Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1305

Bruselj, 11. septembra 2009

Strategija EU za izboljšanje pomorskega upravljanja v Sredozemskem morju

Evropska komisija je danes predstavila strategijo, namenjeno spopadanju z različnimi pomorskimi izzivi v sredozemskem bazenu. Izboljšanje upravljanja pomorskih zadev bi bilo pomembno gonilo za bolj trajnostno rast v regiji, hkrati pa bi omogočilo reševanje nekaterih vprašanj skupnega interesa. Tekmovanje za morski prostor, grožnje pomorski varnosti, degradiranje okolja in škodljivi učinki podnebnih sprememb kažejo na potrebo po večji usklajenosti pomorskega upravljanja v regiji, tudi v sodelovanju s sredozemskimi partnerskimi državami, ki niso članice EU.

Evropski komisar za pomorske zadeve in ribištvo Joe Borg je dejal: „Razvoj bolj celostnih procesov odločanja v sredozemski regiji bo zagotovo koristil vsem zainteresiranim stranem in upravam. Kako uspešni bomo pri zagotavljanju močne in trajnostne prihodnosti za pomorske panoge ter pri ohranjanju pomorskega okolja v sredozemski regiji, bo odvisno od tega, koliko si bomo prizadevali za izboljšanje vseh vidikov pomorskega upravljanja. EU si mora prizadevati za bolj celostno in vključevalno pomorsko politiko, ne le za samo EU, ampak tudi v partnerstvu z vsemi našimi sosedi.“

Uporaba orodij medsektorske ga upravljanja v Sredozemlju

Celostna pomorska politika (Integrated Maritime Policy) je od svoje vzpostavitve v letu 2007 razvijala in spodbujala uporabo številnih orodij, ki lahko pomagajo pri pomorskem upravljanju, kot so:

 • Pomorsko prostorsko načrtovanj e (MSP – Maritime spatial planning) , za boljšo uporabo pomorskega prostora. Komisija začenja študijo za ocenitev možnosti uporabe pomorskega prostorskega načrtovanja v Sredozemlju ( IP/08/1767 ), to študijo pa bo nadgradila s preizkusnim projektom za spodbuditev čezmejnih praks pomorskega prostorskega načrtovanja.

 • Integrirano upravljanje obalnih področij (ICZM – Integrated Coastal Zone Management) za obalna področja in otoke ter bolj usklajen pristop na meji med kopnim in morjem. Komisija bo na spletu objavila seznam najboljših praks iz vseh morskih bazenov, v okviru 7. okvirnega programa EU pa bo dodatno razvila bazo znanja o integriranem upravljanju obalnih področij v Sredozemlju.

 • Prizadevanja na področju celostnih raziskav , ki jih bo Komisija okrepila v skladu s strategijo EU za morsko in pomorsko raziskovanje ( IP/08/1283 ). Zlasti bo v okviru 7. okvirnega programa pripravila veliko medtematsko raziskovalno priložnost, prikrojeno za Sredozemlje.

 • Celostni pomorski nadzor , da bi bilo Sredozemsko morje varnejše. Šest obalnih držav članic EU se je že pridružilo pilotnemu projektu za okrepitev sodelovanja in izmenjave informacij med nacionalnimi organi, odgovornimi za spremljanje in nadzor na morju, kar bo prispevalo k bolj usklajenemu pomorskemu nadzoru po vsem Sredozemlju.

Podpora celostnemu pomorskemu upravljanju

Okrepljeno sodelovanje med zadevnimi državami pri reševanju skupnih težav je le del rešitve. Oblikovalci odločitev morajo svojo pozornost preusmeriti od ukrepov, značilnih za posamezne sektorje, na celovito oblikovanje politike, ki upošteva povezave med različnimi pomorskimi dejavnostmi.

Zato Komisija s tem sporočilom predlaga, da se:

 • spodbujajo zainteresirane strani in uprave v regiji, da obravnavajo pomorske zadeve na bolj celosten način in da določijo prednostne naloge za pomorsko upravljanje;

 • raziščejo načini za krepitev nadaljnjega sodelovanja med zainteresiranimi stranmi in upravami iz vseh sektorjev, povezanih z morjem, in iz vsega Sredozemlja;

 • pomaga sredozemskim državam članicam EU pri izmenjavi najboljših praks v celostni pomorski politiki, na primer s podporo na podlagi obstoječega financiranja EU za ozemeljsko vezano sodelovanje;

 • da na razpolago strokovna podpora na podlagi Evropskega instrumenta sosedstva in partnerstva za tiste sredozemske države nečlanice EU, ki želijo izvajati bolj celosten pristop do pomorskih zadev ( IP/09/1113 );

 • spodbuja ratifikacija in izvajanje Konvencije Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu (UNCLOS – United Nations Convention of Law of the Sea) iz leta 1982;

 • za celoten bazen vzpostavi delovna skupina za celostno pomorsko politiko, z namenom okrepiti dialog in sodelovanje s sredozemskimi partnerskimi državami, ki niso članice EU;

 • spodbuja multilateralno medsektorsko sodelovanje, tako s posebnimi študijami kot tudi z ustreznejšim revidiranjem obstoječih mednarodnih in regionalnih sporazumov, ki urejajo pomorske dejavnosti v Sredozemlju.

Dodatne informacije:

MEMO/09/387

Povezava na tematsko spletno stran:

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/mediterranean_en.html


Side Bar