Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/ 09/ 1309

Βρυξέλλες , 14 Σεπτεμβρίου 2009

Ενδιάμεσες προβλέψεις της ΕΕ : Έξοδος από την ύφεση αλλά το κλίμα αβεβαιότητας παραμένει

Η οικονομική κατάσταση σημείωσε αισθητή βελτίωση από το δεύτερο τρίμηνο, και διαφαίνονται καλύτερες αναπτυξιακές προοπτικές για το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Όμως, καθώς η οικονομική δραστηριότητα στα τέλη του 2008 και στις αρχές του 2009 διαμορφώθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τις αρχικές προβλέψεις, το ΑΕΠ θα συνεχίσει την καθοδική του πορεία με συνολική μείωση κατά 4% το τρέχον έτος τόσο στην ΕΕ όσο και στη ζώνη του ευρώ, όπως είχε προβλεφθεί την άνοιξη. Ωστόσο, φαίνεται να κυριαρχεί ακόμη κλίμα αβεβαιότητας, και ενώ η ανάκαμψη μπορεί να εμφανίσει απροσδόκητα ευνοϊκή εξέλιξη σε πολύ βραχυπρόθεσμη βάση, δεν μπορούμε να προεξοφλήσουμε ότι ο χαρακτήρας της θα είναι μόνιμος. Αμετάβλητες παραμένουν και οι προβλέψεις της Επιτροπής για τον πληθωρισμό το 2009, σύμφωνα με τις οποίες τα σχετικά ποσοστά για την ΕΕ και τη ζώνη του ευρώ θα κινηθούν σε 0,9% και 0,4% αντίστοιχα, ενώ αρχίζουν να εξασθενίζουν τα αποτελέσματα βάσης παλαιότερων αυξήσεων των τιμών των ενεργειακών προϊόντων και τροφίμων που ασκούσαν πτωτικές πιέσεις στις τιμές, και δεν αναμένονται άλλες σημαντικές πληθωριστικές πιέσεις.

«Η κατάσταση έχει βελτιωθεί ιδίως χάρη στα άνευ προηγουμένου ποσά που διοχέτευσαν στην οικονομία οι κεντρικές τράπεζες και οι δημόσιες αρχές, αλλά η εξασθενισμένη οικονομία θα συνεχίσει να επηρεάζει αρνητικά την απασχόληση και τα δημόσια οικονομικά . Θα πρέπει να συνεχίσουμε την εφαρμογή των μέτρων ανάκαμψης που είχαμε εξαγγείλει για το τρέχον έτος και για το 2010 και να επιταχύνουμε τη διαδικασία ανάρρωσης του χρηματοπιστωτικού τομέα για να εξασφαλίσουμε ότι οι τράπεζες είναι έτοιμες να χορηγήσουν πιστώσεις με λογικούς όρους όταν οι εταιρείες και τα νοικοκυριά θα μπορέσουν και πάλι να ξεκινήσουν τα επενδυτικά τους σχέδια. Πρέπει επίσης να χαράξουμε μια σαφή, αξιόπιστη και συντονισμένη στρατηγική «εξόδου» από την κρίση για να επαναφέρουμε σταδιακά τα δημόσια οικονομικά σε μια βιώσιμη πορεία και να βρούμε τους απαραίτητους πόρους για να αυξήσουμε το δυναμικό ανάπτυξης και απασχόλησης της Ευρώπης δήλωσε ο Επίτροπος Joaquín Almunia, αρμόδιος για τις οικονομικές και νομισματικές υποθέσεις.

