Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1272

Βρυξέλλες, 3 Σεπτεμβρίου 2009

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής José Manuel Barroso προτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μια εταιρική σχέση με σκοπό την πρόοδο και την ανάληψη φιλόδοξου έργου

Σήμερα, ο Πρόεδρος Barroso διαβίβασε στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές του για τη θητεία της επόμενης Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στο έγγραφο αυτό αναπτύσσονται οι στόχοι και οι ιδέες που ο Πρόεδρος Barroso θεωρεί ότι πρέπει να εμπνέουν την πολιτική εταιρική σχέση μεταξύ Επιτροπής και Κοινοβουλίου κατά την επόμενη πενταετία.

Ο Πρόεδρος Barroso δήλωσε τα εξής: «Η Ευρώπη είναι αντιμέτωπη με αμείλικτα διλήμματα στον σημερινό αλληλεξαρτώμενο κόσμο. Είτε θα εργασθούμε από κοινού για να αντεπεξέλθουμε στις προκλήσεις είτε θα καταδικάσουμε τους εαυτούς μας σε παραγκωνισμό. Θα διπλασιάσω τις προσπάθειές μου προκειμένου να επιτευχθεί μια φιλόδοξη Ευρώπη. Μια Ευρώπη που θέτει τους ανθρώπους στην καρδιά του πολιτικού της προγράμματος και προβάλλει τις ευρωπαϊκές αξίες και τα ευρωπαϊκά συμφέροντα στον υπόλοιπο κόσμο. Μια Ευρώπη που προάγει νέες πηγές ανάπτυξης και προχωρά αποφασιστικά στην έξυπνη ρύθμιση υγιών αγορών προς όφελος των πολιτών. Μια Ευρώπη ελευθερίας και αλληλεγγύης.»

Και ο Πρόεδρος Barroso πρόσθεσε: «Επιθυμώ να συνεργασθώ στενά με το Κοινοβούλιο με στόχο μια ευημερούσα, ασφαλή και βιώσιμη Ευρώπη, η οποία θα έχει ως θεμέλιο τα ισχυρά της σημεία, δηλαδή τη διευρυμένη εσωτερική αγορά της ΕΕ, το ευρώ και το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο.»

Αποσπάσματα από το κείμενο των πολιτικών κατευθυντήριων γραμμών

- Σχετικά με την Ευρώπη στην οποία πιστεύει ο Πρόεδρος Barroso

«Οι καιροί που διανύουμε δεν είναι συνηθισμένοι. Αυτό που χρειάζεται η Ευρώπη είναι ένα πρόγραμμα εργασίας για τη ριζική της αναμόρφωση. Μόνο με κοινή προσπάθεια μπορεί η Ευρώπη να αποκτήσει την αναγκαία κρίσιμη μάζα. Είμαστε αντιμέτωποι με ένα δίλημμα: είτε θα διαμορφώσουμε συλλογικά τη νέα τάξη πραγμάτων, είτε η Ευρώπη θα τεθεί στο περιθώριο.»

- Σχετικά με τις μελλοντικές προοπτικές

«Η πρώτη μου θητεία αφορούσε την εδραίωση της Ευρώπης των 27. Η διευρυμένη ΕΕ αποτελεί τώρα το εφαλτήριο για να χρησιμοποιήσουμε την επιρροή και την ισχύ μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σήμερα μπορούμε να κινηθούμε με βεβαιότητα και αποφασιστικότητα προς ένα νέο στάδιο φιλοδοξιών.»

