Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1267

Bruselj, 2. septembra 2009

Več prizadevanj za ponovno naselitev beguncev

Komisija je danes predlagala vzpostavitev skupnega programa EU za ponovno naselitev. S tem programom naj bi se ponovna naselitev znotraj EU preoblikovala v učinkovitejši instrument za zagotavljanje zaščite beguncem na podlagi tesnejšega sodelovanja med državami članicami EU v politikah in praksi. Pobuda se nanaša na ponovno naselitev begunca iz tretje države v državo članico EU. Ponovna naselitev pomeni premestitev beguncev iz prve države azila v drugo državo, ki jim bo nudila stalno zaščito in v kateri si bodo lahko ustvarili novo življenje. Velika večina beguncev po svetu se nahaja zunaj ozemlja EU, zlasti v azijskih in afriških državah v razvoju. Za večino beguncev je vrnitev v državo izvora najprimernejša rešitev. Za nekatere begunce, zlasti za najranljivejše, pa ta možnost ni izvedljiva. Zanje je edina rešitev ponovna naselitev.

Podpredsednik Komisije Jacques Barrot, komisar za pravosodje, svobodo in varnost, je dejal: „Komisija je danes sprejela pomemben ukrep, s katerim je izrazila dejansko solidarnost do tretjih držav, ki gostijo številne begunce.“

Velika večina beguncev po svetu se nahaja v krajih, ki so zelo oddaljeni od EU. Živijo v državah, ki mejijo na njihove države izvora, ali v isti regiji, kot je njihova država izvora, v Afriki, Aziji in na Bližnjem vzhodu. Države gostiteljice so večinoma države v razvoju, ki imajo omejena sredstva in ne morejo sprejeti velikega števila beguncev. Nedvomno je vrnitev v državo izvora za veliko večino beguncev po svetu najprimernejša rešitev. Ponovna naselitev je za begunca, ki se ne more vrniti v svojo matično državo ali ostati na varnem v tretji državi, izhod v sili. To velja zlasti za najranljivejšo skupino beguncev, kot so otroci, samohranilke z otroki, travmatizirane ali hudo bolne osebe.

Urad visokega komisarja Združenih narodov za begunce ocenjuje, da bo od približno 10 milijonov beguncev na svetu samo v letu 2010 ponovno naselitev potrebovalo kar 203 000 oseb. Leta 2008 so države po svetu ponudile ponovno naselitev približno 65 000 beguncem. Od tega je bilo 4 378 beguncev oziroma 6,7 % ponovno naseljenih v eno od držav članic EU. Število beguncev, ki jih je treba ponovno naseliti, narašča, kar pa ne velja za število mest, ki jih dajo na voljo države. Ta vrzel naj bi bila še večja, če si mednarodna skupnost ne bo s skupnimi močmi prizadevala v tej smeri.

Ponovno naselitev beguncev iz tretje države v državo EU je zato treba ločevati od ponovne naselitve iz ene države članice EU v drugo za namene solidarnosti znotraj EU. Na tem področju Komisija izvaja ločene pobude, kot je pilotni načrt za ponovno naselitev upravičencev do mednarodne zaščite z Malte v druge države članice.

Sestavni elementi skupnega programa EU za ponovno naselitev

S tem skupnim programom EU naj bi se ponovna naselitev znotraj EU preoblikovala v učinkovitejši instrument za zagotavljanje zaščite beguncem. 10 držav članic trenutno izvaja ponovne naselitve vsako leto, druge pa to počnejo priložnostno. Vse te dejavnosti ponovne naselitve se izvajajo, ne da bi se države članice EU zares posvetovale in usklajevale.

Program, ki ga predlaga Komisija, predvideva tesnejše sodelovanje med državami članicami EU v politikah in praksi, da bi se povečali stroškovna učinkovitost in uspešnost dejavnosti ponovne naselitve, pa tudi njihov humanitarni in strateški vpliv. Program bo zajemal mehanizem, ki bo na področju ponovne naselitve omogočal določitev skupnih letnih prednostnih nalog in učinkovitejšo uporabo finančne pomoči za države članice v okviru Evropskega sklada za begunce.

Države članice bodo skupaj izvajale različne dejavnosti, povezane z izborom beguncev, ki jih je treba ponovno naseliti, in njihovim sprejemom, prihodnji evropski urad za podporo na področju azila pa jih bo pri tem podpiral. Države članice bodo lahko same odločale, ali želijo sodelovati pri ponovni naselitvi in kolikšnemu številu beguncev nameravajo ponuditi ponovno naselitev.

Več o delu podpredsednika Barrota pa si lahko preberete na njegovi spletni strani:

http://ec.europa.eu/commission_barroso/barrot/welcome/default_en.htm


Side Bar