Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1309

Brüssel, 14. september 2009

ELi vaheprognoos: majanduslangusest tullakse välja, kuid ebakindlus on jätkuvalt suur

Alates teisest kvartalist on majandusolukord märkimisväärselt paranenud, mis osutab parematele kasvuväljavaadetele aasta teisel poolel. Kuid kuna majandustegevus oli 2008. aasta lõpus ja 2009. aasta alguses esialgu oodatust halvem, prognoositakse nagu ka kevadel, et SKP väheneb käesoleval aastal tervikuna 4 % nii ELis kui ka euroalal. Siiski valitseb jätkuvalt ebakindlus ja isegi kui majandus võib väga lühiajaliselt ootamatult elavneda, ei ole majanduse jätkusuutlik elavnemine veel kindel. Komisjoni 2009. aastaks prognoositav inflatsioonitase jääb ka samaks – 0,9 % ELis ja 0,4 % euroalal. Energia- ja toiduainehindade varasema järsu tõusu üldmõju hakkab kaduma, mistõttu hinnad alanevad ning muud märkimisväärset inflatsioonisurvet ei ole näha.

„Olukord on paranenud peamiselt tänu sellele, et keskpangad ja ametiasutused suunasid enneolematud rahasummad majandusse, kuid nõrk majandus ohustab jätkuvalt töökohti ja riigirahandust. Peame jätkuvalt rakendama majanduse elavdamise meetmeid, mis on kavandatud käesolevaks ja 2010. aastaks, ning kiirendama finantssektori elavdamist, et pangad saaksid anda laenu mõistlikel tingimustel, kui ettevõtjad ja majapidamised hakkavad jälle investeerima. Samuti tuleb määratleda kriisist väljumise selge, usaldusväärne ja kooskõlastatud strateegia, et viia riigirahandus järk-järgult tagasi jätkusuutlikule teele ning leida vajalikud ressursid, et suurendada majanduskasvu ja töökohtade loomise potentsiaali Euroopas ,” ütles majandus- ja rahaküsimuste volinik Joaquín Almunia.

Suve jooksul on tingimused muutunud soodsamaks, kuna maailmamajandus on hakanud stabiliseeruma, mis on osaliselt tingitud aktiivsest poliitilisest sekkumisest. Tänu paranenud finantstingimustele aeglustus ELi SKP langus märkimisväärselt teises kvartalis võrreldes eelmise kvartaliga (2009. aasta esimese kvartali ‑2,4 %-lt ‑0,2 %-le). Arvestades varude tsükli pöördepunkti jõudmist ja usalduse suurenemist peaaegu kõigis sektorites ja riikides, on lähiaja väljavaated soodsad.

Nende suundumuste alusel on komisjoni prognoosis korrigeeritud käesoleva aasta teise poole kasvuprognoose veidi positiivseks. Kuid 2008. aasta ja 2009. aasta esimese kvartali varasemate kasvuprognooside läbivaatamisest tingituna jääb 2009. aastaks tervikuna prognoositav SKP langus samaks (4 % nii ELis kui ka euroalal). Arvutamisel on aluseks võetud ajakohastatud prognoosid Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Madalmaade, Poola, Hispaania ja Ühendkuningriigi kohta, kes koos moodustavad ligikaudu 80 % ELi SKPst.

Välistingimused muutuvad üha soodsamaks

Maailmamajandus ei ole enam vabalanguses. Hiljutised andmed kaubanduse ja tööstustoodangu kohta ning ettevõtjate ja tarbijate usaldus on julgustavad. Tärkava majandusega Aasia tundub majanduse elavdamist juhtivat – Hiina majanduskasv on jätkuvalt suur, samas on majanduse aeglustumine USA-s ka peatunud. Prognoositakse, et stimuleerivate meetmete pakett ja puhaseksport võimaldavad USA-l saavutada majanduskasvu positiivsed näitajad alates kolmandast kvartalist. Üldiselt on praeguses ajakohastatud prognoosis maailma SKP languse näitajaid poole võrra vähendatud (‑0,7 %-le võrreldes kevadprognoosi kohase 1,4 %-ga). Kuid maailmamajanduse elavnemise jätkusuutlikkus ja selle arengusuund on ikka veel äärmiselt ebakindel.

Euroopas on põhjust olla lühiajalise väljavaate suhtes mõõdukalt optimistlik. Peale välistingimuste paranenud väljavaate ja soodsamate rahastamistingimuste on nii avaliku kui ka erasektori tarbimise näitajad olnud head, samal ajal kui varude korrigeerimine on lähenemas ning sagedasti esitatavad näitajad osutavad teatavale elavnemisele lähikvartalites. See on osaliselt tingitud olulistest stimuleerivatest meetmetest, millest mõnda tuleb veel käesoleva aasta lõpupoole rakendada mitmes liikmesriigis. Siiski ei ole kriisi täielik mõju tööturule ja riigirahandusele veel avaldunud ning eluasemeturu korrigeerimine pidurdab ikka veel investeerimist ehitusse mitmes riigis. Seega võib elavnemine osutuda edaspidi muutlikuks ja eeldatust halvemaks.

Inflatsioon on nüüd madal

Tarbijahinnaindeksi inflatsioon vähenes 2009. aasta esimesel poolel ja jõudis juulis 0,2 %-ni ELis (‑ 0,7 % euroalal), mis oli peamiselt tingitud energia- ja toiduainehindade varasema järsu tõusu ümberpöördumisest. Arvestades sellise mõju kadumist ja kõrgemaid kaupade hindu, peaks inflatsioon suurenema aasta lõpu poole. Siiski ei esine sisemist inflatsioonisurvet, kuna majandus on ikka veel üsna loid ja prognoositakse, et palgakasv aeglustub. Kokkuvõttes jäävad inflatsiooniprognoosid samaks nagu kevadises prognoosis, st 0,9 % ELis 2009. aastal (ja 0,4 % euroalal).

Riskihindamine

Kasvuprognoosidega seotud positiivsed ja negatiivsed tegurid tunduvad 2009. aastal olevat üldiselt tasakaalustatud. Negatiivse poole pealt ei saa välistada aeglaselt taastuva reaalmajanduse ja ikka veel hapra finantssektori negatiivset vastastikmõju. Positiivse poole pealt võib poliitiline sekkumine aidata eeldatust tõhusamalt säilitada nõudlust, parandada ärikliimat ja taastada finantssektori usaldusväärsust.

Inflatsiooni väljavaadetega seotud tegurid tunduvad ka laias laastus tasakaalustatud olevat. Kõrgemad kaupade hinnad ja paranenud majandustingimused osutavad, et inflatsioon võib suureneda, mida tasakaalustab majanduse märkimisväärne loidus, mis võib inflatsiooni eeldatust madalamal hoida.

Üksikasjalikum aruanne on kättesaadav järgmisel aadressil:

http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/article15857_en.htm

Table 1: Real GDP growth

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Note: the quarterly figures are working-day and seasonally adjusted, while the annual figures are unadjusted.

Table 2: Consumer price inflation

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSEDSide Bar