Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA SV FI ET LT LV

IP/09/1274

Bruksela, dnia 3 września 2009 r.

Rybołówstwo: Komisja przedstawia wniosek w sprawie uprawnień do połowów w Morzu Bałtyckim na rok 2010

Komisja Europejska przedstawiła wczoraj wniosek dotyczący uprawnień do połowów dla stad ryb w Morzu Bałtyckim na 2010 r. Z opinii naukowych wynika, że stada dorsza odnawiają się, ale stan zachodniego stada śledzia nadal wzbudza zaniepokojenie. Na podstawie opinii naukowych oraz zgodnie z komunikatem dotyczącym uprawnień do połowów na 2010 r. i wieloletnim planem dotyczącym zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim, Komisja proponuje zwiększyć uprawnienia do połowów dla dorsza w Morzu Bałtyckim o 15 proc. dla stada wschodniego i o 9 proc. dla stada zachodniego. W odniesieniu do zachodniego stada śledzia Komisja proponuje zmniejszyć uprawnienia do połowów o 21 proc. Wniosek dotyczący uprawnień do połowów zostanie poddany dyskusji na październikowym posiedzeniu Rady ds. Rybołówstwa.

Komisarz ds. gospodarki morskiej i rybołówstwa, Joe Borg, powiedział: „Przyrost zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim świadczy o tym, że przyjęty przez nas plan odbudowy stad działa. Dzięki ścisłemu przestrzeganiu planu dotyczącego zasobów dorsza umożliwiliśmy odnowienie się tych zasobów w Morzu Bałtyckim. O przestrzeganiu planu, jak również o stosowaniu dalszych koniecznych środków, musimy pamiętać również w latach, gdy stada są bogate. Chociaż do tej pory poziom odrzutów w Morzu Bałtyckim był niski, dostajemy informacje, że praktyka ta może stać się częstsza. Dlatego, zgodnie ze stanowiskiem Komisji na temat odrzutów, proponujemy wprowadzić zakaz selekcji jakościowej na przyszły rok.

Jeśli chodzi o śledzie, odnotowujemy długoterminowy spadek zasobów, o czym świadczy między innymi fakt, że liczba narybku maleje co roku. W chwili obecnej jest to zaledwie czwarta część dawnych zasobów. Aby zapobiec przeławianiu i wyrównać straty spowodowane słabym przyrostem niezbędne jest znaczne ograniczenie uprawnień do połowów.”

Wnioski Komisji uwzględniają najnowsze zalecenia Międzynarodowej Rady Badań Morza (ICES) oraz opinię działającego w ramach Komisji Komitetu Naukowo-Technicznego i Ekonomicznego ds. Rybołówstwa (STECF) , a także odzwierciedlają poglądy zainteresowanych stron, w szczególności Regionalnego Komitetu Doradczego ds. Morza Bałtyckiego.

Stada dorsza

Komisja proponuje zwiększyć o 15 proc. całkowite dopuszczalne połowy (TAC) wschodniego stada dorsza bałtyckiego, tj. z 44 580 do 51 267 ton, oraz o 9 proc. całkowite dopuszczalne połowy zachodniego stada dorsza bałtyckiego - z 16 337 do 17 700 ton. We wschodnim stadzie dorsza odnotowano znaczny przyrost oraz skuteczniejsze wdrażanie planu wieloletniego. Z kolei stan stada zachodniego, po kilku latach słabego przyrostu i nieprzestrzegania planu, ulega obecnie powolnej poprawie. Proponowane zwiększenie TAC jest zgodne z założeniami planu wieloletniego, którego celem jest ustalenie zrównoważonej śmiertelności połowowej w perspektywie długoterminowej.

Śledź

Zasoby zachodniego stada śledzia uległy dalszemu zmniejszeniu, do czego przyczyniło się ustalenie TAC na 2009 r. na poziomie przekraczającym poziom wynikający z opinii naukowych. Liczebność tegorocznego narybku kształtuje się na poziomie 25 proc. wieloletniej średniej. Stado to miesza się ze stadem z Morza Północnego, w którym przyrost jest również słaby, dlatego też ważne jest przyjęcie wspólnego podejścia do zarządzania tymi dwoma stadami.

Uwzględniając sytuację ekonomiczną sektora Komisja proponuje obniżyć TAC dla stada zachodniego o 21 proc. z 27 176 do 21 469 ton. Przyrost pozostałych zasobów ryb pelagicznych także malał, w związku z czym konieczne jest ograniczenie TAC. W związku z tym Komisja proponuje zmniejszyć o 15 proc. uprawnienia do połowów centralnego stada śledzia (z 143 609 do 122 068 ton) i szprota (z 399 953 do 339 960 ton).

Łosoś

Biorąc pod uwagę malejącą liczbę młodych łososi w Morzu Bałtyckim oraz złą sytuację niektórych stad rzecznych poławianych w obrębie stad mieszanych w basenie głównym, TAC w basenie głównym zmniejszono o 15 proc. W przypadku Zatoki Fińskiej nie zaproponowano TAC, jako że w tym obszarze problem musi zostać rozwiązany głównie za pomocą krajowych środków dotyczących wód śródlądowych. Komisja poruszy tę kwestię w dyskusjach z zainteresowanymi państwami członkowskimi, w kontekście przygotowywanego obecnie planu zarządzania zasobami łososia bałtyckiego.

Przydatne strony internetowe:

Mapa: stada dorsza w Morzu Bałtyckim

http://ec.europa.eu/fisheries/press_corner/press/map_baltic_en.pdf


Side Bar