Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/ 09/1272

Bruxelles, 3 septembrie 2009

Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, propune Parlamentului European un parteneriat ambi țios pentru viitor

Președintele Barroso a transmis astăzi președintelui Parlamentului European orientările sale p olitice pentru mandatul viitoarei Comisii Europene.

Documentul prezintă obiectivele și ideile care, în viziunea președintelui Barroso, ar trebui să inspire parteneriatul politic dintre Comisie și Parlament în următorii cinci ani.

Președintele Barroso a declarat: „În lumea interdependentă de azi, Europa se confruntă cu alegeri însemnate. Fie înfruntăm împreună această provocare, fie importanța noastră va intra în declin. Îmi voi intensifica eforturile pentru ca Europa ambițiilor noastre să devină o realitate. O Europă care pune oamenii în centrul acțiunilor sale și care susține valorile și interesele europene la nivel mondial. O Europă care creează noi surse de creștere economică și promovează reglementarea inteligentă a unor piețe viabile, care funcționează în interesul oamenilor. O Europă a libertății și a solidarității.”

Președintele Barroso a adăugat: „Doresc să cooperez strâns cu Parlamentul, pentru o Europă prosperă, sigură și durabilă, având la temelie atuurile reprezentate de piața internă extinsă a Uniunii Europene, de moneda euro și de modelul nostru european de societate.”

Fragmente din documentul politic

- Despre viziunea președintele Barroso cu privire la Europa

„Perioada pe care o traversăm este una extraordinară. Europa are nevoie acum de o agendă novatoare. Doar lucrând împreună, Europa poate atinge masa critică necesară. Ne confruntăm cu o alegere: fie punem împreună bazele unei noi ordini mondiale, fie asistăm la declinul importanței Europei.”

- Despre perspectivele de viitor

„Primul meu mandat s-a concentrat asupra consolidării Europei cu 27 de membri. Uniunea Europeană extinsă ne oferă acum o platformă pentru a folosi influența și puterea noastră în cel mai bun mod. Acum putem trece cu încredere și convingere într-o nouă fază a ambițiilor.”

- Despre stabilirea priorităților noastre într-o perspectivă mai îndelungată: viziunea UE în 2020

„Trebuie să revizuim actuala strategie de la Lisabona pentru ca aceasta să corespundă perioadei de după 2010, să o transformăm într-o strategie pentru convergență și coordonare, care să producă rezultate în ceea ce privește această viziune integrată asupra Uniunii Europene a anului 2020. Aceasta va necesita atât măsuri imediate, cât și pe termen mai lung, astfel încât:

  • să ieșim cu succes din criză;

  • să ne asumăm un rol de lider în lupta împotriva schimbărilor climatice;

  • să dezvoltăm surse noi de creștere durabilă și de coeziune socială;

  • să promovăm o Europă a cetățenilor;

  • să deschidem o nouă eră pentru o Europă de anvergură mondială.”

- Despre ieșirea cu succes din criză

„În prezent, continuarea politicilor de susținere a cererii și de stopare a creșterii șomajului reprezintă o prioritate. Acest lucru înseamnă punerea fermă în aplicare a Programului european de redresare economică, menținerea la un nivel scăzut a ratei dobânzii și aplicarea normelor comunitare în domeniul ajutoarelor de stat pentru sprijinirea guvernelor în eforturile lor de a revitaliza economia fără apariția unor efecte nocive în alte state membre. Este prea devreme să retragem aceste stimulente și măsuri de sprijin pentru economie și sectorul financiar, însă trebuie pregătită o strategie de ieșire.”

„Pe durata președinției mele, Comisia va face uz de toate posibilitățile prevăzute de tratat pentru a consolida convergența obiectivelor și coerența efectelor politicii economice, în special în zona euro. O coordonare consolidată va fi esențială în vederea elaborării unei strategii pentru ieșirea cu succes din criză.”

„Europa trebuie să iasă din actuala criză încrezătoare în faptul că sistemul său financiar este mai etic, mai robust și mai responsabil.”

- Despre asumarea unui rol de lider în lupta împotriva schimbărilor climatice

„Criza economică și financiară, precum și dovezile științifice privind schimbările climatice, au demonstrat că trebuie să investim mai mult în sustenabilitate. Însă nu este suficient să facem doar ceea ce trebuie pentru viitorul planetei – Europa susține că, prin investiții în tehnologii noi cu emisii reduse de dioxid de carbon, se pot obține beneficii enorme în ceea ce privește viitoarele locuri de muncă și creșterea economică. Lupta împotriva schimbărilor climatice și trecerea la o economie întemeiată pe emisii reduse de dioxid de carbon oferă oportunități uriașe și contribuie la consolidarea securității noastre energetice.”

„Preluarea inițiativei în acest domeniu se poate transforma în avantaj prin exploatarea potențialului industriilor, serviciilor și tehnologiilor comunitare ecologice la nivelul UE, prin stimularea întreprinderilor de a le adopta, în special a IMM-urilor, și prin crearea cadrului de reglementare adecvat. Cheia pentru o creștere economică durabilă în Europa o reprezintă o bază industrială modernizată, care să utilizeze și să producă tehnologii ecologice și să exploateze potențialul eficienței energetice.”

