Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE CS HU PL SL RO

IP/09/1269

Βρυξέλλες, 3 Σεπτεμβρίου 2009

Καταναλωτές: η ΕΕ επενδύει στη δημιουργία ανεξάρτητων περιοδικών και δικτυακών τόπων για τους καταναλωτές στην Κύπρο, τη Δημοκρατία της Τσεχίας, την Ουγγαρία, την Πολωνία, τη Ρουμανία και τη Σλοβενία

Σήμερα ο ι καταναλωτές στην Κύπρο, τη Δημοκρατία της Τσεχίας, την Ουγγαρία, την Πολωνία, τη Ρουμανία και τη Σλοβενία έχουν πρόσβαση σε περιοδικά και δικτυακούς τόπους για τους καταναλωτές που παρέχουν ανεξάρτητες συγκριτικές δοκιμές καταναλωτικών προϊόντων, στο πλαίσιο ενός τριετούς προγράμματος της ΕΕ που συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στις Βρυξέλλες δημοσιεύθηκαν σήμερα τα τελικά αποτελέσματα του προγράμματος, περιλαμβάνοντας ένα δείγμα 5 μελετών προϊόντων και επικαιροποιημένα στοιχεία για την κυκλοφορία των περιοδικών. Μέσα σε τρία χρόνια, το πρόγραμμα της ΕΕ συγχρηματοδότησε συνολικά 18 συγκριτικές δοκιμές που προορίζονται για τις ενώσεις των καταναλωτών και αφορούσαν μια ποικιλία καθημερινών προϊόντωναπό πλυντήρια, ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρικές σκούπες, συστήματα συγκράτησης παιδιών, απορρυπαντικά, αντηλιακές κρέμες, φορητές συσκευές αναπαραγωγής μουσικής και τηλεοπτικούς δέκτες. Ο σκοπός του προγράμματος της ΕΕ είναι η παροχή χρηματικών πόρων, κατάρτισης και εμπειρογνωμοσύνης στις καταναλωτικές οργανώσεις με στόχο τη δημιουργία υποδομής για τη διενέργεια δοκιμών προϊόντων και τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων στα περιοδικά για τους καταναλωτές.

Η Επίτροπος της ΕΕ κ.Meglena Kuneva δήλωσε: «Ο σκοπός είναι να αποκτήσουν πρόσβαση οι νέοι καταναλωτές στο ισχυρότερο όπλο που μπορεί να διαθέτει ένας καταναλωτής: τη γνώση. Αναφέρομαι στη γνώση για την ποιότητα, την ασφάλεια και την αξία ή τα χρήματα που κοστίζουν τα προϊόντα που αγοράζουν καθημερινά. Με ικανοποιεί το γεγονός ότι οι καταναλωτές σε έξι επιπλέον χώρες έχουν σήμερα μια αξιόπιστη πηγή να συμβουλευτούν όταν αναζητούν την καλύτερη προσφορά». Πρόσθεσε: «Οι υπερασπιστές των δικαιωμάτων των καταναλωτών στην Ευρώπη συγκεντρώνουν τα μέσα εδώ και χρόνια για την παραγωγή ανεξάρτητων και αξιόπιστων αποτελεσμάτων από τις έρευνες για τα προϊόντα που διατίθενται σήμερα σε περισσότερους ευρωπαίους καταναλωτές».

Η κ.Breda Kutin, εκδότρια του σλοβενικού περιοδικού για τους καταναλωτές «VIP » εξήγησε: «Οι καταναλωτές στα νέα κράτη μέλη συχνά δέχονται καταιγισμό από ποικιλία προϊόντων και έχουν περισσότερες επιλογές στις ανοικτές αγορές της ΕΕ. Οι καταναλωτικές οργανώσεις και οι δημοσιεύσεις τους διαδραματίζουν βασικό ρόλο για την καθοδήγησή τους προς μια ικανοποιητική σχέση κόστους-ποιότητας, ιδιαίτερα σήμερα που οι καιροί γίνονται πιο δύσκολοι».

Τα προϊόντα που δοκιμάζονται στο πλαίσιο του προγράμματος ποικίλλουν από ηλεκτρικά είδη μέχρι αντηλιακές κρέμες και απορρυπαντικά. Συμπεριλήφθηκαν εθνικά προϊόντα από τις έξι χώρες για να ενισχυθεί η συνάφεια των αποτελεσμάτων με τις εθνικές αγορές και να εντοπιστούν τυχόν διαφορές στην ποιότητα.

«Συνολικά, παρουσιάζει ενδιαφέρον το γεγονός ότι η ποιότητα των ηλεκτρονικών συσκευών και ειδών είναι γενικά σταθερή σε όλη την ΕΕ, με ορισμένες εκπλήξεις», σχολίασε ο κ.Guido Adriaenssens της International Consumer Research and Testing (ICRT). «Επομένως, οι καταναλωτές σε χώρες όπως η Πολωνία ενδιαφέρονται πραγματικά για τον έλεγχο των αποτελεσμάτων των δοκιμών».

