Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP /09/1292

Bryssel 9. syyskuuta 2009

Kuluttaja-asiat: EU pistää kulutuselektroniikkaa myyvät verkkosivustot kuriin

Kulutuselektroniikkatuotteita myyvillä internetsivustoilla esiintyvästä harhaanjohtavasta mainonnasta ja sopimattomista menettelyistä on tehty tutkimus, joka kattoi 26 EU-jäsenvaltiota sekä Norjan ja Islannin. Kuluttaja-asioista vastaava EU-komissaari Meglena Kuneva ilmoitti tänään tutkimuksen tulokset. Tehoiskussa tarkastettiin 369 verkkosivustoa, jotka myyvät EU:n kuluttajille kuutta suosituinta elektroniikkatuotetta: digikameroita, matkapuhelimia, kannettavia musiikkisoittimia, DVD-soittimia, tietokonelaitteita ja pelikonsoleja. Tarkastus kattoi 200 suurimmista kulutuselektroniikkalaitteita myyvistä sivustoista ja lisäksi yli 100 sivustoa kuluttajien tekemien valitusten perusteella. Toukokuussa tehtyjen tarkastusten tulokset osoittavat, että 55 prosentissa tutkituista sivustoista oli sääntöjenvastaisuuksia. Niitä olivat etenkin harhaanjohtavat tiedot kuluttajien oikeuksista ja tuotteen kokonaishinnasta sekä kauppiaan puutteelliset yhteystiedot. Jäsenvaltioiden viranomaisten tekemien tarkastusten jälkeen vuorossa on täytäntöönpanovaihe, jossa kansalliset viranomaiset ottavat yhteyttä yrityksiin ja vaativat niitä oikaisemaan verkkosivustojaan tai selventämään omaa kantaansa. Tässä vaiheessa kolme maata – Islanti, Latvia ja Norja – ovat julkaisseet tutkimuksen kohteena olleiden internetsivujen nimet (ks. MEMO/09/379 ).

”Kohteeksi valittiin kulutuselektroniikkaa myyvät verkkosivustot, koska tiedän itse saamani postin perusteella ja koska komissio lla on tiedossa Euroopan kuluttajakeskuksiin tulevien valitusten määrän perusteella, että kyseiset sivustot ovat todellinen ongelma-alue kuluttajille”, totesi EU:n kuluttaja-asioiden komissaari Meglena Kuneva. ”Kävi ilmi, että yli puolet elektroniikkatuotteita verkossa myyvistä kauppiaista antaa kuluttajille vääriä tietoja. Ongelma on Euroopan laajuinen ja siksi se on ratkaistava Euroopan tasolla. Tulevina kuukausina on edessä kova työ, jotta ala saadaan siivotuksi – Euroopan kuluttajat ansaitsevat parempaa.”

Elektroniikkatuotteiden markkinat

Kulutuselektroniikkatuotteiden verkkokaupan arvo Euroopassa oli noin 6,8 miljardia euroa vuonna 2007, ja verkko-ostoksia vähintään kerran tehneistä EU:n kuluttajista suunnilleen joka neljäs osti elektroniikkatuotteen (kamerat mukaan lukien). Euroopan kuluttajakeskusten verkon vuonna 2007 käsittelemistä verkkokauppaa koskevista valituksista yli kolmasosassa oli kyse elektroniikkalaitteiden ostosta.

Tehotarkastus

Toukokuussa 2009 lainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavat jäsenvaltioiden viranomaiset (Euroopan komission johdolla) tarkastivat, noudatetaanko elektroniikkatuotteita myyvillä verkkosivustoilla kolmea keskeistä EU-säädöstä eli etämyyntidirektiiviä, sähköistä kaupankäyntiä koskevaa direktiiviä ja sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevaa direktiiviä (lisätietoja MEMO/09/379 ).

Tehotarkastus kohdistui kolmeen keskeiseen seikkaan:

  • 1. Kauppiaan yhteystiedot: EU-lainsäädännön mukaan kauppiaasta on annettava täydelliset nimi- ja sijaintitiedot sekä sähköpostiosoite.

