Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1309

Bruselj, 14. septembra 2009

Vmesna napoved za EU: izhod iz recesije, vendar negotovost še vedno velika

Gospodarsko stanje se je od drugega četrtletja znatno izboljšalo, zato so predvidevanja glede rasti v drugi polovici leta boljša. Vendar bo, kot je bilo napovedano spomladi, BDP predvidoma kljub temu letos upadel za 4 %, tako v EU kot v območju evra, ker je bila gospodarska dejavnost konec leta 2008 in začetek leta 2009 slabša od prvotnih pričakovanj. Negotovost pa je še vedno velika. Kratkoročno bo morda okrevanje presenetilo, vendar zdaj še ni mogoče vedeti, ali bo trajno. Napovedi Komisije glede inflacije v letu 2009 se prav tako niso spremenile: 0,9 % za EU in 0,4 % za območje evra, saj učinek osnove drastičnega zvišanja cen energije in hrane, ki je nižal cene, slabi, zaznati pa ni nobenega drugega večjega inflacijskega pritiska.

„Stanje se je izboljšalo zlasti zaradi izjemne količine denarja, ki so ga centralne banke in javni organi injicirali v gospodarstvo, vendar bodo učinki šibkega gospodarstva še naprej opazni pri delovnih mestih in v javnih financah. Nadaljevati moramo izvajanje ukrepov za gospodarsko okrevanje, napovedanih za letošnje in prihodnje leto, ter pospešiti sanacijo finančnega sektorja, da bodo banke lahko posojale denar pod razumnimi pogoji, ko bodo podjetja in gospodinjstva ponovno začela vlagati. Oblikovati moramo tudi jasno, kredibilno in usklajeno strategijo „izhoda“, da bodo javne finance postopoma spet postale trajnostne, ter zagotoviti potrebna sredstva za povečanje potenciala Evrope za rast in ustvarjanje delovnih mest“, je povedal komisar za ekonomske in monetarne zadeve Joaquín Almunia.

Svetovne gospodarske razmere so se poleti postopoma začele stabilizirati, delno zaradi močnih ukrepov politike. Zaradi izboljšanih finančnih razmer se je upad BDP EU v drugem četrtletju močno upočasnil (−0,2 % glede na prejšnje četrtletje v primerjavi z upadom −2,4 % v prvem četrtletju leta 2009). Predvidevanja za bližnjo prihodnost so ugodna, saj je obračanje zalog na prelomni točki, zaupanje pa se povečuje praktično v vseh sektorjih in državah.

Na podlagi teh gibanj so napovedi Komisije za rast v drugi polovici letošnjega leta malo boljše. Vendar pa stopnja predvidenega upada BDP v letu 2009 ostaja nespremenjena pri 4 % za EU in območje evra zaradi znižanja prejšnjih ocen za leto 2008 in prvo četrtletje leta 2009. Ti izračuni temeljijo na posodobljenih napovedih za Francijo, Nemčijo, Italijo, Nizozemsko, Poljsko, Španijo in Združeno kraljestvo, ki skupaj ustvarijo približno 80 % BDP EU.

Zunanje razmere vse ugodnejše

Strm padec svetovnega gospodarstva se je zaustavil. Nedavni podatki glede trgovine in industrijske proizvodnje ter zaupanja podjetij in potrošnikov so spodbudni. Zdi se, da hitro rastoča Azija vodi okrevanje gospodarstva. Rast na Kitajskem je še zmeraj moč na, ustavilo pa se je tudi krčenje gospodarstva ZDA. Možno je izrazitejše povečanje rasti v drugi polovici leta v nekaterih delih sveta. Po pričakovanjih naj bi sveženj spodbud in neto izvoz ZDA omogočila vrnitev k pozitivni rasti od tretjega četrtletja naprej. Po posodobljenih predvidevanjih naj bi bil padec svetovnega BDP v letu 2009 dvakrat manjši v primerjavi s spomladanskimi napovedmi (−0,7 v primerjavi z −1,4). Trajnost in potek globalnega okrevanja pa sta še vedno zelo negotova.

Če se vrnemo k Evropi: glede kratkoročnih predvidevanj so razlogi za zmerni optimizem. Poleg izboljšanih predvidevanj glede zunanjih razmer ter ugodnejših pogojev za financiranje je zasebna in javna potrošnja ostala na precej visoki ravni, zaloge se prilagajajo, kratkoročni kazalniki pa napovedujejo zmerno izboljšanje v naslednjih četrtletjih. Deloma so razlog za to obsežni spodbujevalni ukrepi, od katerih se jih bo nekaj začelo izvajati šele konec leta v več državah članicah. Vendar pa poln učinek krize na trg dela in javne finance še ni znan, korekcija cen na nepremičninskih trgih pa še vedno ovira naložbe v gradnjo v več državah. Okrevanje bi se zato lahko izkazalo za nestabilno in slabše od pričakovanega.

Nizka inflacija

Stopnja inflacije potrošniških cen se je v prvi polovici leta 2009 znižala in julija v EU znašala 0,2 % (v območju evra pa celo −0,7%), za kar je kriv zlasti preobrat v preteklem porastu cen energije in hrane. Vendar pa ta učinek pojenja, cene bazičnih proizvodov pa se višajo, zato naj bi se stopnja inflacije proti koncu leta zvišala. Vendar pa ni notranjih inflacijskih pritiskov, saj je gospodarska dejavnost še vedno šibka, rast plač pa se bo predvidoma upočasnila. Napovedi za inflacijo so v glavnem enake spomladanskim (0,9 % v EU v letu 2009 in 0,4 % v območju evra).

Ocena tveganja

Na splošno so tveganja za predvidevanje rasti za 2009 uravnotežena. Po eni strani ni možno izključiti negativnega učinka počasnega okrevanja realnega sektorja in še vedno občutljivega finančnega sektorja. Po drugi strani pa bi lahko ukrepi politike imeli večji učinek od pričakovanega na spodbuditev povpraševanja, izboljšanje ozračja in okrepitev finančnega sektorja.

Na splošno so tveganja za predvidevanje inflacije prav tako uravnotežena. Zaradi višjih cen bazičnih proizvodov in izboljšanih razmer v gospodarstvu bi se inflacija lahko zvišala, vendar bi lahko še precej šibko gospodarstvo na to delovalo izravnalno, tako da bi nižalo inflacijo bolj od pričakovanj.

Podrobnejše poročilo je na voljo na:

http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/article15857_en.htm

Table 1: Real GDP growth

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Note: the quarterly figures are working-day and seasonally adjusted, while the annual figures are unadjusted.

Table 2: Consumer price inflation

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSEDSide Bar