Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1317

Bruxelles, den 15. september 2009

Den Europæiske Miljøtrafikuge 2009: "Bedre klima i byen"

Flere hundrede byer er med, når Den Europæiske Miljøtrafikuge afholdes for ottende gang i dagene 16.-22. september 2009 og beboerne indbydes til en stribe aktiviteter, der skal gøre trafikken mere bæredygtig. Dette års kampagnetema – bedre klima i byen – understreger, hvor vigtigt det er at gøre en lokal indsats for at bekæmpe klimaændringer og forbedre livskvaliteten ved at bruge andre transportmåder end privatbiler, f.eks. cykle, gå, tage den offentlige transport og bruge forskellige andre ordninger såsom samkørsel og delebiler.

Europa-Kommissionens næstformand Antonio Tajani, der er ansvarlig for transport, sagde, at Den Europæiske Miljøtrafikuge er et tydeligt eksempel på, hvordan initiativer på EU-niveau kan sætte lokale tiltag i gang. Han fortsatte: "Den nye handlingsplan for mobilitet i byerne, som jeg snart kommer med forslag til, følger netop denne tangegang. Handlingsplanen skal give bystyrerne nogle praktiske redskaber, som kan hjælpe dem til at bekæmpe klimaændringer og gøre transporten i byerne mere bæredygtig."

Miljøkommissær Stavros Dimas udtalte: "Privatbiler udsender store mængder af de drivhusgasser, der forværrer klimaændringerne, og de er til stor skade for livskvaliteten i byerne. Derfor er det vigtigt for alle offentlige myndigheder og borgere i hele EU at skifte til mere bæredygtige transportmåder. På den måde kan man mindske virkningerne af klimaændringer og forbedre levevilkårene i byerne."

Bedre klima i byen

2009 tegner til at blive et vendepunkt i kampen mod klimaændringer, for statsledere fra hele verden vil på FN's 15. klimakonference i København i december forsøge at nå til enighed om, hvordan Kyotoprotokollen kan følges op. Mere end 70 % af Europas befolkning bor nu i byområder, så lokale myndigheder råder over et betydeligt potentiale for at påvirke klimaændringerne ved at udforme deres politik, så den stemmer overens med de globale mål, og få borgerne til at reducere deres CO 2 -fodaftryk. Miljøtrafikugen skal gøre opmærksom på, at selv om transporten tegner sig for omkring en tredjedel af det samlede energiforbrug og mere end en femtedel af udledningerne af drivhusgasser, kan man med andre transportmåder ændre betydeligt på disse tal.

Nogle eksempler fra miljøtrafikugen 2009

I Almada i Portugal kan man den 18. september få gratis billetter til den offentlige transport mod at aflevere genbrugsaffald, f.eks. dåser, plastflasker og brugte batterier. Der bliver gratis adgang til udendørs forevisninger af flere kendte film om klimaændringer.

I Budapest i Ungarn er det bilfri dag den 19., 20. og 22. september. Andrássy Boulevard, der er på Unesco's liste over verdens kulturarv, bliver lukket for biler og andre motorkøretøjer og omdannet til en levende gade med både græs på fortovene, sportsstævner, gadeteater, demonstration af miljøvenlige køretøjer, cykelløb og gademaleri for børn.

Salzburg i Østrig afholder en aktionsdag – Salzburg-Anders Mobil – som skal skabe opmærksomhed om bæredygtig transport og alternative transportmåder, og hvor der bliver demonstration af el-køretøjer, rickshaw-kørsel gennem byen og møder med lokale miljø- og transport-NGOer.

Stadig flere deltagere

Siden den første miljøtrafikuge i 2002 er antallet af deltagende byer seksdoblet. Sidste år, hvor temaet var "ren luft til alle", skrev flere lokale myndigheder end nogen sinde før - 2102 - under på Charteret for Den Europæiske Miljøtrafikuge og/eller fik registreret deres aktiviteter på kampagnewebstedet www.mobilityweek.eu . Det svarer til, at 220 millioner borgere i 39 lande potentielt var inddraget i Den Europæiske Miljøtrafikuge i 2008.

Det var en stigning på næsten 4 % i forhold til 2007, og der var god tilslutning fra både gamle og nye EU-lande, tiltrædelseslande og EØS/EFTA-lande. Miljøtrafikugens succesrige kampagnemodel bliver også mere og mere brugt i lande uden for Europa, f.eks. Brasilien, Venezuela, Columbia, Canada, Japan, Sydkorea og Taiwan, hvor f.eks. storbyerne Seoul, Rio de Janeiro, Taipei, Montreal, Yokohama og Quito deltog i Den Europæiske Miljøtrafikuge i 2008.

Den Europæiske Miljøtrafikuge koordineres af tre NGOer med speciale i bymiljøproblemer: Eurocities, Energie-Cités og Climate Alliance. Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Miljø yder finansiel støtte og står for den årlige prisoverrækkelse for det bedste program for aktiviteter og foranstaltninger i Den Europæiske Miljøtrafikuge.

Varige resultater

Hensigten med miljøtrafikugen er at ændre menneskers rejsevaner ved at tilbyde miljøvenlige alternativer til privatbilismen. Offentligheden får lejlighed til at afprøve alternative transportformer, og lokale myndigheder får mulighed for at teste nye tjenester og infrastruktur. Det tilstræbes at skabe varige resultater, idet de deltagende byer opfordres til at iværksætte mindst én praktisk foranstaltning af permanent art. Af nyere eksempler kan nævnes en garanti for tilbagebetaling af billetten for kunder i Frankfurt, hvis den offentlige transport er mere end 10 minutter forsinket, og Edinburghs website ( www.educatedtravel.info/ ) , hvor befolkningen opfordres til at tænke nærmere over deres rejsemuligheder, navnlig hvis de begynder i en ny skole, et nyt gymnasium eller et nyt universitet. I mange byer kulminerer Den Europæiske Miljøtrafikuge i en bilfri dag.

Der er yderligere oplysninger på Den Europæiske Miljøtrafikuges websted:

www.mobilityweek.eu


Side Bar