Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE EL CS HU PL SL

IP/09/1269

Bruxelles, 3 septembrie 2009

Consumatori: UE investește în crearea unor reviste și site­‑uri independente destinate consumatorilor din Cipru, Republica Cehă, Ungaria, Polonia, România și Slovenia

În urma unui proiect UE cu o durată de trei ani, cofinanțat de Comisia Europeană, consumatorii din Cipru, Republica Cehă, Ungaria, Polonia, România și Slovenia beneficiază în prezent de reviste și site-uri care le sunt destinate și care oferă teste comparative independente ale produselor de consum. Astăzi au fost publicate, la Bruxelles, rezultatele finale ale acestui program, cuprinzând un eșantion de cinci studii de produse, precum și statistici la zi privind tirajul revistelor. Pe parcursul unei perioade de trei ani, programul UE a cofinanțat 18 teste comparative, destinate organizațiilor de consumatori, pentru o gamă largă de produse de larg consum – mașini de spălat, camere digitale, telefoane mobile, aspiratoare, dispozitive de reținere pentru copii, detergenți, loțiuni de plajă, playere audio portabile și televizoare. Programul UE a avut scopul de a oferi finanțare, formare și expertiză pentru ca asociațiile de consumatori să obțină competențele necesare testării de produse și publicării rezultatelor testelor în revistele pentru consumatori.

Comisa rul european pentru consumatori, Meglena Kuneva, a declarat: „Ne propunem să oferim noilor consumatori accesul la cea mai puternică armă de care poate dispune un consumator: informația. Mă refer la informații despre calitatea, siguranța și valoarea sau prețul produselor pe care le cumpărăm zi de zi. Sunt încântată că, în prezent, consumatorii din șase noi țări beneficiază de o sursă fiabilă de informații care îi pot ajuta să găsească cele mai bune oferte de pe piață.” Doamna Kuneva a adăugat: „De ani de zile, apărătorii consumatorilor din Europa și‑au unit resursele pentru a oferi analize independente și fiabile ale produselor; aceste analize au devenit acum accesibile unui număr mai mare de consumatori europeni.”

Breda Kutin, editoarea revistei pentru consu matori slovene „VIP”, a explicat: „Consumatorii din noile state membre continuă să fie frecvent copleșiți de varietatea produselor și de gama mai largă de opțiuni disponibile ca urmare a deschiderii piețelor UE. Asociațiile de consumatori și publicațiile lor joacă un rol-cheie, ajutând consumatorii să obțină un bun raport calitate-preț, în special în contextul dificultăților actuale.”

În cadrul proiectului au fost testate diferite categorii de produse, de la produse electronice de consum la loțiuni de plajă și detergenți. Pentru a mări relevanța rezultatelor pentru piețele naționale și pentru a verifica eventualele diferențe de calitate, testele au inclus mărcile naționale din cele șase țări.

„Este interesant de constatat că, pe ansamblu, calitatea aparatelor și a dispozitivelor electronice este relativ omogenă în întreaga UE, cu excepția anumitor surprize”, a comentat Guido Adriaenssens, din cadrul asociației International Consumer Research and Testing (ICRT ) . „Rezultatele au o relevanță deosebită pentru consumatorii din țări precum Polonia”, a adăugat domnul Adriaenssens.

Proiectul

Proiectul trienal a fost conceput pentru a sprijini crearea sau dezvoltarea revistelor ș i site-urilor pentru consumatori din noile state membre, prin schimbul de know-how în domeniile cercetării pieței, selecției eșantioanelor, evaluării rezultatelor testelor, precum și publicării și promovării revistelor și site-urilor de internet.

În acest scop, au fost create parteneriate între asociații de consumatori cu experiență îndelungată în domeniul testelor produselor de consum (din Belgia, Danemarca, Franța, Germania, Țările de Jos, Irlanda și Regatul Unit) și noii membri.

Proiectul s-a desfășurat timp de trei ani, începând cu septembrie 2006, și a fost inițiat de ICRT și de BEUC ( European Consumers' Organisation – Asociația Consumatorilor Europeni). Costul total al proiectului a depășit 5 milioane EUR, Comisia Europeană finanțând peste 1,6 milioane EUR din această sumă.

Costurile cercetării de laborator și testării comparative a produselor de consum sunt foarte ridicate. Dar asociații de consumatori importante din Europa de Vest au utilizat cu succes un ansamblu comun de teste de produse efectuate de o organizație‑umbrelă, International Consumer Research and Testing (ICRT). Această organizație vinde rezultatele testelor respective membrilor și abonaților; astfel, ea evită să recurgă la publicitate și sponsorizare, rămânând independentă. Fără un ajutor extern de început, organizațiile de consumatori din noile state membre UE nu ar fi avut resursele și know-how-ul necesare pentru a participa la cercetarea și la testele independente și pentru a crea reviste și site-uri viabile din punct de vedere economic vânzând consumatorilor rezultatele testelor.

Etapele următoare

Datorită proiectului, asociațiile de consumatori beneficiare au dobândit competențele necesare pentru a efectua și comercializa teste comparative ale produselor. În prezent, se preconizează că ele vor începe să funcționeze în mod autonom, ca membri ai rețelei ICRT, în calitate de servicii profesionale pentru consumatori, pe bază de abonament.

Pentru informații suplimentare

MEMO/09/ 371 oferă mai multe informații în legătură cu proiectul și cu partenerii naționali.

Eșantioanele celor mai recente teste ale produselor pentru cele șase țări sunt disponibile, la cerere, pentru membrii presei (a se vedea informațiile de contact de mai jos). Eșantioanele se referă la cinci categorii de produse: telefoane mobile, playere audio personale, mașini de spălat, aspiratoare și detergenți. Accesul integral la toate rezultatele testelor constituie un serviciu cu plată, oferit de organizațiile naționale de consumatori participante (pentru detalii, a se consulta linkul de mai jos și MEMO/09/371 ).

Asociațiile de consumatori, revistele și site-urile de internet care publică rezultatele testelor:

http://ec.europa.eu/consumers/empowerment/cons_tests_en.htm

International Consumer Research and Testing:

http://www.international-testing.org/index.html

European Consumers' Organisation (BEUC):

www.beuc.eu


Side Bar