Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1309

V Bruseli 14. septembra 2009

Dočasná prognóza EÚ: dostávame sa z recesie, ale budúcnosť je stále veľmi neistá

Hospodárska situácia sa od druhého štvrťroku výrazne zlepšila, čo umožňuje predpokladať lepšie perspektívy rastu na druhý polrok roku 2009. Keďže hospodárska činnosť na konci roku 2008 a na začiatku roku 2009 bola slabšia ako sa pôvodne očakávalo, podľa jarnej prognózy klesne HDP za celý rok 2009 o 4 %, a to v EÚ aj v eurozóne. Neistota ostáva veľmi vysoká a hoci by obnovenie rastu mohlo vo veľmi krátkom horizonte prekvapiť svojou rýchlosťou, nemôžeme si byť istí jeho udržateľnosťou. Prognóza Komisie týkajúca sa inflácie na rok 2009 zostáva tiež nezmenená, a to na úrovni 0,9 % v EÚ a 0,4 % v eurozóne, pričom sa postupne vytrácajú primárne dosahy nedávneho zvýšenia cien energie a potravín, ktoré tlačili ceny smerom nadol a žiadne ďalšie významné inflačné tlaky nie sú na obzore.

„Situácia sa zlepšila najmä vďaka mimoriadnym finančným prostriedkom, ktoré hospodárstvam poskytli centrálne banky a verejné orgány, avšak slabosť hospodárstva bude i naďalej ovplyvňovať zamestnanosť a verejné financie. Musíme pokračovať vo vykonávaní opatrení na obnovu rastu oznámených na rok 2009 a na rok 2010, musíme urýchliť uzdravenie finančného odvetvia tak, aby boli banky pripravené poskytovať pôžičky za prijateľných podmienok, keď budú podniky a domácnosti chcieť opäť investovať. Musíme tiež vymedziť jasnú, dôveryhodnú a koordinovanú stratégiu s cieľom nájsť východisko zo súčasnej situácie a vrátiť verejné financie postupne späť na cestu trvalo udržateľného rastu a nájsť potrebné zdroje, ktoré by zvýšili potenciál rastu a zamestnanosti v Európe ,“ vyhlásil Joaquín Almunia, komisár pre hospodárske a menové záležitosti.

Situácia sa behom leta postupne zlepšovala, svetové hospodárstvo sa začalo, najmä vďaka silným politickým zásahom, stabilizovať. Vďaka zlepšeniu finančných podmienok v druhom štvrťroku sa výrazne spomalil pokles HDP v EÚ (- 0,2 % v medzikvartálnom porovnaní po - 2,4 % v priebehu prvého štvrťroku 2009). Cyklus zásob sa nachádza v bode zlomu a dôvera sa zlepšuje v takmer všetkých odvetviach a krajinách, vzhľadom na čo sú krátkodobé výhľady priaznivé.

Na základe týchto tendencií boli prognózy rastu Komisie na druhý polrok roku 2009 mierne upravené smerom nahor. Vzhľadom k prehodnoteniu odhadu rastu smerom nadol za rok 2008 a za prvý štvrťrok 2009 však zostáva predpokladaný pokles HDP pre celý rok 2009 na nezmenenej úrovni 4 %, a to pre EÚ i pre eurozónu. Toto sa počíta na základe aktualizovaných prognóz pre Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Holandsko, Poľsko, Španielsko a Spojené kráľovstvo, ktoré spolu tvoria približne 80 % HDP v EÚ.

Čoraz priaznivejšie vonkajšie podmienky

Svetové hospodárstvo sa už nenachádza v stave voľného pádu. Posledné údaje týkajúce sa obchodu a priemyselnej výroby, ako aj dôvera podnikov a spotrebiteľov sú povzbudzujúce. Zdá sa, že obnovu ťahajú rozvíjajúce sa ázijské hospodárstva, pričom rast v Číne je naďalej obrovský, zatiaľ čo pokles činnosti v Spojených štátoch sa tiež stabilizoval. Opatrenia na podporu obnovy hospodárstva a čistý vývoz by mali pomôcť Spojeným štátom od tretieho štvrťroku opäť dosiahnuť kladný rast. V celkových číslach sa v tejto aktualizácii predpokladaný pokles HDP na rok 2009 znížil o polovicu (z - 1,4 % v jarnej prognóze na - 0,7 %). Stále je však veľmi neisté, nakoľko bude celosvetová obnova udržateľná a akú bude mať podobu.

Pokiaľ ide o Európu, máme niekoľko dôvodov byť miernymi optimistami z pohľadu krátkodobej perspektívy. Okrem zlepšenia vonkajších výhľadov a priaznivejších podmienok financovania sa pomerne dobre drží aj súkromná a verejná spotreba, pričom naďalej pokračuje úprava zásob a často poskytované ukazovatele oznamujú istý rast na niekoľko budúcich štvrťrokov. To je spôsobené čiastočne vďaka objemným balíkom záchranných opatrení, z ktorých je potrebné niektoré ešte tento rok v niektorých štátoch realizovať. Kríza však ešte úplne nedoľahla na trh práce a na verejné financie a zmenená situácia na trhu s nehnuteľnosťami vo viacerých krajinách naďalej brzdí investície do stavebníctva. Obnova rastu by teda mohla byť nestála a slabšia.

Nízka inflácia

Inflácia v spotrebiteľských cenách klesla počas prvého polroku roku 2009 a v júli dosiahla v EÚ 0,2 % (a - 0,7 % v eurozóne), tlačená nadol najmä vďaka obráteniu trendu minulých zvýšení cien energie a potravín. Vzhľadom k tomu, že tento dosah postupne doznieva a vzhľadom k zvýšeniu cien komodít by však inflácia mala na konci roku 2009 stúpnuť. Napriek tomu sa nedajú pozorovať vnútorné inflačné tlaky, pretože hospodárska činnosť zostáva slabá a očakáva sa aj spomalenie rastu platov. Celkovo zostávajú prognózy týkajúce sa inflácie v porovnaní s jarnými prognózami nezmenené, a to na úrovni 0,9 % v EÚ na rok 2009 (a 0,4 % v eurozóne).

Posúdenie rizika

Celkovo sa zdá, že riziká prognózy rastu na rok 2009 sú vyvážené. Na jednej strane sa nedajú vylúčiť ďalšie spätné nepriaznivé väzby medzi pomaly sa obnovujúcim reálnym hospodárstvom a stále ešte krehkým finančným odvetvím. Na druhej strane sú politické intervencie, pokiaľ ide o podporu dopytu, zlepšenie celkovej nálady a ozdravenie finančného odvetvia, možno účinnejšie, ako sa predpokladalo.

Tak isto sa zdá, že riziká prognózy inflácie sú celkom vyrovnané. Vyššie ceny komodít a zlepšenie hospodárskych podmienok poukazujú na možné opätovné zvýšenie inflácie, ale zmiernené veľmi zlým stavom hospodárstva, ktorý by mohol infláciu brzdiť viac, než sa predpokladalo.

Podrobnejšia správa je k dispozícii na internetovej stránke:

http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/article15857_en.htm

Table 1: Real GDP growth

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Note: the quarterly figures are working-day and seasonally adjusted, while the annual figures are unadjusted.

Table 2: Consumer price inflation

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSEDSide Bar