„Ar trebui ca viitoarea Comisie să mențină ritmul în vederea dezvoltării unei economii cu emisii scăzute de dioxid de carbon și, în special, a reducerii emisiilor de dioxid de carbon asociate generării de energie electrică și sectorului transporturilor – toate tipurile de transport, inclusiv transportul maritim și aerian, precum și a dezvoltării unor automobile ecologice și electrice.”

- Despre dezvoltarea unor noi surse de creștere economică și de coeziune socială

„Nu ne putem baza la nesfârșit pe stimulentele pe termen scurt. Noi surse de creștere economică vor trebui să preia ștafeta – surse de creștere care să fie durabile.”

„Pentru a garanta că UE își exploatează potențialul de schimbare și că rămâne, în 2020, o zonă industrială atractivă, avem nevoie de o nouă abordare a politicii industriale, care să sprijine industria, punând accentul pe durabilitate, inovare și pe competențele umane necesare pentru menținerea competitivității industriei UE pe piețele mondiale. Cred în politici care continuă să elimine sarcinile administrative inutile și care oferă securitatea juridică de care societățile au nevoie pentru a realiza investiții pe termen lung.”

„Viitoarea Comisie trebuie să ducă politica europeană în domeniul cercetării la un nou nivel și să facă din aceasta unul dintre motoarele dezvoltării noastre durabile.”

- Despre agenda privind ocuparea forței de muncă pentru un mediu de lucru în schimbare

„Trebuie să ne asigurăm că valorile noastre de incluziune socială, egalitate și justiție socială sunt duse mai departe în cadrul unei noi abordări. Nu vom permite ca drepturile sociale de bază, cum ar fi dreptul de asociere sau dreptul la grevă, să fie subminate. Acestea sunt fundamentale în modelul european de societate. Și dacă globalizarea exercită presiuni asupra competitivității noastre, răspunsul nostru nu ar trebui să fie în niciun caz o diminuare a standardelor. Dimpotrivă, trebuie să insistăm pe lângă alți parteneri să adopte standarde similare, în interesul propriei lor bunăstări, și să continuăm să promovăm munca decentă și alte standarde în toate colțurile lumii.”

- Despre piețele globale

„Deschiderea este esențială pentru viitoarea competitivitate a Europei. Aceasta nu este doar o chestiune de preferință politică, ci este în propriul nostru interes, în calitatea pe care o avem, de cel mai mare exportator mondial.”

„Trebuie să combinăm mult mai bine diferitele componente ale politicii noastre externe, astfel încât să putem folosi influența « puterii persuasive » ( soft power ) a Uniunii Europene pentru a produce rezultate concrete pentru întreprinderile și cetățenii europeni. Interesul european trebuie promovat în mod coerent și hotărât.”

- Despre rețelele viitorului

„Viitoarea Comisie va dezvolta o Agendă digitală europeană (însoțită de un program legislativ special) pentru a lupta împotriva principalelor obstacole în calea unei veritabile piețe digitale unice, pentru a promova investițiile în internetul de mare viteză și a înlătura o linie de demarcație digitală inacceptabilă.”

„Unul din următoarele proiecte europene majore este de a oferi Europei o nouă super-rețea europeană de energie electrică și gaze.”

- Despre deschiderea unei noi ere pentru o Europă de anvergură mondială

„Dacă va fi ratificat, Tratatul de la Lisabona ne va oferi instrumentele pentru inițierea unei noi ere în reprezentarea intereselor europene în lume.”

„Îmi exprim angajamentul de a asigura faptul că, în calitate de forță motrice a numeroase politici externe esențiale, Comisia își va asuma un rol deplin în valorificarea ocaziei de a oferi Europei rolul care i se cuvine pe scena internațională. Astăzi, nu trebuie să considerăm relațiile externe ca pe un domeniu separat, ci ca parte integrantă a modului în care realizăm obiectivele de politică internă.”

- Despre mijloacele de realizare a acestor ambiții

„Aceasta va presupune o reformă generală a bugetului UE.”

„Ar trebui să lucrăm mai îndeaproape și mai creativ cu Banca Europeană de Investiții și cu sectorul privat.”

„De asemenea, Comisia va propune un nou cadru pentru parteneriatele public­privat pentru a contribui la punerea în comun a cât mai multor surse de finanțare în vederea maximizării investițiilor în anii următori.”

Context

José Manuel Barroso este președinte le Comisiei Europene din anul 2004. După alegerile pentru Parlamentul European, care au avut loc în perioada 4-7 iunie 2009, Consiliul European l-a nominalizat în unanimitate pe președintele Barroso pentru un nou mandat de cinci ani.

Președintele José Manuel Barroso își prezintă orientările politice pentru următorul mandat, în pregătirea întâlnirilor cu diferitele grupuri politice din Parlament care vor avea loc în perioada 7-9 septembrie 2009.

Aceste întâlniri sunt organizate în vederea unei dezbateri plenare și a unui vot parlamentar cu privire la nominalizarea președintelui pentru următorul mandat, preconizându-se ca Parlamentul să se întrunească în acest scop în datele de 15 și, respectiv, 16 septembrie 2009.

Orientările politice pot fi consultate la adresa:

http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/


Side Bar