- Σχετικά με τον καθορισμό των προτεραιοτήτων σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου: Ένα όραμα για την ΕΕ του 2020

«Πρέπει να προβούμε σε αναθεώρηση της τρέχουσας στρατηγικής της Λισαβόνας και να την προσαρμόσουμε στην μετά το 2010 περίοδο, μετατρέποντάς την σε στρατηγική σύγκλισης και συντονισμού ώστε να υλοποιηθεί αυτό το ολοκληρωμένο όραμα για την ΕΕ του 2020. Τούτο θα απαιτήσει άμεση, αλλά και μακροπρόθεσμη δράση:

  • Επιτυχής έξοδος από την κρίση

  • Ηγετικός ρόλος όσον αφορά την κλιματική αλλαγή

  • Ανάπτυξη νέων πηγών βιώσιμης ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής

  • Προαγωγή μιας Ευρώπης των πολιτών

  • Έναρξη νέας εποχής για την Ευρώπη ως παγκόσμια δύναμη.»

- Σχετικά με την επιτυχή έξοδο από την κρίση

«Προτεραιότητα τώρα είναι να συνεχιστεί η στήριξη της ζήτησης και να ανασχεθεί η αύξηση της ανεργίας. Αυτό προϋποθέτει τη σθεναρή εφαρμογή του Ευρωπαϊκού προγράμματος για την ανάκαμψη της οικονομίας, τη διατήρηση των επιτοκίων σε χαμηλά επίπεδα και την εφαρμογή των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις με σκοπό τη στήριξη των κυβερνήσεων στις προσπάθειές τους να δώσουν νέα πνοή στην οικονομία τους χωρίς αρνητικές συνέπειες για άλλα κράτη μέλη. Είναι πολύ νωρίς για να αποσυρθούν αυτά τα κίνητρα και τα μέτρα στήριξης της οικονομίας και του χρηματοπιστωτικού τομέα. Ωστόσο, είναι απαραίτητο να προβλεφθεί μια στρατηγική αποχώρησης.»

«Υπό την καθοδήγησή μου, η Επιτροπή θα κάνει χρήση ολόκληρου του φάσματος δυνατοτήτων που παρέχει η συνθήκη, προκειμένου να ενισχυθεί η σύγκλιση των στόχων και η συνεκτικότητα των αποτελεσμάτων της οικονομικής πολιτικής, ιδίως στη ζώνη του ευρώ. Ο καλύτερος συντονισμός θα αποτελέσει κεντρικό στοιχείο για την επιτυχία της στρατηγικής εξόδου.»

«Η Ευρώπη πρέπει να εξέλθει από την τρέχουσα κρίση με τη βεβαιότητα ότι διαθέτει ένα πιο ηθικό, εύρωστο και υπεύθυνο χρηματοπιστωτικό σύστημα.»

- Σχετικά με τον ηγετικό ρόλο όσον αφορά την κλιματική αλλαγή

«Η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση, καθώς και τα επιστημονικά πειστήρια σχετικά με την κλιματική αλλαγή, μας έδειξαν ότι πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο στην αειφορία. Δεν πρόκειται, όμως, μόνον για το τι είναι το σωστό για το μέλλον του πλανήτη. Η Ευρώπη έχει να καρπωθεί τεράστια οφέλη από επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα από άποψη μελλοντικών θέσεων απασχόλησης και μελλοντικής ανάπτυξης. Ο αγώνας κατά της κλιματικής αλλαγής και η στροφή προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα θα δώσουν τεράστιες ευκαιρίες σε επιχειρήσεις και πολίτες και θα αυξήσουν την ενεργειακή μας ασφάλεια.»

«Η ΕΕ μπορεί να αντλήσει οφέλη από την πρωτοπορία στα θέματα αυτά εάν αξιοποιήσει φιλικές προς το περιβάλλον βιομηχανίες, υπηρεσίες και τεχνολογίες, βοηθώντας την υιοθέτησή τους από επιχειρήσεις, ειδικά από ΜΜΕ, και σχεδιάζοντας το κατάλληλο κανονιστικό περιβάλλον. Η ύπαρξη μιας βιομηχανικής βάσης που εκσυγχρονίζεται για να χρησιμοποιήσει και να παράξει φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες και εκμεταλλεύεται το δυναμικό για ενεργειακή αποδοτικότητα αποτελεί το κλειδί της βιώσιμης ανάπτυξης για την Ευρώπη.»

