Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1305

Brüsszel, 2009. szeptember 11.

Uniós stratégia a Földközi-tengeren folytatott tengerhasznosítási tevékenységek irányításának javítására

A mai napon az Európai Bizottság ismertette a Földközi-tenger medencéjében jelentkező különféle tengerhasznos ítási kihívások kezelésére irányuló stratégiáját. A tengerügyek jobb irányítása jelentősen elősegítené a fenntarthatóbb növekedést a térségben, egyúttal lehetővé tenné a közös érdekű problémák kezelését is. A tengeri területért folytatott verseny, a tengerbiztonsági kockázatok, a környezetkárosodás és az éghajlatváltozás kedvezőtlen hatásai mind rámutatnak arra, hogy a térség tengerpolitikai irányítása tekintetében összehangoltabb, többek között a nem EU-tag mediterrán partnerekkel való együttműködésben megvalósuló megoldásra volna szükség.

Joe Borg, az Európai Bizottság tengerügyi és halászati biztosa a következőképpen nyilatkozott: „A Földközi-tenger térségére vonatkozó, integráltabb döntéshozatali eljárások kialakítása bizonyosan hasznára fog válni mind az érdekelteknek, mind a hatóságoknak. A tengerhasznosításban érdekelt vállalkozások erejének és fenntartható jövőjének biztosítása és a tengeri környezet megóvása a mediterrán térségben akkor lesz sikeres, ha elegendő energiát fektetünk a tengerpolitikai irányítás hatékonyabbá tételébe, beleértve valamennyi részterületet. Az EU-nak integráltabb, átfogóbb tengerpolitikát kell kidolgoznia, nem egyszerűen a maga érdekében, hanem együttműködve valamennyi szomszédjával.”

Ágazatokon átívelő irányítási eszközök a mediterrán térségben

2007-es megszületése óta az integrált tengerpolitika keretében számos olyan eszköz került kidolgozásra és támogatásra, amelyek elősegítették a tengerpolitikai irányítást. Közülük a fontosabbak:

 • Tengeriterület-rendezés a tengeri terület jobb hasznosítása érdekében. A Bizottság tanulmányt készít a tengeriterület-rendezés mediterrán térségben való alkalmazása lehetőségeinek felmérésére ( IP/08/1767 ), amelyet egy tesztprojekt fog követni a határokon átnyúló gyakorlati módszerek ösztönzésére.

 • A tengerparti övezet integrált kezelése (ICZM) a parti területek és szigetek vonatkozásában, valamint koherensebb megközelítés alkalmazása a szárazföld és a tenger közötti határvonal teljes hosszán. A Bizottság internetalapú jegyzéket készít a más tengeri medencékben bevált módszerekről, és tovább építi a földközi-tengeri térségben alkalmazott ICZM-módszerek tudásbázisát az EU hetedik keretprogramja keretében.

 • Integrált kutatási erőfeszítések , amelyeket a Bizottság – összhangban a tengerkutatás és a tengerhasznosítási célú kutatás tárgyában kidolgozott európai stratégiával ( IP/08/1283 ) ­– intenzívebbé kíván tenni. Mindenekelőtt nagy horderejű, a Földközi-tengerre szabott multitematikus kutatást kezdeményez az EU hetedik kutatási keretprogramja keretében.

 • Integrált tengeri felügyelet a Földközi-tenger biztonságosabbá tétele érdekében. Hat parti tagállam csatlakozott ahhoz a kísérleti projekthez, amelynek célja a tengeri megfigyelésért és felügyeletért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködés szorosabbra fűzése és az információcsere hatékonyabbá tétele. Mindez az egész mediterrán térségben elősegíti a koherensebb tengeri felügyeletet.

Az integrált tengerpolitikai irányítás előmozdítása

A közös kihívásokkal való szembenézésre irányuló nemzetközi együttműködés megerősítése azonban csak a megoldás egyik fele. A döntéshozók felelőssége, hogy az egy-egy ágazatra érvényes intézkedéseket átfogó döntéshozatal váltsa fel, amely figyelembe veszi a különféle tengerhasznosítási tevékenységek közötti kapcsolatokat.

Éppen ezért közleményében a Bizottság a következő javaslatokkal él:

 • Ösztönözni kell a térségi érdekelteket és hatóságokat a tengerügyek integráltabb kezelésére, valamint arra, hogy vegyenek részt prioritások meghatározásában a tengerügyi irányítás területén;

 • Meg kell vizsgálni a lehetőségeket a tengerhasznosítási ágazatbeli és a Földközi-tengerhez kötődő valamennyi érdekelt és hatóság közötti együttműködés előmozdítására;

 • Segíteni kell az EU mediterrán tagállamait az integrált tengerpolitikában bevált gyakorlatok cseréjében, például a területi együttműködés meglévő uniós finanszírozása segítségével;

 • Elérhetővé kell tenni az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz keretében nyújtott technikai segítséget azon nem uniós mediterrán országok számára, amelyek integráltabb megközelítést kívánnak alkalmazni a tengerügyek területén ( IP/09/1113 );

 • Szorgalmazni kell az ENSZ 1982. évi tengerjogi egyezményének ratifikálását és végrehajtását;

 • Létre kell hozni a mediterrán országok részvételével egy integrált tengerpolitikával foglalkozó munkacsoportot a nem tagállam mediterrán partnerekkel való párbeszéd és együttműködés erősítésére;

 • Ösztönözni kell a többoldalú ágazatközi együttműködést a földközi-tengeri térségben a tengerhasznosítási tevékenységeket szabályozó hatályos nemzetközi és regionális megállapodások átláthatóbbá tételével, valamint a róluk készített tanulmányok segítségével .

További információ:

MEMO/09/ 387

A témával kapcsolatos honlap címe:

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/mediterranean_en.html


Side Bar