Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1309

V Bruselu dne 14. září 2009

Prozatímní prognóza EU: Dostáváme se z recese, ale budoucnost zůstává velmi nejistá

Hospodářská situace se od druhého čtvrtletí výrazně zlepšila, což umožňuje předpokládat lepší perspektivy růstu pro druhé pololetí r oku 2009. Avšak vzhledem k tomu, že hospodářská činnost klesla na konci roku 2008 a na začátku roku 2009 více, než se původně očekávalo, má se podle jarní prognózy za to, že HDP za celý rok 2009 vykáže pokles ve výši 4 %, a to jak v EU, tak v eurozóně. Nejistota zůstává velmi vysoká, a i když by obnovení růstu mohlo ve velmi krátkodobém horizontu překvapit svojí rychlostí, nemůžeme si být zatím jisti jeho udržitelností. Prognóza Komise týkající se inflace na rok 2009 zůstává nezměněna, a to 0,9 % pro EU a 0,4 % pro eurozónu, vzhledem k tomu, že postupně mizí primární dopady nedávného zvýšení cen energie a potravin, které tlačily ceny směrem dolů, jakož i z důvodu neexistence žádných jiných významných inflačních tlaků.

„Situace se zlepšila zejména díky mimořádným finančním prostředkům, které byly hospodářství poskytnuty centrálními bankami a veřejnými orgány, avšak slabost hospodářství bude i nadále ovlivňovat zaměstnanost a veřejné finance. Musíme pokračovat v realizaci opatření majících za cíl obnovu růstu oznámených pro rok 2009 a 2010, musíme urychlit uzdravení finančního odvětví tak, aby banky mohly poskytovat půjčky za přijatelných podmínek, až budou podniky a domácnosti opět investovat. Rovněž musíme definovat jasnou, věrohodnou a koordinovanou strategii s cílem najít východisko ze současné situace a vrátit veřejné finance na cestu trvale udržitelného růstu a nalézt potřebné zdroje, které by zvýšily potenciál růstu a zaměstnanosti v Evropě ,“ prohlásil Joaquín Almunia, komisař pro hospodářské a měnové záležitosti.

Situace se během léta postupně zlepšovala, neboť se světové hospodářství začalo stabilizovat, zejména díky silným politickým zásahům. Díky zlepšení finančních podmínek ve druhém čtvrtletí výrazně zpomalil propad HDP zemí EU (-0,2 % v mezičtvrtletním srovnání po -2,4% během prvního čtvrtletí roku 2009). Cyklus zásob se nachází ve stavu obratu a důvěra se zlepšuje v téměř všech odvětvích a všech zemích. Krátkodobé výhledy jsou proto příznivé.

Na základě těchto tendencí byly prognózy růstu Komise na druhé pololetí roku 2009 lehce upraveny směrem nahoru. Vzhledem k přehodnocení předchozího odhadu růstu směrem dolů za rok 2008 a za první čtvrtletí roku 2009 zůstává nicméně předpokládaný pokles HDP pro celý rok 2009 na nezměněných 4 % jak pro EU, tak pro eurozónu. Tento výpočet je založen na aktualizovaných výhledech pro Francii, Německo, Itálii, Nizozemsko, Polsko, Španělsko a Spojené království, které celkem tvoří přibližně 80 % HDP Evropské unie.

Stále příznivější vnější podmínky

Světové hospodářství se již nenachází ve stavu volného pádu. Poslední údaje týkající se obchodu a průmyslové výroby, jakož i důvěra podniků a spotřebitelů, dodávají na optimismu. Zda se, že obnovu táhnou nové asijské ekonomiky, růst v Číně zůstává nadále významný, zatímco pokles činnosti ve Spojených státech se rovněž stabilizoval. Tak by měla například opatření pro obnovu a čistý vývoz Spojeným státům umožnit od třetího čtvrtletí dosáhnout kladného růstu. V celkových číslech se v této aktualizaci předpokládaný propad HDP pro rok 2009 snížil na polovinu (z -1,4 % jarní prognózy na -0,7 %). Je však stále velmi nejisté, nakolik bude globální zotavení udržitelné a jakou bude mít podobu.

Co se týče Evropy, máme několik důvodů být mírnými optimisty, pokud jde o krátkodobé perspektivy. Kromě zlepšení vnějších výhledů a podmínek financování si relativně dobře vedla soukromá a veřejná spotřeba, zatímco pokračuje doplňování zásob a často poskytované ukazatele oznamují jistý růst pro několik nadcházejících čtvrtletí. To je částečně díky objemným balíčkům záchranných opatření, z nichž je třeba některé ještě tento rok v některých členských státech realizovat. Krize však ještě nedolehla všemi svými důsledky na trh práce a na veřejné finance a změněná situace na nemovitostním trhu v několika zemích nadále brzdí investice do stavebnictví. Obnova růstu by tedy mohla být nestálá a slabší.

Nízká inflace

Inflace ve spotřebitelských cenách během prvního pololetí roku 2009 klesla a v červenci 2009 dosáhla v EU nízké úrovně 0,2 % (a až -0,7 % v eurozóně), tlačená dolů zejména díky inverzním dopadům zvýšení cen energie a potravin. Avšak vzhledem k tomu, že tento dopad postupně odeznívá a vzhledem ke zvýšení cen komodit by inflace měla na konci roku 2009 zaznamenat nárůst. Přesto nejsou pozorovatelné vnitřní inflační tlaky, neboť hospodářská činnost zůstává slabá a měl by se rovněž zpomalit nárůst platů. Celkově zůstávají prognózy týkající se inflace vůči jarním prognózám nezměněné, a to 0,9 % v EU pro rok 2009 (a 0,4 % v eurozóně).

Posouzení rizik

Celkově se zdá, že rizika zatěžující prognózy růstu pro rok 2009 se vzájemně vyvažují. Na jedné straně nelze vyloučit posilující vzájemnou interakci negativních vlivů pomalého obnovení růstu reálného hospodářství a stále ještě křehkého finančního odvětví. Na druhé straně jsou politické intervence možná účinnější, než se předpokládalo, pokud jde o podporu poptávky, zlepšení celkové nálady a ozdravení finančního odvětví.

Rovněž se zdá, že rizika zatěžující vývoj inflace jsou celkově vyrovnaná. Vyšší ceny komodit a zlepšení hospodářských podmínek ukazují na možné opětovné zvýšení inflace, zmírněné však velmi nedobrým stavem hospodářství, který by mohl inflaci brzdit více, než se předpokládalo.

Podrobnou zprávu lze nalézt na této adrese:

http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/article15857_en.htm

Table 1: Real GDP growth

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Note: the quarterly figures are working-day and seasonally adjusted, while the annual figures are unadjusted.

Table 2: Consumer price inflation

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSEDSide Bar