«Η επόμενη Επιτροπή πρέπει να διατηρήσει τον ρυθμό με τον οποίο προχωρά προς την κατεύθυνση μιας οικονομίας χαμηλών εκπομπών και ιδίως της μείωσης της χρήσης άνθρακα στον εφοδιασμό μας με ηλεκτρική ενέργεια και στον τομέα των μεταφορών, και μάλιστα σε όλες τις μεταφορές, περιλαμβανομένων των θαλάσσιων και των αεροπορικών μ εταφορών, καθώς και την ανάπτυξη καθαρών και ηλεκτρικών αυτοκινήτων.»

- Σχετικά με την προώθηση των νέων πηγών ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής

«Δεν μπορούμε να βασιζόμαστε στο διηνεκές σε βραχυπρόθεσμα κίνητρα. Τη σκυτάλη πρέπει να πάρουν νέες βιώσιμες πηγές ανάπτυξης.»

«Προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι η ΕΕ θα εκμεταλλευθεί αυτό το δυναμικό αλλαγής και ότι το 2020 θα εξακολουθήσει να αποτελεί ελκυστικό τόπο για τη βιομηχανία, χρειαζόμαστε μια νέα προσέγγιση σε σχέση με τη βιομηχανική πολιτική, στηρίζοντας τη βιομηχανία και δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στη βιωσιμότητα, την καινοτομία και τις ανθρώπινες δεξιότητες που απαιτούνται για να διατηρήσει η βιομηχανία της ΕΕ την ανταγωνιστικότητά της στις παγκόσμιες αγορές. Είμαι αποφασισμένος να ακολουθήσουμε μια πολιτική που θα συνεχίσει να εξαλείφει τα περιττά διοικητικά βάρη και θα παρέχει την ασφάλεια δικαίου που χρειάζονται οι επιχειρήσεις για να προβούν σε μακροπρόθεσμες επενδύσεις.»

«Η επόμενη Επιτροπή πρέπει να πραγματοποιήσει ποιοτικό άλμα στην πολιτική της EE για την έρευνα και να την καταστήσει ένα από τους κινητήριους μοχλούς της αειφόρου ανάπτυξής μας.»

- Σχετικά με μια ατζέντα για την απασχόληση με βάση το μεταβαλλόμενο εργασιακό τοπίο

«Πρέπει να αναλάβουμε δράση ώστε να προαγάγουμε σε μια νέα προσέγγιση τις αξίες μας της κοινωνικής ένταξης, της ισότητας και την κοινωνικής δικαιοσύνης. Δεν θα επιτρέψουμε την υπονόμευση βασικών κοινωνικών δικαιωμάτων, όπως το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι ή το δικαίωμα της απεργίας. Τα δικαιώματα αυτά αποτελούν θεμελιώδη στοιχεία του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου. Ακόμα και εάν η παγκοσμιοποίηση ασκεί πίεση στην ανταγωνιστικότητά μας, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αντιδράσουμε υποβαθμίζοντας τα δικά μας πρότυπα. Αντιθέτως, χρειάζεται να πείσουμε τους άλλους εταίρους μας να υιοθετήσουν παρόμοια πρότυπα προς όφελος της δικής τους ευημερίας, και να παραμείνουμε υπέρμαχοι της αξιοπρεπούς εργασίας και άλλων ανάλογων προτύπων σε όλα τα σημεία του πλανήτη.»

- Σχετικά με τις παγκόσμιες αγορές

«Η ανοικτή οικονομία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης στο μέλλον. Δεν πρόκειται απλώς για ζήτημα πολιτικών προτιμήσεων. Είναι προς το δικό μας συμφέρον, δεδομένου ότι είμαστε ο σημαντικότερος εξαγωγέας παγκοσμίως.»

