Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1267

Brüsszel, 2009. szeptember 2

Fokozott erőfeszítések a menekültek letelepítésére

A Bizottság ma „közös uniós letelepítési program” létrehozására tett javaslatot. E program célja, hogy a menekültek védelme érdekében hatékonyabb eszközzé alakítsa az Unión belüli letelepítést, szorosabbá téve az uniós tagállamok közötti politikai és gyakorlati együttműködést. A kezdeményezés a harmadik országokból az uniós tagállamokba érkező menekültek letelepítésére irányul. A letelepítés azt jelenti, hogy a menekülteket az első menedék országából másik ország területére szállítják, ahol új életet kezdhetnek és állandó védelemben részesülhetnek. A világ menekültjeinek nagy többsége az Európai Unión kívül, az ázsiai és afrikai fejlődő országokban talált menedéket. Legtöbbjük számára a származási országukba való visszatérés a legkedvezőbb lehetőség. Egy részüknek azonban – különösen a kiszolgáltatottaknak – ez az út nem járható. Számukra a letelepítés az egyetlen megoldás.

Jacques Barrot alelnök, szabadságért, biztonságért és a jog érvényesüléséért felelős biztos kijelentette: „Ma a Bizottság fontos lépést tesz abban az irányban, hogy kézzelfogható szolidaritást tanúsítson a nagyszámú menekültet befogadó harmadik országokkal”.

A világ menekültjeinek nagy többsége az Európai Uniótól igen távoli térségekben talál menedéket. Ezek a származási országukkal azonos, vagy azzal szomszédos afrikai, ázsiai és közel-keleti régiók. A befogadó fejlődő országok gyakran korlátozott erőforrásokkal rendelkeznek, és nem képesek nagyszámú menekült integrálására. Világszerte a legtöbb menekült számára egyértelműen a származási országukba való visszatérés jelenti a legkedvezőbb lehetőséget. A letelepítés végső eszköznek tekinthető, amennyiben a menekültek sem a származási országukba nem tudnak visszatérni, sem a harmadik országban nincsenek tovább biztonságban. Az ilyen menekültek nagy része a legkiszolgáltatottabbak, vagyis a gyermekek, az egyedülálló anyák, a traumát átélt vagy súlyos beteg személyek közül kerül ki.

Az Egyesült Nemzetek menekültügyi főbiztosának becslése szerint egyedül 2010-ben 203 000 menekült szorul letelepítésre a szerte a világon élő nagyjából 10 millió közül. 2008-ban a világ államai közel 65 000 menekültnek kínáltak letelepedési lehetőséget. Uniós országba ezek közül 4 378 menekült, azaz 6,7 % telepedett le. A letelepítésre szoruló menekültek száma növekszik, az államok által rendelkezésre bocsátott helyek számában azonban nem következett be hasonló mértékű emelkedés. Amennyiben a nemzetközi közösség nem tesz összehangolt erőfeszítéseket, a szükségletek és a lehetőségek közötti eltérés várhatóan tovább növekszik majd.

Tehát a harmadik országokból az Unióba érkező menekültek letelepítését meg kell különböztetni attól, amikor az egyik uniós tagállamból egy másikba az Unión belüli szolidaritás céljából telepítenek át menekülteket. Ez utóbbi tekintetében a Bizottság különálló kezdeményezéseket indít, mint amilyen például a nemzetközi védelemben részesülő személyek Máltáról más tagállamokba történő áttelepítésére vonatkozó kísérleti projekt.

A „közös uniós letelepítési program” elemei

A fenti körülményekre tekintettel a „közös uniós letelepítési program” célja, hogy a menekültek védelme érdekében hatékonyabb eszközzé alakítsa az Unión belüli letelepítést. Jelenleg évi rendszerességgel 10 tagállam végez letelepítéseket, néhány másik tagállam pedig eseti alapon telepít le menekülteket. Mindezeket a letelepítési tevékenységeket az uniós tagállamok közötti széleskörű konzultáció és összehangolás nélkül hatják végre.

A Bizottság által javasolt program szorosabb politikai és gyakorlati együttműködést ír elő a tagállamok között letelepítési tevékenységeik eredményességének és költséghatékonyságának erősítése, valamint a letelepítés humanitárius és stratégiai hatásainak fokozása céljából. A program olyan mechanizmust biztosít, amely lehetővé teszi közös éves letelepítési prioritások meghatározását, valamint a tagállamok számára az Európai Menekültügyi Alap keretében rendelkezésre álló pénzügyi támogatás hatékonyabb felhasználását.

A tagállamok a letelepítendő menekültek kiválasztásával és a fogadásukkal kapcsolatos különféle tevékenységeket közösen – a jövőbeni Európai Menekültügyi Támogató Hivatal támogatásával – fogják végezni. A tagállamok továbbra is szabadon dönthetnek arról, hogy részt akarnak-e venni egyáltalán a letelepítésben, és amennyiben igen, hány menekültet kívánnak letelepíteni.

Barrot alelnök tevékenységéről a következő internetes oldalon további információk állnak rendelkezésre:

http://ec.europa.eu/commission_barroso/barrot/welcome/default_en.htm


Side Bar