  • 2. Selkeät tiedot tarjottavasta tuotteesta (kokonaishinta ja selvä tuotekuvaus): EU:n kuluttajalainsäädännön mukaan verkkokauppiaiden on annettava selkeät tiedot tuotteen ominaisuuksista ja kokonaishinnasta (sisältäen verot), kaikista ylimääräisistä toimituskuluista ja maksumenetelmistä. Lopullisen maksettavan hinnan on oltava sama kuin ennen ostamista annettavissa tiedoissa ilmoitettu hinta.

  • 3. Selkeät tiedot kuluttajien oikeuksista: EU:n lainsäädännön mukaan kuluttajille on annettava tietoa EU:n palautusoikeudesta eli mahdollisuudesta palauttaa etämyyntiostos vähintään seitsemän päivän kuluessa syytä ilmoittamatta . Tutkimuksessa tarkastettiin myös muista kuluttajien oikeuksista, kuten takuuhyvityksistä, annettujen tietojen paikkansapitävyys.

Tulokset

Tehotarkastuksen tulokset olivat seuraavat:

  • 55 prosentissa tarkastetuista 369 verkkosivustosta oli sääntöjenvastaisuuksia , joita tutkitaan tarkemmin . 13 prosenttia ongelmasivustoista edellyttää useiden jäsenvaltioiden viranomaisten välistä yhteistyötä. Yleisimmät ongelmat olivat:

  • Harhaanjohtavat tiedot kuluttajien oikeuksista (66 % ongelmasivustoista). Ostajille joko ei välitetty mitään tietoa tai välitettiin väärää tietoa palautusoikeudesta eli oikeudesta perua etäostona tehty tilaus vähintään seitsemän vuorokauden kuluessa ja palauttaa tuote syytä ilmoittamatta. Ostajille kerrottiin esimerkiksi, että kauppias ei hyväksy tuotteen palauttamista tai että rahapalautukset eivät ole mahdollisia, vaan niiden sijasta annetaan hyvityskuponkeja. Joissakin tapauksissa kuluttajille annettiin väärää tietoa heidän oikeudestaan saada virheellinen tuote korjattua tai vaihdettua vähintään kahden vuoden ajan ostopäivästä (kerrottiin esimerkiksi oikeuden olevan voimassa vain vuoden).

  • Harhaanjohtavat tiedot kokonaishinnasta (45 % ongelmasivustoista). Esimerkiksi tiedot ylimääräisistä toimituskuluista joko puuttuivat tai niitä oli vaikea löytää. Nämä ylimääräiset kustannukset lisättiin hintaan vasta lopullisessa maksuvaiheessa. Eräillä sivustoilla jopa luvattiin ”ilmainen toimitus” tai ”kaiken käsittävä hinta”, vaikka toimituskuluja perittiin.

  • Puuttuvat tai epätäydelliset kauppiaan yhteystiedot (33 % ongelmasivustoista). Kauppiaan nimi, sijaintitiedot tai sähköpostiosoite puuttuivat tai olivat epätäydelliset, minkä vuoksi kauppiaisiin ei saada yhteyttä ongelmien ilmetessä.

Mitä seuraavaksi?

Jäsenvaltioiden viranomaiset ottavat yhteyttä kauppiaisiin ja pyytävät niitä esittämään omat kantansa tai korjaamaan todetut puutteet. Jos verkkosivustoa ei laiteta lainsäädäntöä vastaavaan kuntoon, voidaan ryhtyä oikeustoimiin, joiden perusteella määrätään sakkoja tai suljetaan sivusto. Tulokset koko EU:n kattavasta lainsäädännön täytäntöönpanosta esitellään vuoden 2010 puolivälissä.

Poimintoja hyvistä ja huonoista elektroniikkatuotteita myyvistä verkkosivustoista:

http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweep/electronic_goods/index_en.htm


Side Bar