Οι ευνοϊκές εξελίξεις άρχισαν να ισχυροποιούνται στη διάρκεια του καλοκαιριού, καθώς η παγκόσμια οικονομία άρχισε να σταθεροποιείται, εν μέρει λόγω των σημαντικών πολιτικών παρεμβάσεων. Με τη βοήθεια των βελτιωμένων χρηματοπιστωτικών συνθηκών, η μείωση του ΑΕΠ στην ΕΕ σημείωσε αισθητή επιβράδυνση στη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου (σε ‑0,2% από τρίμηνο σε τρίμηνο μετά από ‑2,4% το πρώτο τρίμηνο του 2009). Καθώς ο κύκλος των εμπορικών αποθεμάτων βρίσκεται σε σημείο καμπής και παρατηρείται βελτίωση της εμπιστοσύνης σε σχεδόν όλους τους τομείς και τις χώρες, οι βραχυπρόθεσμες προοπτικές είναι ευνοϊκές.

Με βάση αυτές τις τάσεις , οι αναπτυξιακές εκτιμήσεις για το δεύτερο ήμισυ του έτους έχουν αναθεωρηθεί ελαφρά προς τα πάνω στις προβλέψεις της Επιτροπής. Ωστόσο, λόγω των προς τα κάτω αναθεωρήσεων των προηγούμενων προβλέψεων για το 2008 και το πρώτο τρίμηνο του 2009, το συνολικό ποσοστό της προβλεπόμενης μείωσης του ΑΕΠ το 2009 διατηρείται αμετάβλητο σε 4% τόσο για την ΕΕ όσο και για τη ζώνη του ευρώ. Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται με βάση τις αναθεωρημένες προβλέψεις για τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, τις Κάτω Χώρες, την Πολωνία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, που παράγουν από κοινού περίπου το 80% του ΑΕΠ της ΕΕ.

Οι εξωτερικές συνθήκες γίνονται όλο και ευνοϊκότερες

Η παγκόσμια οικονομία δεν βρίσκεται πλέον σε ελεύθερη πτώση. Τα πρόσφατα στοιχεία για το εμπόριο και τη βιομηχανική παραγωγή, καθώς και για την εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων και των καταναλωτών, είναι ενθαρρυντικά. Οι αναδυόμενες χώρες της Ασίας φαίνεται να προπορεύονται στην ανάκαμψη, ενώ η ανάπτυξη στην Κίνα παραμένει ισχυρή, και η συρρίκνωση της οικονομίας ΗΠΑ έχει επίσης σταθεροποιηθεί. Η δέσμη μέτρων για την τόνωση της ανάκαμψης και οι καθαρές εξαγωγές αναμένεται να επιτρέψουν στις ΗΠΑ να επανέλθουν σε θετικούς αναπτυξιακούς ρυθμούς από το τρίτο τρίμηνο του έτους και μετά. Συνολικά η αναμενόμενη μείωση του παγκόσμιου ΑΕΠ το 2009 έχει μειωθεί κατά το ήμισυ σε αυτήν την επικαιροποίηση των στοιχείων (από ‑1,4% στις εαρινές προβλέψεις σε ‑0,7%). Ωστόσο, εξακολουθεί να επικρατεί μεγάλη αβεβαιότητα για το πόσο διατηρήσιμη θα είναι η παγκόσμια ανάκαμψη και ποιοι παράγοντες θα τη διαμορφώσουν.

Όσον αφορά την Ευρώπη, υπάρχουν διάφοροι λόγοι που συνηγορούν υπέρ μιας μεγαλύτερης αισιοδοξίας σε βραχυπρόθεσμη βάση. Εκτός από τις καλύτερες εξωτερικές προοπτικές και τις ευνοϊκότερες συνθήκες χρηματοδότησης, τόσο η ιδιωτική όσο και η δημόσια κατανάλωση αποδείχθηκαν αρκετά ανθεκτικές, ενώ οι διορθώσεις στα αποθέματα προχωρούν και οι δείκτες υψηλής συχνότητας υποδηλώνουν κάποια ανάκαμψη τα προσεχή τρίμηνα. Αυτό οφείλεται εν μέρει στα σημαντικά μέτρα παροχής κινήτρων που θα εφαρμοστούν αργότερα εντός του έτους σε αρκετά κράτη μέλη. Ωστόσο, οι επιπτώσεις στις αγορές εργασίας και στα δημόσια οικονομικά δεν έχουν ακόμη γίνει πλήρως αισθητές και η διόρθωση στις στεγαστικές αγορές εξακολουθεί να αναστέλλει τις επενδύσεις σε οικοδομικές δραστηριότητες σε αρκετές χώρες. Συνεπώς, η ανάκαμψη μπορεί να αποδειχθεί ασταθής και να απαιτήσει ακόμη μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα.

