Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

IP/09/1289

Bryssel den 8 september 2009

Den svenska staden Umeå utses till Europeisk kulturhuvudstad 2014

Den jury som hade i uppdrag att utse Europas kulturhuvudstad 2014 utfärdade igår i Stockholm sin rekommendation att titeln skulle tilldelas staden Umeå. Den andra svenska staden som ännu kvarstod som kandidat var Lund. Umeå kommer att utses formellt av EU:s ministerråd i maj 2010.

Jag vill gratulera Umeå till titeln. Förberedelsen av ett europeiskt kulturhuvudstadsår är alltid ett långt äventyr med många hinder som Umeå på ett utmärkt sätt hittills lyckats undvika. Detta fina projekt måste nu ledas av ett handlingskraftigt lag och få allt politiskt och ekonomiskt stöd som behövs fram till 2014. Jag önskar Umeå all framgång de förtjänar, säger Ján Figel’, Europeiska kommissionens ledamot med ansvar för utbildning, kultur och ungdomsfrågor.

Enligt beslutet om europeiska kulturhuvudstäder 1 ska Lettland och Sverige vara värdar för evenemanget Europeisk kulturhuvudstad 2014. Rekommendationen om den lettiska kulturhuvudstaden för 2014 kommer att utfärdas efter det slutliga urvalet i Riga den 15 september.

Urvalet av europeiska kulturhuvudstäder sker i två etapper: ett preliminärt urval som leder till en förteckning över kandidatstäder, och sedan ett slutligt urval nio månader senare. Det två utvalda städerna utses sedan officiellt av EU:s ministerråd till europeiska kulturhuvudstäder.

Ansökningarna till kulturhuvudstadsåret granskas av en internationell jury som består av tretton medlemmar: sex medlemmar utses av medlemsstaten i fråga och de övriga sju av EU-institutionerna. Medlemmarna har i uppgift att granska ansökningarna i förhållande till de kriterier som fastställs i det ovannämnda beslutet.

Städerna som ansöker om titeln måste utarbeta ett detaljerat kulturprogram som uppfyller tydliga kriterier; dessa rör evenemangets europeiska dimension och ortsmedborgarnas deltagande. Den europeiska dimensionen illustreras med utvalda teman och samarbetet under evenemanget mellan konstnärer och andra verksamma inom kultur från olika länder. Programmet måste dessutom ha en varaktig inverkan och bidra till stadens långsiktiga kulturella, ekonomiska och sociala utveckling .

Följande jurymedlemmar har utsetts av EU-institutionerna:

  • Av Europeiska kommissionen: Sir Robert SCOTT, som stod i spetsen för Liverpools ansökan till europeisk kulturhuvudstad 2008 . Scott är expert på kulturområdet (särskilt teater) och är för närvarande internationell ambassadör för Liverpool Culture Company. Manfred GAULHOFER, VD för kulturhuvudstadsåret i Graz 2003 och ledare för en rad europeiska projekt.

  • Av rådet: Mary McCARTHY, vice VD för kulturhuvudstadsåret i Cork 2005. Hon är för närvarande direktör för National Sculpture Factory i Cork. Mary MICHAILIDOU, tidigare VD för kulturutveckling vid det grekiska kulturministeriet och även styrelseledamot i flera grekiska museer och kulturstiftelser.

  • Av Europaparlamentet: Andreas WIESAND, konsult och forskare inom kulturpolitik och kulturverksamhet. Danuta GLONDYS, VD för föreningen Villa Decius som är internationellt verksam inom kultur.

  • Av Regionkommittén: Jyrki MYLLYVIRTA, företrädare för Regionkommitténs utbildnings- och kulturutskott och lokalpolitiker i Finland.

Efter Linz (Österrike) och Vilnius (Litauen) i år står följande städer på tur som Europeiska kulturhuvudstäder:

2010: Essen (Tyskland), Pécs (Ungern) och Istanbul (Turkiet).

2011: Tallinn (Estland) och Åbo (Finland).

2012: Guimaeres (Portugal) och Maribor (Slovenien).

2013: Marseille (Frankrike) och Ko š ice (Slovakien).

Mer information finns på adressen:

http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/doc413_en.htm

1 :

Europaparlamentets och rådets beslut nr°1622/2006/EG av den 24 oktober 2006.


Side Bar