Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1317

V Bruselu dne 15. září 2009

Evropský týden mobility v roce 2009: „Zlepšování klimatu měst“

Ve dnech od 16. do 22. září 2009 se stovky obcí a měst zúčastní osmého ročníku Evropského týdne mobility a pozvou své občany k velkému množství aktivit podporujících udržitelnou mobilitu. Téma kampaně v roce 2009 – „Zlepšování klimatu měst“ – podtrhuje důležitost místních snah o řešení otázky změny klimatu a zlepšení kvality života prosazováním druhů dopravy, jež jsou alternativou k dopravě automobilové, např. jízdy na kole, chůze a veřejné dopravy, jakož i sdílení vozidel a systému spolujízd.

Místopředseda Evropské komise Antonio Tajani, odpovědný za dopravu, uvedl: „Evropský týden mobility je jasným příkladem toho, jak iniciativy na evropské úrovni mohou podpořit a usnadnit opatření na úrovni místní. Právě z této myšlenky vychází i návrh nového akčního plánu pro městskou mobilitu, který hodlám v nejbližší době předložit. Akční plán poskytne městským orgánům soubor praktických nástrojů, které jim pomohou řešit otázky změny klimatu a zvýšit udržitelnost městské mobility.“

Komisař pro životní prostředí Stavros Dimas prohlásil: „Soukromé automobily jsou velkými emitenty skleníkových plynů, které přispívají ke změně klimatu a vážně ovlivňují kvalitu života ve městech. Je proto důležité, aby veřejné orgány a občané v celé Evropské unii začali používat udržitelnější druhy dopravy. Tím pomůžeme snížit dopad změny klimatu a zlepšit životní podmínky v našich obcích a městech.“

Zlepšování klimatu měst

Rok 2009 by měl být zásadním rokem v boji proti změně klimatu, neboť v prosinci budou vedoucí světoví představitelé na konferenci Organizace spojených národů o změně klimatu (COP15) v Kodani usilovat o uzavření dohody navazující na Kjótský protokol. Vzhledem k tomu, že v městských oblastech žije v současnosti více než 70 % evropské populace, disponují místní orgány značným potenciálem ke zmírňování následků změn klimatu tím, že mohou vytvářet veřejné politiky v souladu s celosvětovými cíli a přesvědčovat občany o nutnosti omezit uhlíkovou stopu. Cílem týdne mobility je zvýšit povědomí o tom, že ačkoliv na dopravu připadá asi třetina celkové spotřeby energie a více než pětina emisí skleníkových plynů, alternativní druhy dopravy mohou tato čísla výrazně změnit.

Hlavní událo sti týdne mobility 2009

V portugalské Almadě získají občané dne 18. září „jízdenky za odpad“ – lístky na veřejnou dopravu zdarma výměnou za recyklovatelné materiály, jako jsou plechovky, plastové láhve a baterie. V letním kině bude zdarma promítnuto několik známých filmů o změně klimatu.

Maďarská Budapešť pořádá tři dny bez aut – 19., 20. a 22. září. Andrássyho třída, která je zapsána na seznam kulturního dědictví UNESCO, bude uzavřena pro motorovou dopravu a přeměněna v „živou ulici“, jejíž dlažba bude zcela pokryta trávou a kde budou uspořádány sportovní soutěže, pouliční divadlo, předvádění ekologických vozidel, cyklistické závody a pouliční malování pro děti.

Rakouský Salcburk hostí den aktivit – Salzburg-Anders Mobil – s cílem zvýšit informovanost o udržitelné mobilitě a alternativních druzích dopravy, s předváděním elektrických vozidel, projížďkami městem rikšou a setkáními s místními nevládními organizacemi v oblasti životního prostředí a dopravy.

Rostoucí účast

Od svého zahájení v roce 2002 zaznamenal týden mobility šestinásobný nárůst v počtu zúčastněných měst. V minulém roce, v rámci ústředního tématu „Čistý vzduch pro všechny“, podepsalo chartu Evropského týdne mobility www.mobilityweek.eu a/nebo zaregistrovalo své aktivity na internetových stránkách kampaně rekordních 2 102 místních orgánů. Z hlediska populace to znamená, že do Evropského týdne mobility v roce 2008 bylo potenciálně zapojeno 220 milionů občanů v 39 zemích.

To představuje nárůst o téměř 4 % v porovnání s údaji za rok 2007 a početnou účast starých a nových členských států EU, přistupujících zemí a zemí EHP/ESVO. Úspěšný model kampaně Evropského týdne mobility v čím dál větší míře uplatňují i neevropské země, včetně Brazílie, Venezuely, Kolumbie, Kanady, Japonska, Jižní Koreje a Tchaj-wanu, přičemž Evropského týdne mobility v roce 2008 se zúčastnila velká města jako Soul, Rio de Janeiro, Taipei, Montreal, Jokohama a Quito.

Evropský týden mobility koordinují tři nevládní organizace, které se zaměřují na otázky životního prostředí ve městech: Eurocities, Energie-Cités a Climate Alliance. Generální ředitelství pro životní prostředí Evropské komise poskytuje finanční podporu a pořádá udělování výročních cen Evropského týdne mobility, určených pro nejlepší program aktivit a opatření.

Trvalý odkaz

Cílem týdne mobility je změnit dopravní návyky lidí tím, že nabídne alternativy k jízdě autem, které jsou šetrné k životnímu prostředí. Veřejnost dostane příležitost vyzkoušet si alternativní způsoby dopravy a místní orgány mají možnost prověřit nové služby a novou infrastrukturu. Skutečnost, že jsou zúčastněná města podporována v tom, aby zavedla alespoň jedno trvalé praktické opatření, zajišťuje trvalý odkaz týdne mobility. Mezi nedávné příklady patří záruka vrácení peněz pro zákazníky ve Frankfurtu, pokud má veřejná doprava zpoždění více než 10 minut, a internetová stránka města Edinburgh ( www.educatedtravel.info/ ) , která veřejnost vyzývá, aby zvážila své možnosti cestování, především pokud jde o studenty, kteří právě nastoupili na školu nebo univerzitu. V mnoha městech je hlavní událostí Evropského týdne mobility den bez aut.

Další informace jsou k dispozici na internetové stránce Evropského týdne mobility :

www.mobilityweek.eu


Side Bar