Ο πληθωρισμός αγγίζει πρωτοφαν ή χαμηλά επίπεδα

Το ποσοστό του πληθωρισμού τιμών καταναλωτή μειώθηκε κατά το πρώτο εξάμηνο του 2009, φθάνοντας στο κατώτατο επίπεδο του 0,2% τον Ιούλιο στην ΕΕ (και έως ‑0,7% στη ζώνη του ευρώ), κυρίως λόγω της αντιστροφής προηγούμενων αυξήσεων των τιμών των ενεργειακών προϊόντων και των τροφίμων. Ωστόσο το αποτέλεσμα αυτό προβλέπεται πλέον να αμβλυνθεί και καθώς οι τιμές των βασικών εμπορευμάτων αρχίζουν να αυξάνονται, το ποσοστό πληθωρισμού αναμένεται να σημειώσει άνοδο προς τα τέλη του έτους. Εντούτοις, δεν υπάρχουν εγχώριες πληθωριστικές πιέσεις, καθώς εξακολουθεί να υπάρχει σημαντική υποχώρηση της οικονομικής δραστηριότητας και αναμένεται επιβράδυνση της αύξησης των μισθών . Συνολικά, οι προβλέψεις για τον πληθωρισμό παραμένουν αμετάβλητες σε σχέση με τις εαρινές προβλέψεις σε ποσοστό 0,9% για την ΕΕ το 2009 (και 0,4% για τη ζώνη του ευρώ).

Αξιολόγηση κινδύνων

Οι κίνδυνοι στους οποίους υπόκεινται οι αναπτυξιακές προοπτικές για το 2009 κρίνονται σε γενικές γραμμές ισορροπημένοι. Ωστόσο, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο δυσμενέστερων εξελίξεων, λόγω των αρνητικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ της βραδείας ανάκαμψης της πραγματικής οικονομίας και της ακόμη εύθραυστης κατάστασης του χρηματοπιστωτικού τομέα. Αντίθετα, αποτελεσματικότερη επιρροή στις εξελίξεις σε σχέση με την αναμενόμενη μπορεί να ασκήσουν οι πολιτικές παρεμβάσεις για τη στήριξη της ζήτησης, τη βελτίωση του κλίματος εμπιστοσύνης και την αποκατάσταση της ευρωστίας του χρηματοπιστωτικού τομέα.

Οι κίνδυνοι ως προς την εξέλιξη του πληθωρισμού φαίνονται και αυτοί σε γενικές γραμμές ισορροπημένοι. Οι υψηλότερες τιμές των βασικών εμπορευμάτων και η βελτίωση των οικονομικών συνθηκών υποδηλώνουν κάποιους κινδύνους δυσμενέστερων εξελίξεων, οι οποίοι εξισορροπούνται από τη σημαντική επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας που μπορεί να αναχαιτίσει τον πληθωρισμό σε βαθμό μεγαλύτερο από τον αναμενόμενο .

Λεπτομερέστερη έκθεση είναι διαθέσιμη στην ακόλουθη διεύθυνση:

http :// ec . europa . eu / economy _ finance / thematic _ articles / article 15857_ en . htm

Table 1: Real GDP growth

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Note: the quarterly figures are working-day and seasonally adjusted, while the annual figures are unadjusted.

Table 2: Consumer price inflation

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSEDSide Bar