Το πρόγραμμα

Το τριετές πρόγραμμα είχε στόχο να βοηθήσει στη δημιουργία ή την αναβάθμιση υπαρχόντων περιοδικών και δικτυακών τόπων για τους καταναλωτές σε νέες χώρες της ΕΕ μέσω της ανταλλαγής τεχνογνωσίας για την έρευνα αγοράς, την επιλογή δείγματος, την αξιολόγηση του αποτελέσματος της δοκιμής καθώς και τη δημοσίευση και τη διάδοση των περιοδικών και των δικτυακών τόπων.

Προς τούτο, δημιουργήθηκαν συμπράξεις μεταξύ των ενώσεων των καταναλωτών με μεγάλη πείρα στις δοκιμές προϊόντων για τους καταναλωτές ( από το Βέλγιο, τη Δανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τις Κάτω Χώρες, την Ιρλανδία και το ΗΒ) και των νέων κρατών μελών.

Το πρόγραμμα λειτουργεί από το Σεπτέμβριο του 2006 για τρία χρόνια και εγκαινιάστηκε από το ICRT και το Ευρωπαϊκό Γραφείο Ενώσεων Καταναλωτών (BEUC). Το συνολικό κόστος του προγράμματος ξεπέρασε τα 5 εκατομμύρια ευρώ, από τα οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδότησε πάνω από 1 ,6 εκατομμύρια ευρώ.

Το κόστος της συγκριτικής εργαστηριακής έρευνας και δοκιμής των καταναλωτικών προϊόντων είναι πολύ υψηλό. Όμως, μεγάλες ενώσεις καταναλωτών στη δυτική Ευρώπη χρησιμοποίησαν με επιτυχία ένα κοινό σύνολο δοκιμών προϊόντων που διενεργούνται από μια κεντρική οργάνωση, την International Consumer Research and Testing (ICRT). Εμπορεύονται αυτά τα αποτελέσματα των δοκιμών με τα μέλη ή τους συνδρομητές τους και δεν χρειάζεται να βασίζονται σε διαφημίσεις ή χορηγίες, επομένως, μπορούν να παραμείνουν ανεξάρτητοι. Χωρίς εξωτερική στήριξη για την εκκίνηση, οι καταναλωτικές οργανώσεις στις νέες χώρες της ΕΕ δεν θα είχαν τους πόρους και την τεχνογνωσία να συμμετάσχουν στην ανεξάρτητη έρευνα και στις δοκιμές και να δημιουργήσουν οικονομικά βιώσιμα περιοδικά και δικτυακούς τόπους μέσω της πώλησης των αποτελεσμάτων των δοκιμών στους καταναλωτές.

Επόμενα βήματα

Ως αποτέλεσμα του προγράμματος, οι δικαιούχες καταναλωτικές ενώσεις κατάφεραν να δημιουργήσουν την υποδομή για τη διενέργεια και την εμπορία συγκριτικών δοκιμών προϊόντων. Αναμένεται τώρα να λειτουργούν ανεξάρτητα ως μέλη του δικτύου ICRT και ως μια επαγγελματική συνδρομητική υπηρεσία για τους καταναλωτές.

Περισσότερες πληροφορίες

Στο MEMO /09/371 περιλαμβάνονται περισσότερες λεπτομέρειες για το σχέδιο και τους εθνικούς εταίρους.

Δείγματα των πιο πρόσφατων αποτελεσμάτων των δοκιμών προϊόντων για τις έξι χώρες διατίθενται στους δημοσιογράφους κατόπιν αίτησης ( πρβλ. τα στοιχεία επικοινωνίας παρακάτω). Τα δείγματα αφορούν πέντε κατηγορίες προϊόντων: κινητά τηλέφωνα, προσωπικών συσκευών αναπαραγωγής μουσικής, πλυντήρια, ηλεκτρικές σκούπες και απορρυπαντικά. Η πλήρης πρόσβαση σε όλα τα αποτελέσματα των δοκιμών είναι μια υπηρεσία επί πληρωμή που προσφέρεται από τις συμμετέχουσες εθνικές ενώσεις των καταναλωτών (πρβλ. το σύνδεσμο παρακάτω και το MEMO /09/371 για περαιτέρω λεπτομέρειες).

Ενώσεις καταναλωτών, περιοδικά και δικτυακοί τόποι που δημοσιεύουν τα αποτελέσματα των δοκιμών:

http://ec.europa.eu/consumers/empowerment/cons_tests_en.htm

International Consumer Research and Testing

http://www.international-testing.org/index.html

Ευρωπαϊκό Γραφείο Ενώσεων Καταναλωτών (BEUC)

www.beuc.eu


Side Bar