Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1305

Bruxelles, 11 septembrie 2009

O strategie europeană pentru ameliorarea guvernanței maritime în Marea Mediterană

Comisia Europeană a prezentat astăzi o strategie al cărei scop este acela de a aborda diversele provocări de natură maritimă cu care se confruntă bazinul Mării Mediterane. O guvernanță ameliorată a afacerilor maritime ar constitui un stimul important al unei creșteri mai durabile în regiune, permițând în același timp gestionarea chestiunilor de interes comun. Concurența pentru spațiul marin, amenințările privind siguranța maritimă, degradarea mediului și efectele negative ale schimbărilor climatice reprezintă tot atâtea elemente care necesită un răspuns mai coordonat în termeni de guvernanță maritimă în regiune, acțiune care trebuie, de asemenea, realizată în cooperare cu partenerii mediteraneeni din afara UE.

Joe Borg, Comisarul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime, a declarat: „Elaborarea unor procese mai integrate de luare a deciziilor în regiunea mediteraneeană va fi cu siguranță benefică pentru toate părțile interesate și pentru administrații. Succesul nostru în ceea ce privește asigurarea unui viitor sigur și sustenabil pentru sectorul maritim și conservarea mediului marin din regiunea mediteraneeană va depinde de nivelul eforturilor depuse pentru ameliorarea guvernanței maritime sub toate aspectele sale. UE trebuie să lucreze la o politică maritimă mai integrată și deschisă nu numai pentru ea însăși, dar și în parteneriat cu toți vecinii săi.”

Utilizarea unor instrumente transversale de guvernanță în Marea Mediterană

De la instituirea politicii maritime integrate în 2007, au fost elaborate și promovate în cadrul său o serie de instrumente care să asiste guvernanța maritimă, printre care:

 • p lanificarea spațiului maritim (MSP) , pentru o mai bună utilizare a spațiului marin. Comisia lansează un studiu pentru evaluarea posibilității de aplicare a MSP în Mediterana ( IP/08/1767 ), pe care îl va completa ulterior cu un proiect pilot de încurajare a practicilor MSP transfrontaliere.

 • m anagementul integrat al zonelor costiere (ICZM) , care se referă la zonele de coastă și la insule, precum și o abordare mai coerentă de o parte și de alta a frontierei terestre-marine. Comisia va furniza pe internet un inventar al celor mai bune practici din toate bazinele maritime și va continua dezvoltarea unei baze de cunoștințe referitoare la ICZM în Mediterana prin intermediul celui de-al 7-lea program-cadru al UE.

 • e forturi de cercetare integrată , pe care Comisia le va intensifica în conformitate cu strategia europeană de cercetare marină și maritimă (IP/08/1283). În special, ea va institui, în temeiul celui de-al 7-lea program-cadru, o modalitate esențială de cercetare multitematică adaptată regiunii mediteraneene.

 • s upravegherea maritimă integrată pentru ameliorarea siguranței în Marea Mediterană. Șase state membre de coastă participă deja la un proiect pilot care vizează intensificarea cooperării și a schimbului de informații între autoritățile naționale responsabile cu monitorizarea și supravegherea pe mare, care va contribui la o supraveghere maritimă mai coerentă în întreaga Mare Mediterană.

Favorizarea unei guvernanțe maritime ameliorate

Cooperarea ameliorată între statele care trebuie să facă față unor provocări comune reprezintă numai o jumătate din soluție. Este necesar ca factorii de decizie să abandoneze acțiunile sectoriale în favoarea conceperii de politici în mod global care să aibă în vedere legăturile dintre diferitele activități maritime.

Prin urmare, în această comunicare, Comisia își propune:

 • s ă încurajeze părțile interesate și administrațiile din regiune să abordeze afacerile maritime în mod mai integrat și să se implice în stabilirea de priorități pentru guvernanța maritimă;

 • s ă examineze posibilitățile de intensificare a cooperării între părțile interesate și administrațiile din toate sectoarele maritime și din toată regiunea mediteraneeană;

 • s ă asiste statele membre mediteraneene în schimbul de cele mai bune practici legate de politica maritimă integrată, de exemplu cu ajutorul fondurilor europene pentru cooperarea teritorială;

 • s ă ofere asistență tehnică în temeiul Instrumentului european de vecinătate și parteneriat acelor țări mediteraneene din afara UE care doresc să adopte o abordare mai integrată a afacerilor maritime ( IP/09/1113 );

 • s ă promoveze ratificarea și implementarea Convenției Națiunilor Unite privind dreptul mării (UNCLOS) din 1982;

 • s ă instituie, la nivel de bazin, un grup de lucru dedicat politicii maritime integrate pentru intensificarea dialogului și cooperării cu partenerii mediteraneeni din afara UE;

 • s ă amelioreze cooperarea intersectorială multilaterală, atât prin studii specifice cât și printr-o mai bună reprezentare a acordurilor internaționale și regionale în vigoare care reglementează activitățile maritime din Mediterana.

Pentru informații suplimentare:

MEMO/09/ 387

Link spre pagina tematică de web:

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/mediterranean_en.html


Side Bar