«Πρέπει να συντονίσουμε πολύ καλύτερα τους διάφορους άξονες της εξωτερικής μας πολιτικής ώστε να χρησιμοποιήσουμε ως μοχλό την «ήπια ισχύ» μας για να επιτύχουμε απτά αποτελέσματα προς όφελος των επιχειρήσεων και των πολιτών της EE. Τα ευρωπαϊκά συμφέροντα πρέπει να προωθούνται με συνέπεια και αποφασιστικότητα.»

- Σχετικά με τα δίκτυα του μέλλοντος

«Η επόμενη Επιτροπή θα αναπτύξει ένα Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Θεματολόγιο (το οποίο θα συνοδεύεται από στοχοθετημένο νομοθετικό πρόγραμμα) με σκοπό την αντιμετώπιση των σημαντικότερων εμποδίων για τη δημιουργία μιας πραγματικής ψηφιακής ενιαίας αγοράς, για την προώθηση των επενδύσεων στο Διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας και για την πρόληψη της δημιουργίας ενός απαράδεκτου ψηφιακού χάσματος.»

«Ένας από τους επόμενους μεγάλους ευρωπαϊκούς στόχους θα είναι να αποκτήσει η Ευρώπη ένα νέο ευρωπαϊκό υπερδίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.»

- Σχετικά με την έναρξη νέας εποχής για την Ευρώπη ως παγκόσμια δύναμη

«Η συνθήκη της Λισαβόνας, εφόσον κυρωθεί, θα μας δώσει τα εργαλεία για να ξεκινήσουμε μια νέα εποχή στην προβολή των ευρωπαϊκών συμφερόντων παγκοσμίως.»

«Έχω αναλάβει τη δέσμευση να διασφαλίσω ότι η Επιτροπή, ως η κινητήρια δύναμη τόσο πολλών σημαντικών εξωτερικών πολιτικών, θα διαδραματίσει πλήρως το ρόλο της στην εκμετάλλευση της ευκαιρίας προκειμένου να δοθεί στην Ευρώπη η βαρύτητα που της αναλογεί στην παγκόσμια σκηνή. Σήμερα, δεν πρέπει να εκλαμβάνουμε τις εξωτερικές σχέσεις ως έναν αυτοτελή στεγανό χώρο αλλά ως αναπόσπαστο στοιχείο του τρόπου επίτευξης των στόχων της εσωτερικής μας πολιτικής.»

- Σχετικά με τα μέσα που αντιστοιχούν στις φιλοδοξίες μας

«Αυτό θα απαιτήσει τη ριζική μεταρρύθμιση του προϋπολογισμού της ΕΕ.»

«Πρέπει να εργασθούμε στενότερα και δημιουργικότερα με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τον ιδιωτικό τομέα.»

«Επίσης, η Επιτροπή θα προτείνει νέο πλαίσιο για τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα ώστε να συγκεντρωθούν διάφορες πηγές χρηματοδότησης με στόχο να μεγιστοποιηθούν οι επενδύσεις τα επόμενα έτη.»

Ιστορικό

Ο κ. José Manuel Barroso είναι Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το 2004. Μετά τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που διεξήχθησαν από τις 4 έως τις 7 Ιουνίου 2009, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον πρότεινε ομόφωνα ως υποψήφιο για μια νέα πενταετή θητεία.

Ο Πρόεδρος José Manuel Barroso υποβάλλει τις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές του για την επόμενη θητεία ενόψει των συναντήσεων που θα πραγματοποιήσει με τις διάφορες πολιτικές ομάδες του Κοινοβουλίου από τις 7 έως τις 9 Σεπτεμβρίου 2009.

Οι συναντήσεις αυτές θα πραγματοποιηθούν ενόψει της συζήτησης και ψηφοφορίας στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον διορισμό Προέδρου για την επόμενη θητεία, τις οποίες το Κοινοβούλιο έχει επί του παρόντος προγραμματίσει για τις 15 και 16 Σεπτεμβρίου 2009, αντιστοίχως.

Οι πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές έχουν δημοσιευθεί στην εξής διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/


Side Bar