Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1309

Brüsszel, 2009. szeptember 14

Az EU időközi előrejelzése: kilábalás a recesszióból, de a továbbra is nagy a bizonytalanság

A második negyedév óta jelentősen javult a gazdasági helyzet, ami az év második felében jobb növekedési kilátásokat eredm ényez. A gazdasági tevékenység 2008 végén és 2009 elején azonban a kezdeti becsléseknél rosszabb képet mutatott, így az EU-ban és az euróövezetben összességében még mindig a GDP tavasszal előrejelzett 4%-os csökkenése várható az idei évre. A bizonytalanság mindemellett továbbra is nagy, és bár nagyon rövid távon a vártnál nagyobb fellendülés is elképzelhető, annak fenntarthatósága korántsem bizonyos. A Bizottság 2009-re vonatkozó inflációs előrejelzése változatlanul 0,9% az Unióra és 0,4% az euróövezetre vonatkozóan, mivel az energia- és élelmiszerárak korábbi – árleszorító hatással járó – csúcspontjainak bázishatásai eltűnnek, és nincs a horizonton más lényeges inflációs nyomás.

„A helyzet – főként a központi bankok és az állami hatóságok által a gazdaságba pumpált, korábban nem látott mértékű összegek miatt – javult, de a gazdaság gyengélkedésének negatív hatása továbbra is begyűrűzik a munkaerőpiacra és az államháztartásba. Tovább kell folytatnunk az idei évre és a 2010-re vonatkozóan bejelentett gazdasági ösztönző intézkedéseket, és fel kell gyorsítani a pénzügyi szektor helyreállítását annak érdekében, hogy a bankok készen álljanak ésszerű feltételekkel hitelezni akkor, amikor a vállalatok és háztartások folytatni kívánják beruházási terveiket. Egyértelmű, hiteles és koordinált kilépési stratégiát kell meghatároznunk az államháztartások fenntartható pályára történő fokozatos visszaállítására, és meg kell találnunk a szükséges erőforrásokat Európa növekedési és munkahely-teremtési potenciáljának növeléséhez.” mondta Joaquín Almunia, gazdasági és monetáris ügyekért felelős biztos.

Biztató jel, hogy a nyár során – részben az erős szakpolitikai beavatkozás eredményeként – megindult a globális gazdaság stabilizálódása. A javuló finanszírozási feltételek segítségével az EU GDP-jének csökkenése a második félévben jelentősen kisebb volt (-0,2% a 2009 első negyedévében mért 2,4%-os eséshez képest). Figyelembe véve a jelenleg fordulóponton álló készletezési ciklust és a közel minden ágazatban és országban javuló bizalmat, a rövid távú kilátások kedvezőek.

E tendenciák alapján az év második felére vonatkozó növekedési kilátásokat a Bizottság előrejelzése enyhén felfelé korrigálta. A 2008-ra és 2009 első negyedévére vonatkozó korábbi becslések lefelé történő korrekciója miatt a 2009 egészére becsült GDP-csökkenés változatlanul 4% mind az EU-ban, mind pedig az euróövezetben. Ez az Egyesült Királyságra, Franciaországra, Hollandiára, Lengyelországra, Németországra, Olaszországra és Spanyolországra vonatkozó, aktualizált előrejelzések alapján került kiszámításra, mivel ezek az országok adják együtt az Unió GDP-jének 80%-át

Egyre kedvezőtlenebb külső körülmények

A világgazdaság szabadesése befejeződött. A legfrissebb kereskedelmi és termelési adatok, csakúgy mint az üzleti és fogyasztói bizalom, optimizmusra adnak okot. Úgy tűnik, a fellendülést Ázsia fejlődő piacai vezetik, Kína növekedése továbbra is erőteljes, míg az Egyesült Államok gazdaságának szűkülése is alábbhagyott. Az ösztönző csomag és a nettó export várhatóan a harmadik negyedévtől kezdve lehetővé teszi az USA számára a növekedési pályára állást. A világ GDP-jének várható visszaesése a jelenlegi aktualizált erőjelezés szerint a korábban becsült mértéknek a felét teszi ki (-0,7% a tavaszi előrejelzésben szereplő -1,4%-kal szemben). A globális fellendülés fenntarthatóságát és annak formáját azonban még mindig nagyfokú bizonytalanság övezi.

Európa rövid távú kilátásai mérsékelt optimizmusra adnak okot. A külső helyzet várható javulása és a kedvezőbb finanszírozási feltételek mellett mind az állami, mind a magánfogyasztás jól tartotta magát, a készletek korrekciója is folyamatosan halad, és a nagy gyakoriságú gazdasági mutatók is bizonyos mértékű fellendülésre utalnak az előttünk álló negyedévek során. Ez részben a jelentős ösztönző intézkedéseknek tudható be, amelyek közül számos tagállamban még néhányat az év későbbi részében kell végrehajtani. A válságnak a munkaerőpiacra és államháztartásra gyakorolt teljes hatását azonban még mindig nem érezzük, és a lakáspiacokon végbemenő kiigazítás számos országban továbbra is visszafogja az építési beruházásokat. A fellendülés tartóssága és mértéke hosszabb távon kérdéses lehet.

Mélyponton az infláció

A fogyasztóiár-infláció mértéke 2009 első felében csökkent, 0,2%-os (az euróövezetben –0,7%-os) mélypontját júliusban érte el az Unióban, ami legfőképpen az energia- és élelmiszerárak korábbi csúcspontjai által okozott hatás megfordulásának tudható be. Az év vége felé azonban, ahogy ez a hatás elhalványul, és a nyersanyagárak tovább emelkednek, az infláció is várhatóan emelkedni fog. Nincs azonban belföldi inflációs nyomás, mivel a gazdaság növekedése továbbra is lanyha marad, valamint a bérek növekedésének üteme is várhatóan csökkenni fog. Mindent összevetve, az inflációs előrejelzés nem változott a tavaszi előrejelzéshez képest, továbbra is 0,9% 2009-ben az EU-ra (és 0,4% az euróövezetre) vonatkozóan.

Kockázatértékelés

A 2009-re vonatkozó növekedési kilátásokkal kapcsolatos kockázatok összességében kiegyensúlyozottnak tűnnek. A lefelé mutató kockázatok között nem lehet kizárni a lassan fellendülő reálgazdasági ágazat és a továbbra is sérülékeny pénzügyi ágazat közötti további negatív visszacsatolási spirál kialakulását. A felfelé mutató kockázatokat tekintve a kereslet szintjének fenntartását célzó szakpolitikai beavatkozások a vártnál hatékonyabbnak bizonyulhatnak, ami hangulatjavító hatással járhat, és visszaállíthatja a pénzügyi ágazat stabilitását.

Az inflációs kilátásokkal kapcsolatos kockázatok is nagymértékben kiegyensúlyozottnak tűnnek. A magasabb nyersanyagárak és a javuló gazdasági körülmények némi felfelé mutató kockázatra utalnak, amelyet kiegyensúlyoz a gazdasági lanyhulás, ami a vártnál jobban visszafoghatja az inflációt.

A részletes jelentés a következő címen érhető el:

http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/article15857_en.htm

Table 1: Real GDP growth

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Note: the quarterly figures are working-day and seasonally adjusted, while the annual figures are unadjusted.

Table 2: Consumer price inflation

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSEDSide Bar