Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1317

Brüssel, 15. september 2009

Euroopa mobiilsusnädal 2009 – „Puhtam linnaõhk”

Sajad Euroopa linnad võtavad 16.–22. septembrini 2009 osa kaheksandast Euroopa mobiilsusnädalast, mille raames kutsutakse elanikke osalema mitmesugustel säästvat liiklemist edendavatel üritustel. 2009. aasta kampaaniaga „Puhtam linnaõhk” rõhutatakse kohaliku tasandi ettevõtmiste tähtsust kliimamuutusega seotud probleemide lahendamisel ja elukvaliteedi parandamisel, edendades autosõidule alternatiivseid liiklemisviise, nagu jalgrattasõit, kõndimine ja ühistransport, ning autode ühiskasutamisega seotud kavasid.

Transpordiküsimuste eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Antonio Tajani märkis: „Euroopa mobiilsusnädal on hea näide selle kohta, kuidas Euroopa tasandil algatused võivad edendada tegevust kohalikult tasandil. Uus linnaliiklust käsitlev tegevuskava, mille ma lähiajal kavatsen esitada, lähtub just sellest lähenemisviisist. Tegevuskava pakub linnavõimudele mitmeid praktilisi abivahendeid kliimamuutusega seotud probleemide lahendamiseks ja linnaliikluse säästvamaks muutmiseks.”

Keskkonnavolinik Stavros Dimas sõnas: „Sõiduautod paiskavad õhku suurel hulgal kliimamuutust soodustavaid kasvuhoonegaase, mis halvendavad oluliselt linnaelu kvaliteeti. Seepärast on väga oluline, et ametivõimud ja kogu Euroopa elanikud hakkaksid kasutama säästvamad liiklemisviise. See aitaks vähendada kliimamuutuse mõju ja parandada elamistingimusi meie linnades.”

Puhtam linnaõhk

2009. aasta peaks kujunema kliimamuutuse vastase võitluse pöördepunktiks seoses sellega, et maailma juhtivate riikide esindajad püüavad detsembris Kopenhaagenis toimuval ÜRO kliimamuutuste konverentsil COP15 saavutada üksmeelt Kyoto protokolli järgse kliimakokkuleppe suhtes. Kuna nüüdseks elab üle 70% Euroopa rahvastikust linnades, võivad kohalikud omavalitsused välja töötada ülemaailmseid eesmärke arvestavad tegevuskavad ja panna inimesi vähendama oma CO 2 -jalajälge. Mobiilsusnädala eesmärk on teadvustada, et transport moodustab kolmandiku energia kogutarbimisest ja rohkem kui viiendiku kasvuhoonegaaside heitkogusest, alternatiivsete liiklemisviiside kasutuselevõtt võib nimetatud näitajaid aga oluliselt vähendada.

2009. aasta mobiilsusnädala tähtsündmused

18. septembril jagatakse Portugalis Almada linna elanikele korduvkasutatavate jäätmete (plekkpurgid, plastpudelid ja akud) eest tasuta pileteid linnatranspordi kasutamiseks. Vabaõhukinos näidatakse tasuta mitmeid tuntuid linateoseid kliimamuutuse kohta.

Ungaris Budapestis on 19., 20. ja 22. septembril autovaba päev. UNESCO maailmapärandi nimekirja kantud Andrássy tänav suletakse mootorsõidukitele ja muudetakse nn elavaks tänavaks, mille kõnniteid katab roheline muru ning kus toimuvad spordivõistlused, tänavateatrite etendused, keskkonnasõbralikke sõidukeid tutvustavad üritused, jalgrattarallid ja tänavajoonistuste võistlused lastele.

Austrias Salzburgis korraldatakse säästva liikluse ja keskkonnasõbralike liiklemisviiside tutvustamiseks alternatiivsete liiklusvahendite päev (Salzburg-Anders Mobil), mille raames toimuvad elektrisõidukeid tutvustavad üritused, rikšasõidud läbi linna ning kohtumised kohalike valitsusväliste keskkonna- ja transpordiorganisatsioonidega.

Üha rohkem osalejaid

Alates 2002. aastal toimunud esimesest mobiilsusnädalast on sellel osalevate linnade arv suurenenud kuus korda. 2008. aasta mobiilsusnädala teema oli „Puhas õhk on kõigi jaoks” ning rekordarv ehk 2012 kohalikku omavalitsust kirjutas alla Euroopa mobiilsusnädala hartale ja/või osales mobiilsusnädala raames korraldatud üritustel www.mobilityweek.eu . See tähendab, et Euroopa 2008. aasta mobiilsusnädalal võis osaleda ligikaudu 220 miljonit inimest 39 riigist.

Seda on peaaegu 4% rohkem kui 2007. aastal ning osavõtt oli aktiivne nii vanade ja uute ELi liikmesriikide, ühinevate riikide kui ka EMP/EFTA riikide hulgas. Euroopa mobiilsusnädala edukat kampaaniamudelit on hakanud üha enam omaks võtma ka väljaspool Euroopat asuvad riigid, sealhulgas Brasiilia, Venezuela, Colombia, Kanada, Jaapan, Lõuna-Korea ja Taiwan, kelle suuremad linnad Sŏul, Rio de Janeiro, Taipei, Montréal, Yokohama ja Quito osalesid kõik Euroopa 2008. aasta mobiilsusnädalal.

Euroopa mobiilsusnädalat koordineerivad kolm linnakeskkonna teemadele spetsialiseerunud valitsusvälist organisatsiooni: Eurocities, Energie-Cités ja Climate Alliance. Euroopa Komisjoni keskkonna peadirektoraat eraldab rahalist toetust ja annab igal aastal välja Euroopa mobiilsusnädala auhinda parimatele tegevuskavadele ja meetmetele.

Pikaajaline mõju

Mobiilsusnädala eesmärk on muuta inimeste liiklemisharjumusi, pakkudes välja keskkonnasõbralikke variante auto asendamiseks. Inimestel on võimalus proovida alternatiivseid liiklemisviise ning kohalikud omavalitsused saavad katsetada uute teenuste ja infrastruktuuri toimimist. Pikaajaline mõju on tagatud, kui ürituses osalevad linnad hakkavad püsivalt juurutama vähemalt üht uut praktilist meedet. Hiljutiste näidete hulka kuulub Frankfurt, kus reisijatele makstakse raha tagasi, kui ühissõiduk hilineb üle kümne minuti, ning Edinburghis avatud veebileht ( www.educatedtravel.info/ ) , kus elanikke, eelkõige uusi kooliõpilasi ja tudengeid kutsutakse üles tutvuma oma liiklemisvõimalustega. Paljudes linnades tipneb Euroopa mobiilsusnädal autovaba päevaga.

Täiendava teabe saamiseks külastage Euroopa mobiilsusnädala veebilehte.

www.mobilityweek.eu


Side Bar