Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1290

V Bruseli 9. septembra 2009

Viac zachránených životov na európskych cestách: prevádzkovatelia mobilných sietí potvrdili zavedenie systému eCall

Dnes získal eCall, európsky systém automatického tiesňového volania zabudovaný v autách, plnú podpor u európskeho odvetvia mobilných sietí. Zástupcovia odvetvového združenia GSM potvrdili svoj záväzok podporiť túto technológiu zachraňujúcu ľudské životy podpísaním memoranda EÚ o porozumení venovaného zavádzaniu systému eCall v celej Európe. Tento systém automaticky zavolá na číslo 112, európske jednotné číslo tiesňového volania , keď má auto vážnu nehodu, a pošle údaje o jeho polohe najbližšej tiesňovej službe – a to aj v prípade, keď cestujúci nevedia alebo nie sú schopní povedať, kde sa nachádzajú. Zavedenie systému eCall si vyžaduje úzku spoluprácu medzi verejnými orgánmi, výrobcami áut a prevádzkovateľmi mobilných sietí a mohol by po svojom plnom zavedení v EÚ každý rok zachrániť až 2 500 životov a zmierniť závažnosť zranení o 10 až 15 %.

„Minulý mesiac Európska komisia vyzvala európske vlády a sektory telekomunikácií a automobilového priemyslu, aby urobili viac pre zavedenie systému eCall do praxe. Blahoželám sektoru mobilnej telefónie k tomu, že zareagoval tak promptne. Tým, že podporili európsky systém automatického tiesňového volania zabudovaný v autách, prejavili spoločenskú zodpovednosť a ochotu pristúpiť k inovačnému zavádzaniu komunikačných technológií do každodenného života," povedala Viviane Redingová, komisárka EÚ pre telekomunikácie. „Úspešné zavedenie celoeurópskeho systému eCall si však vyžaduje spoluprácu všetkých strán. Prevádzkovatelia mobilných sietí dnes potvrdili záväzok podporiť systém eCall a pridali sa tak k sektoru automobilového priemyslu a väčšine krajín EÚ. Šesť členských štátov – Dánsko, Francúzsko, Írsko, Lotyšsko, Malta a Spojené kráľovstvo – však ešte nepodpísali memorandum o porozumení venované systému eCall. Mali by teraz zdvihnúť nohu z brzdového pedálu a urýchliť zavedenie systému, ktorý môže zachrániť životy. Inak bude Komisia nútená budúci rok navrhnúť legislatívne opatrenie.“

Počas dnešnej ceremónie, pri ktorej zohrala úlohu hostiteľky komisárka Redingová, Martin Whitehead, riaditeľ Združenia GSM Europe, podpísal memorandum o porozumení venované systému eCall v mene sektora mobilných komunikácií.

Združenie GSM, ktoré má členov v 219 štátoch, spája takmer 800 svetových prevádzkovateľov mobilných sietí a viac ako 200 spoločností vrátane výrobcov mikrotelefónov, softvérových spoločností, poskytovateľov zariadení, internetových spoločností a organizácií z oblasti médií a zábavného priemyslu.

Aby bolo možné plné zavedenie systému eCall, sektory automobilového priemyslu a telekomunikácií, ako aj vlády všetkých krajín EÚ musia zaistiť, aby ich záchranné služby, najmä strediská volania, boli vybavené na prijímanie volaní systému eCall. Hoci je technológia pripravená a priemysel a záchranné služby sa už dohodli na spoločných celoeurópskych normách, Dánsko, Francúzsko, Írsko, Lotyšsko, Malta a Spojené kráľovstvo sa ešte neodhodlali prijať tento záväzok, najmä pre obavy z nákladov, ktoré sa s ním spájajú.

15 krajín EÚ (Rakúsko, Cyprus, Česká republika, Estónsko, Fínsko, Nemecko, Grécko, Taliansko, Litva, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Holandsko a Švédsko), ako aj 3 krajiny EHP (Island, Nórsko a Švajčiarsko) sa dohodli na spoločných opatreniach na zavedenie systému eCall. Ďalších šesť krajín (Belgicko, Bulharsko, Maďarsko, Luxembursko, Rumunsko a Poľsko) podporuje systém eCall a sú ochotné podpísať dohodu. Zavedenie systému eCall v autách v celej Európe má aj silnú podporu Európskeho parlamentu.

Kontext

V auguste Komisia vyzvala krajiny EÚ a európske sektory automobilového priemyslu a telekomunikácií, aby urobili viac pre zavedenie systému eCall v Európe (IP/09/1245 ). Komisia vytýčila stratégiu urýchleného zavedenia systému eCall do všetkých nových vozidiel (všetkých značiek a krajín pôvodu) v celej Európe. Táto technológia bude otvorená pre všetkých a bude využívať jednotné európske číslo tiesňového volania 112 , ktoré je dnes k dispozícii v celej EÚ ( IP/08/1968 ).

Komisia financovala projekty eCall, ktoré zaisťujú, aby technológia fungovala bez ohľadu na hranice (E-MERGE a GST-Rescue ), a prácu na systéme eCall ďalej podporila spoluprácou s priemyslom prostredníctvom iniciatívy eSafety .

Systém eCall je jednou z priorít iniciatívy Inteligentné vozidlo a akčného plánu Inteligentné dopravné systémy , ktoré podporujú využívanie informačných a komunikačných technológií (IKT) na dosiahnutie inteligentnejšej, bezpečnejšej a čistejšej cestnej dopravy ( IP/06/191 ).

Za posledné dva roky EÚ poskytla okolo 160 miliónov EUR na výskum IKT v rámci dopravy.

Dopravné nehody stoja hospodárstvo EÚ vyše 160 miliárd EUR ročne. Vybavenie všetkých 230 miliónov áut v EÚ systémom eCall by ročne mohlo ušetriť 26 miliárd EUR. Systém eCall tiež uľahčí manažment dopravných zápch a inštaláciu služieb, ako je satelitná navigácia, do áut.

Memorandum o porozumení EÚ a zoznam signatárov sú k dispozícii na stránkach:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/esafety/doc/esafety_library/mou/invehicle_ecall_mou.pdf

http://ec.europa.eu/information_society/activities/esafety/doc/esafety_library/mou/list_of_signatures.pdf

Strategický plán Komisie na zavedenie systému eCall v EÚ a dohovor podpísaný 15 členskými štátmi a viac než 80 organizáciami sú k dispozícii na stránke:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/esafety/ecall/index_en.htm

Podrobnejšie informácie sú k dispozícii na stránke:

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/news.cfm?item_type=library&item_subtype=audiovisual&tpa_id=144

Dnešné tlačové komuniké Združenia GSM Europe je k dispozícii na stránke:

http://www.gsmworld.com/newsroom/index.htm


Side Bar