa kaikille”, ja ennätysmäärä eli 2 102 paikallisviranomaista allekirjoitti Euroopan liikkujan viikon julkilausuman ja/tai rekisteröi tapahtumansa kampanjan verkkosivustolla www.mobilityweek.eu . Tämä tarkoittaa, että vuonna 2008 mahdollisesti jopa 220 miljoonaa ihmistä 39 maassa osallistui liikkujan viikon tapahtumiin.

Vuoden 2007 määriin verrattuna kasvua on lähes 4 prosenttia. Osallistujia oli paljon sekä vanhoista että uusista EU:n jäsenvaltioista, EU:hun liittymässä olevista maista sekä ETA/EFTA-maista. Euroopan liikkujan viikon onnistuneesta kampanjamallista otetaan yhä useammin mallia myös Euroopan ulkopuolella. Vuonna 2008 Kansainväliseen liikkujan viikkoon osallistuivat myös Brasilia, Venezuela, Kolumbia, Kanada, Japani, Etelä-Korea ja Taiwan sekä suurkaupungit Soul, Rio de Janeiro, Taipei, Montreal, Jokohama ja Quito.

Euroopan liikkujan viikkoa koordinoi kolme kaupunkien ympäristökysymyksiin erikoistunutta kansalaisjärjestöä: Eurocities, Energie-Cités ja Climate Alliance. Euroopan komission ympäristöasioiden pääosasto antaa rahallista tukea ja jakaa vuotuiset Euroopan liikkujan viikon palkinnot parhaille toimintaohjelmille ja toimenpiteille.

Pysyvä vaikutus

Liikkujan viikon tarkoituksena on muuttaa ihmisten liikkumistottumuksia tarjoamalla ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja yksityisautoilulle. Yleisöllä on mahdollisuus kokeilla vaihtoehtoisia liikennemuotoja ja paikallisviranomaiset voivat koekäyttää uusia palveluja ja infrastruktuureita. Pysyvät vaikutukset ovat taattuja, koska osallistuvia kaupunkeja rohkaistaan käynnistämään vähintään yksi pysyvä käytännön toimenpide. Esimerkkeinä tällaisista toimenpiteistä voidaan mainita Frankfurtissa käyttöönotettu rahat takaisin -takuu, jos julkinen liikenne on yli 10 minuuttia myöhässä, ja Edinburghissa avattu verkkosivu ( www.educatedtravel.info/ ), jossa ihmisiä rohkaistaan harkitsemaan liikkumisvaihtoehtojaan, etenkin jos he ovat juuri aloittaneet koulunsa tai opiskelunsa. Monissa kaupungeissa Euroopan liikkujan viikko huipentuu autottomaan päivään.

Lisätietoja löytyy Euroopan liikkujan viikon internetsivuilta:

www.mobilityweek.eu


Side Bar