Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA SV FI LT LV PL

IP/09/1274

Brüssel, 3. september 2009

Kalandus: Komisjon teeb ettepaneku Läänemere kalavarude 2010. aasta püügi võimaluste kohta

Euroopa Komisjon esitas eile ettepaneku Läänemere mitme kalavaru püügi võimaluste kohta 2010. aastal. Teadlaste sõnul on tursavarud taastumas, kuid lääneosa heeringavarude olukord on endiselt murettekitav. Komisjon teeb ettepaneku suurendada Läänemerel tursapüügi võimalusi idaosas 15 % ja lääneosas 9 %. Ettepanek põhineb ekspertide seisukohal ning see on kooskõlas 2010. aasta püügivõimalusi käsitleva teatisega ja Läänemere tursavarude taastamise mitmeaastase kavaga. Lääneosa heeringavarude püügi võimalusi soovib komisjon vähendada 21 %. Praegust ettepanekut püügivõimaluste kohta arutavad ministrid oktoobris toimuval kalandusnõukogu istungil.

Euroopa Komisjoni merenduse ja kalanduse volinik Joe Borg märkis: „Läänemere tursavarude olukorra paranemine annab meile kindlustunde, et meie poolt vastuvõetud kava tursavarude taastamise kohta toimib. Kava range kohaldamisega oleme andnud võimaluse Läänemere tursavarudel taastuda. Kava tuleb rangelt kohaldada ka headel aastatel ning vajaduse korral võtta täiendavaid meetmeid. Kuigi seni on Läänemerel saaki vette tagasi lastud üsna vähe, on märke, et tagasilaskmine võib suureneda. Seepärast teeme me kooskõlas saagi vette tagasi laskmist käsitleva komisjoni seisukohaga ettepaneku kehtestada järgmiseks aastaks valikulise püügi keeld.

Heeringavarud on pika aja jooksul vähenemas, mida kinnitab asjaolu, et tulevaste aastate juurdekasv väheneb jätkuvalt ning on praeguseks vaid neljandik endisest juurdekasvust. Heeringavarude ülepüügi peatamiseks ning varude vähese juurdekasvu hüvitamiseks on vaja püügivõimalusi oluliselt vähendada.”

Komisjoni ettepanekud kajastavad Rahvusvahelise Mereuurimise Nõukogu ( ICES ) hiljutisi nõuandeid ning komisjoni enda kalanduse teadus-, tehnika- ja majanduskomitee ( STECF ) arvamusi, samuti huvirühmade, eelkõige Läänemere piirkondliku nõuandekomisjoni seisukohti.

Tursavarud

Komisjon teeb ettepaneku suurendada tursa ELi lubatud kogupüüki Läänemere idaosas 15 % võrra, s.o 44 580 tonnilt 51 267 tonnile ning Läänemere lääneosas 9 % võrra, s.o 16 337 tonnilt 17 700 tonnile. Idaosa tursavarusid täiendab jätkuvalt suur juurdekasv, samuti mitmeaastase taastamiskava rangem rakendamine. Samuti on lääneosa tursavarude olukord pärast mitmeid aastaid, mil juurdekasv oli väike ning kava rakendamine nõrk, aeglaselt paranemas. Lubatud kogupüügi suurendamise ettepanekud on kooskõlas mitmeaastase taastamiskavaga, mille eesmärk on viia kalastussuremus tasemele, mis tagab varude pikaajalise jätkusuutlikkuse.

Heeringas

Lääneosa heeringavarud on veelgi vähenenud pärast 2009. aasta lubatud kogupüüki, mis oli kaugelt suurem kui teadlased soovitasid. Tulevaste aastate juurdekasv on vaid neljandik pikaajalisest keskmisest. Lääneosa heeringavarud segunevad Põhjamere heeringavarudega, mille juurdekasv on samuti väike. Seepärast on oluline võtta vastu ühine lähenemisviis nende kahe varu majandamisele.

Võttes arvesse kalandussektori majanduslikku olukorda, teeb komisjon ettepaneku vähendada lääneosa heeringavarude lubatud kogupüüki 21 % võrra, s.o 27 176 tonnilt 21 469 tonnile. Muude pelaagiliste liikide juurdekasv on samuti vähenenud ning seepärast tuleb vähendada ka nende lubatud kogupüüki. Seetõttu teeb komisjon ettepaneku vähendada keskosa heeringapüügi võimalusi 15 % võrra (143 609 tonnilt 122 068 tonnile) ning sama palju kilupüügi võimalusi (399 953 tonnilt 339 960 tonnile).

Lõhe

Kuna Läänemere noorlõhede arv väheneb, nende ellujäämisprotsent on langenud ning mõnede jõeforelli varude seisund on halb põhibasseinis toimuva segapüügi tõttu, on põhibasseinis lubatud kogupüüki vähendatud 15 % võrra. Soome lahel lubatud kogupüügi vähendamise ettepanekut ei ole tehtud, kuna sealsete probleemide põhjustega tuleb tegeleda eelkõige sisevesi käsitlevate siseriiklike meetmete abil. Komisjon käsitleb küsimust asjaomaste liikmesriikidega lõheliste majandamiskava raames, mida praegu ette valmistatakse.

Kasulikud viidad:

Kaart: Läänemere tursavarud:

http://ec.europa.eu/fisheries/press_corner/press/map_baltic_en.pdf


Side Bar