Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE EL HU PL SL RO

IP/09/1269

V Bruselu dne 3. září 2009

Spotřebitelé: EU finančně podporuje rozvoj nezávislých spotřebitelských časopisů a internetových stránek na Kypru, v České republice, Maďarsku, Polsku, Rumunsku a ve Slovinsku

Po dokončení tříletého projektu EU, na kterém se finančně podílela Evropská Komise, mají nyní spotřebitelé na Kypru, v České republice, Maďarsku, Polsku, Rumunsku a ve Slovinsku přístup ke spotřebitelským časopisům a internetovým stránkám, které přináší nezávislé srovnávací testy spotřebních výrobků. V Bruselu byly dnes zveřejněny konečné výsledky programu, včetně vzorku 5 studií o výrobcích a nejnovějších údajů o oběhu pro časopisy. Program EU spolufinancoval v průběhu tří let celkem 18 srovnávacích testů určených pro spotřebitelské organizace. Tyto testy se týkaly široké škály výrobků běžné spotřeby – od praček po digitální fotoaparáty, mobilní telefony, vysavače, dětské zádržné systémy, prací prostředky, opalovací krémy, přenosné hudební přehrávače a televizory. Cílem programu EU je poskytnout finanční prostředky a zajistit školení a odbornou přípravu, které spotřebitelským organizacím pomohou vybudovat kapacity pro testování výrobků a zveřejňování výsledků ve spotřebitelských časopisech.

Komisařka EU pro ochranu spotřebitele Meglena Kunevová uvedla: „Cílem je poskytnout spotřebitelům nové možnosti, jak získat tu nejúčinnější zbraň, jakou mohou mít – znalosti. Mám na mysli znalosti o kvalitě, bezpečnosti a poměru ceny a kvality výrobků, které každý den kupují. Jsem ráda, že již v dalších šesti zemích mají nyní spotřebitelé důvěryhodný zdroj, který jim poradí, jak nejvýhodněji nakoupit,“ a dodává: „Obhájci zájmů spotřebitelů v celé Evropě léta sdíleli své zdroje, aby mohli přinášet nezávislé a spolehlivé výsledky výzkumu výrobků, které jsou nyní dostupné větší skupině spotřebitelů v Evropě.“

Breda Kutinová, vydavatelka slovinského spotřebitelského časopisu „VIP“, vysvětluje: „Spotřebitelé v nových členských státech jsou dnes zaplaveni množstvím různých výrobků a stále ještě mají často problémy zorientovat se v té široké nabídce, kterou jim přinesly otevřené trhy EU. Sdružení spotřebitelů a jejich publikace hrají zásadní roli při informování spotřebitelů, aby uskutečňovali výhodné nákupy, zejména v dnešní stále složitější době.“

V rámci projektu byly testovány různé výrobky – od spotřební elektroniky až po opalovací krémy a prací prostředky. Aby měly výsledky větší váhu pro vnitrostátní trhy a pro ověření případných kvalitativních rozdílů byly do testů zahrnuty i národní značky z daných šesti zemí.

„Celkem vzato je zajímavé zjištění, že kvalita výrobků, pokud jde o spotřebiče a elektronické přístroje, je až na několik překvapivých výjimek celkově stabilní v rámci celé EU,“ podotýká Guido Adriaenssens ze sdružení spotřebitelských organizací Internati onal Consumer Research and Testing (ICRT). „Spotřebitelé v zemích, jako je Polsko, tak mají skutečný zájem o výsledky testů.“

Projekt

Cílem zmíněného tříletého projektu bylo pomoci založit nebo vylepšit existující spotřebitelské časopisy a internetové stránky v nových zemích EU prostřednictvím sdílení know-how v oblasti průzkumu trhu, výběru vzorků, hodnocení výsledků testů i v oblasti publikování a prodeje časopisů a provozování internetových stránek.

Za tím účelem byla vytvořena partnerství mezi sdruženími spotřebitelů se značnými zkušenostmi v oblasti spotřebitelského testování (z Belgie, Dánska, Francie, Německa, Nizozemska, Irska a Spojeného království) a novými členy.

Projekt, který trval tři roky, zahájily v září 2006 sdružení ICRT a Evropská organizace spotřebitelů (BEUC). Na celkových nákladech projektu přes 5 milionů EUR se Evropská Komise podílela částkou vyšší než 1,6 milionu EUR.

Náklady srovnávacího laboratorního výzkumu a testování spotřebních výrobků jsou velmi vysoké. Velká sdružení spotřebitelů v západní Evropě však úspěšně využívala společné skupiny testů výrobků, které provádí zastřešující organizace International Consumer Research and Testing (ICRT). Prodávají výsledky těchto testů svým členům nebo předplatitelům, aniž by musela být závislá na příjmech z reklamy či sponzorských příspěvcích, a díky tomu zůstávají nezávislá. Bez vnější podpory na zahájení činnosti by spotřebitelské organizace v nových zemích EU neměly zdroje a know-how, aby se mohly zapojit do nezávislého výzkumu a testování a vytvořit ekonomicky životaschopné časopisy a internetové stránky, jejichž prostřednictvím by prodávaly výsledky testů spotřebitelům.

Další postup

Sdružení spotřebitelů, kterým se v rámci tohoto projektu dostalo podpory, byly díky němu schopny vybudovat kapacity potřebné pro provádění a prodej srovnávacích testů výrobků. Nyní se předpokládá, že budou fungovat nezávisle jako členové sítě ICRT a jako předplacená profesionální služba spotřebitelům.

Více informací:

MEMO/09/ 371 obsahuje více podrobných informací o projektu a partnerech v jednotlivých členských zemích.

Vzorky nejnovějších výsledků testů výrobků provedených v příslušných šesti zemích jsou k dispozici zástupcům tisku na vyžádání (viz kontaktní údaje níže). Vzorky se týkají těchto pěti kategorií výrobků: mobilní telefony, osobní hudební přehrávače, pračky, vysavače a prací prostředky. Plný přístup ke všem výsledkům testů je placený. Poskytují jej účastnické národní spotřebitelské organizace (podrobnosti viz odkaz níže a MEMO/09/371 ).

Sdružení spotřebitelů, časopisy a internetové stránky, které zveřejňují výsledky testů

http://ec.europa.eu/consumers/empowerment/cons_tests_en.htm

Sdružení International Consumer Research and Testing (ICRT)

http://www.international-testing.org/index.html

Evropská organizace spotřebitelů (BEUC)

www.beuc.eu


Side Bar