Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1309

Brussel, 14 september 2009

Tussentijdse EU-prognoses: einde van de recessie komt in zicht maar onzekerheid blijft groot

De economische situatie is sinds het tweede kwartaal aanzienlijk verbeterd, wat betere groeivooruitzichten voor de tweede jaarhelft laat vermoeden. Doordat de economische activiteit aan het eind van 2008 en het begin van 2009 slechter was dan aanvankelijk geraamd, wordt echter nog steeds verwacht dat het bbp dit jaar in de EU en in het eurogebied in totaal met 4% zal dalen, zoals in het voorjaar was voorspeld. Maar de onzekerheid blijft groot en hoewel het herstel op zeer korte termijn opwaartse verrassingen kan opleveren, valt nog te bezien hoe duurzaam dit zal zijn. De prognoses van de Commissie voor de inflatie in 2009 blijven ook onveranderd, namelijk 0,9% in de EU en 0,4% in het eurogebied. De prijsverlagende basiseffecten van prijsstijgingen voor energie en voeding uit het verleden raken stilaan uitgewerkt en er is nog geen andere grote inflatoire druk merkbaar.

“De situatie is verbeterd, vooral dankzij de ongeziene geldbedragen die door de centrale banken en de overheid in de economie zijn gepompt, maar de zwakke economie zal zijn weerslag blijven hebben op de werkgelegenheid en de overheidsfinanciën. Wij moeten de voor dit jaar en 2010 aangekondigde herstelmaatregelen blijven doorvoeren en meer vaart zetten achter het herstel van de financiële sector om ervoor te zorgen dat de banken klaar staan om tegen redelijke voorwaarden krediet te verstrekken wanneer ondernemingen en gezinnen hun investeringsplannen weer bovenhalen. We moeten tevens een duidelijke, geloofwaardige en gecoördineerde strategie uitstippelen om de overheidsfinanciën stapsgewijs weer op het pad van de duurzaamheid te krijgen en de nodige middelen te vinden om het groei- en banenpotentieel van Europa te vergroten", aldus Commissaris Joaquín Almunia, bevoegd voor economische en monetaire zaken.

Sinds de zomer waait een gunstiger wind en is de wereldeconomie zich deels als gevolg van sterke beleidsinterventies gaan stabiliseren. In het tweede kwartaal is mede dankzij verbeterde financiële omstandigheden de daling van het bbp in de EU aanzienlijk vertraagd (-0,2% vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar, na een daling van -2,4% in het eerste kwartaal van 2009). De vooruitzichten op korte termijn zijn gunstig, nu de conjunctuurcyclus op een omslagpunt staat en het vertrouwen in haast alle sectoren en landen aan het verbeteren is.

Op basis van deze trends heeft de Commissie haar groeiprognoses voor de tweede helft van dit jaar licht opwaarts herzien. Vanwege neerwaartse herzieningen van de vorige groeiramingen voor 2008 en het eerste kwartaal van 2009 wordt echter nog steeds verwacht dat het bbp dit jaar in de EU en in het eurogebied in totaal met 4% zal dalen. Bij deze berekening is uitgegaan van de actuele prognoses voor Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Polen, Spanje en het Verenigd Koninkrijk, samen goed voor circa 80% van het bbp van de EU.

Externe omstandigheden steeds gunstiger

De wereldeconomie is niet langer in vrije val. De recente gegevens voor de handel en de industriële productie, alsook voor het ondernemers- en consumentenvertrouwen, zijn bemoedigend. Het herstel lijkt te worden geleid door het opkomende Azië, terwijl de groei in China krachtig blijft en de krimp in de VS ook reeds achter de rug is. Zo wordt verwacht dat de VS dankzij het stimuleringspakket en de netto-uitvoer vanaf het derde kwartaal naar positieve groei zal terugkeren. Over het geheel genomen is in deze actualisering de voorspelde daling van het mondiale bbp gehalveerd (van -1,4% in de voorjaarsprognoses naar -0,7%). Hoe duurzaam en hoe groot het mondiale herstel zal zijn, blijft echter zeer onzeker.

Wat Europa betreft, is er reden tot gematigd optimisme voor de kortetermijnvooruitzichten. Naast de verbeterde externe vooruitzichten en gunstiger financieringsomstandigheden, heeft zowel de particuliere als de overheidsconsumptie goed standgehouden, terwijl de conjunctuurcorrectie voortduurt en hoogfrequente indicatoren op een zeker herstel in de komende kwartalen wijzen. Dit is deels te danken aan stimuleringsmaatregelen waarvan sommige in verschillende lidstaten nog later dit jaar moeten worden doorgevoerd. De volle impact van de crisis op de arbeidsmarkt en de overheidsfinanciën is echter nog niet gevoeld. Bovendien worden in verschillende landen de investeringen in de bouwsector nog steeds afgeremd door de correctie op de woningmarkten. Daarom is het mogelijk dat het herstel na verloop van tijd vluchtig en ondermaats blijkt te zijn.

Inflatie op een dieptepunt

Het inflatiecijfer voor consumentenprijzen is in de eerste helft van 2009 gezakt tot een laagtepunt van 0,2% in juli in de EU (en maar liefst -0,7% in het eurogebied), vooral dankzij de ommekeer van prijsstijgingen voor energie en voeding uit het verleden. Nu dit effect bijna is uitgewerkt en de grondstofprijzen aan het stijgen zijn, lijkt het erop dat het inflatiecijfer tegen eind dit jaar opnieuw zal toenemen. Er is echter geen binnenlandse inflatoire druk doordat de capaciteitsmarge van de economie nog steeds groot is en de loonstijging naar verwachting zal vertragen. Alles in acht genomen blijft de prognose voor inflatie onveranderd sinds de voorjaarsprognose van 0,9% in de EU in 2009 (en 0,4% in het eurogebied).

Risicobeoordeling

De risico’s voor de groeivooruitzichten in 2009 lijken grotendeels in evenwicht. In neerwaartse zin is het niet uitgesloten dat nog meer negatieve terugkoppelingen ontstaan tussen een langzaam herstellende reële sector en een nog steeds kwetsbare financiële sector. In opwaartse zin is het mogelijk dat bepaalde beleidsingrepen er beter dan verwacht in zijn geslaagd de vraag op peil te houden, de stemming te verbeteren en de soliditeit van de financiële sector te herstellen.

De risico’s voor de inflatievooruitzichten lijken ook grotendeels in evenwicht. De hogere grondstoffenprijzen en verbeterende economische omstandigheden lijken enigszins op opwaartse risico’s te wijzen. Daartegenover staat een aanzienlijke capaciteitsmarge in de economie, die de inflatie meer dan verwacht op een laag peil kan houden.

Een meer gedetailleerd verslag is te vinden op: :

http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/article15857_en.htm

Table 1: Real GDP growth

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Note: the quarterly figures are working-day and seasonally adjusted, while the annual figures are unadjusted.

Table 2: Consumer price inflation

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSEDSide Bar