Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1317

Брюксел , 15 септември 2009 г.

Европейска седмица на мобилността 2009 година: „Подобряване на климата в градовете“

От 16 до 22 септември 2009 г. стотици европейски градове ще участват в осмото издание на Европейската седмица на мобилността и ще предложат на своите граждани широка гама от дейности за популяризиране на устойчивата мобилност. С темата на кампанията за 2009 г. — подобряване на климата в градовете — се подчертава значението на усилията на местно равнище за справяне с изменението на климата и за подобряване на качеството на живот чрез популяризиране на алтернативи на автомобила като придвижване с велосипед, ходене и обществен транспорт, както и схеми за съвместно ползване на автомобили.

Заместник-председателят на Европейската комисия Антонио Таяни, отговарящ за транспорта, заяви: „Европейската седмица на мобилността е красноречив пример как инициативи на европейско равнище могат да насърчат и улеснят действия на местно равнище. Точно тези съображения се следват в нов план за действие относно градската мобилност, който възнамерявам да предложа в близко бъдеще. Планът за действие ще предостави на градските власти набор от практически инструменти, който да ги подпомогне да се справят с изменението на климата и да постигнат по-устойчива мобилност в градски условия.“

Комисарят по околната среда Ставрос Димас заяви: „Частните автомобили изпускат големи количества парникови газове, които допринасят за изменението на климата и чувствително влошават условията на живот в градовете. Поради това за публичните власти и гражданите в целия Европейски съюз е важно да се възприемат по-устойчиви начини за придвижване. Това би спомогнало да се намали въздействието на изменението на климата и да се подобрят условията за живот в нашите градове.“

Подобряване на климата в градовете

2009 г. следва да е решаваща в борбата срещу изменението на климата, като световните лидери се стремят към постигане на споразумение в продължение на Протокола от Киото на конференцията на ООН по въпросите на изменението на климата (COP15) в Копенхаген през декември. Тъй като сега над 70 % от населението в Европа живеят в градски райони, местните власти притежават значителен потенциал за смекчаване на изменението на климата, като приведат своята политика в съответствие с глобалните цели и мобилизират гражданите за намаляване на причиняваните от тях емисии на парникови газове.

Със седмицата на мобилността се цели да се повиши осведомеността, че докато на транспорта се дължи около една трета от общата консумация на енергия и над една пета от общите емисии на парникови газове, тези показатели могат да бъдат променени значително чрез алтернативни начини за придвижване.

Основни прояви през 2009 година

В Алмада , Португалия, на 18 септември гражданите ще получават „пътувания срещу смет“ — безплатни билети за обществения транспорт в замяна срещу подлежащи на рециклиране материали като консервни и бирени кутии, пластмасови бутилки и батерии. Кино на открито ще предлага безплатни прожекции на няколко добре известни филма относно изменението на климата.

В Будапеща , Унгария, ще се състоят три дни без автомобили — на 19, 20 и 22 септември. Булевард „Андраши“, който е включен в списъка на обектите на световното наследство на ЮНЕСКО, ще бъде затворен за автомобилно движение и превърнат в цялостна „жива улица“ със зелени площи по тротоарите, спортни състезания, уличен театър, демонстрации на екологично чисти превозни средства и надбягвания с велосипеди, а децата ще могат да рисуват на улицата.

Залцбург , Австрия, е домакин на ден за действие — Salzburg-Anders Mobil („Залцбург другояче — мобилно“) — за повишаване на информираността относно устойчивата мобилност и алтернативните начини за придвижване с демонстрации на електрически превозни средства, пътувания с рикши из целия град и срещи с местни неправителствени организации с дейност в областта на екологията и транспорта.

Растящо участие

От началото през 2002 г. на провеждането на седмицата на мобилността броят на участващите в нея големи градове нарасна шест пъти. Миналата година под мотото „Чист въздух за всички“ рекордно голям брой от 2102 местни органи на властта подписаха хартата на Европейската седмица на мобилността (ЕСМ) и/или регистрираха своите дейности на уебсайта на кампанията www.mobilityweek.eu . Изчислено в население, това означава, че 220 милиона граждани в 39 държави са били обхванати от ЕСМ 2008.

Това е увеличение с близо 4 % спрямо 2007 г., като е отбелязано активно участие в старите и новите държави-членки на ЕС, държавите в процес на присъединяване и държавите от Европейското икономическо пространство/Европейската асоциация за свободна търговия Успешният модел на ЕСМ за провеждане на кампания в растяща степен се възприема и от държави извън Европа, включително Бразилия, Венецуела, Колумбия, Канада, Япония, Южна Корея и Тайван, а важните големи градове Сеул, Рио де Жанейро, Тайпей, Монреал, Йокохама и Кито участваха в ЕСМ 2008.

Европейската седмица на мобилността се координира от три неправителствени организации, специализирани по екологични проблеми на градските райони: Eurocities, Energie-Cités и Climate Alliance. Генерална дирекция „Околна среда“ на Европейската комисия предоставя финансова подкрепа и организира годишни награди за най-добра програма от дейности и мерки във връзка с Европейската седмица на мобилността.

Трайна роля

Седмицата на мобилността е предназначена да промени поведението на придвижване на хората чрез предлагане на щадящи околната среда алтернативи на автомобилите. Обществеността получава шанса да изпробва алтернативни начини за придвижване, а местните власти имат възможност да изпитат нови услуги и инфраструктура. Осигурява се трайна роля, тъй като участващите големи градове се поощряват да предприемат поне една постоянна практическа мярка. Последните примери включват гаранция за връщане на пари на клиенти във Франкфурт, ако обществени транспортни средства закъснеят повече от 10 минути, както и уебсайтът на Единбург( www.educatedtravel.info/ ) , чрез който хората се насърчават да вземат под внимание различните възможности за придвижване — особено до ново за тях училище, колеж или университет. В много от големите градове връхната точка на Европейската седмица на мобилността е денят без автомобили.

За допълнителна информация посетете уебсайта на Европейската седмица на мобилността :

www.mobilityweek.eu


Side Bar