Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1267

Bruxelles, den 2. september 2009

En styrket indsats for genbosættelse af flygtninge

Kommissionen foreslog i dag at oprette et "fælles EU-genbosættelsesprogram". Formålet med dette program er at udvikle genbosættelse i EU til et mere effektivt instrument, der kan give flygtninge beskyttelse, og sikre et tættere politisk og praktisk samarbejde mellem EU-medlemsstaterne. Initiativet vedrører genbosættelse af flygtninge fra tredjelande i en EU-medlemsstat. Genbosættelse er en overførsel af flygtninge fra et første asylland til et andet land, hvor de kan starte et nyt liv og få permanent beskyttelse. Langt de fleste flygtninge verden over findes uden for EU, i udviklingslande i Asien og i Afrika. At vende tilbage til hjemlandet er den foretrukne løsning for de fleste af dem. Men for nogle flygtninge, navnlig sårbare flygtninge, er der intet alternativ. Genbosættelse er den eneste løsning for dem.

Næstformand Jacques Barrot, kommissær med ansvar for frihed, sikkerhed og retfærdighed, udtalte "Kommissionen tager i dag et vigtigt skridt for at udvise konkret solidaritet med tredjelande, der huser et stort antal flygtninge."

Langt de fleste flygtninge verden over findes i områder, der ligger langt væk fra EU. De findes i nabolande til deres eget hjemland eller i lande i samme region, i Afrika, Asien eller Mellemøsten. Ofte er værtslandene udviklingslande med begrænsede ressourcer, som ikke kan integrere et stort antal flygtninge. Langt de fleste af verdens flygtninge foretrækker klart at vende tilbage til deres hjemland. Genbosættelse ses som en sidste udvej, når flygtningene hverken kan vende tilbage til deres hjemland eller blive i sikkerhed i tredjelandet. Mange af disse flygtninge hører til de mest sårbare grupper, f.eks. børn, enlige kvinder med børn, traumatiserede eller alvorligt syge personer.

FN’s Højkommissariat for flygtninge (UNHCR) anslår, at alene i 2010 vil 203 000 ud af de i alt omkring 10 millioner flygtninge verden over have behov for genbosættelse. I 2008 tilbød lande verden over at genbosætte omkring 65 000 flygtninge. Heraf blev 4 378 flygtninge, eller 6,7 %, genbosat i et EU-land. Antallet af flygtninge, der har behov for genbosættelse, er stigende, uden at der er en tilsvarende stigning i det antal pladser, landene stiller til rådighed. Forskellen forventes at blive endnu større, hvis det internationale samfund ikke vedtager samordnede foranstaltninger.

Genbosættelse i EU af flygtninge fra tredjelande bør ikke forveksles med overførsel af flygtninge fra en EU-medlemsstat til en anden medlemsstat som led i den interne EU-solidaritet. På dette område gennemfører Kommissionen særskilte initiativer, som f.eks. et pilotprojekt om genbosættelse af personer, der er omfattet af international beskyttelse, fra Malta til en anden medlemsstat.

Indholdet i det "fælles EU-genbosættelsesprogram"

Det er på den baggrund, at det "fælles EU-genbosættelsesprogram" skal udvikle genbosættelse i EU til et mere effektivt instrument, der kan give flygtninge beskyttelse. På nuværende tidspunkt deltager 10 medlemsstater årligt i genbosættelse, mens visse andre medlemsstater genbosætter flygtninge på ad hoc basis. Alle disse genbosættelsesaktiviteter gennemføres ofte uden høring og samordning mellem EU-medlemsstaterne.

Det program, Kommissionen foreslår, vil medføre et tættere politisk og praktisk samarbejde mellem medlemsstaterne og gøre deres genbosættelsesaktiviteter mere virkningsfulde og omkostningseffektive og øge de humanitære og strategiske følger af genbosættelse. Det indeholder en mekanisme, der giver mulighed for at fastsætte fælles årlige prioriteter for genbosættelse, og sikrer en mere effektiv brug af de finansielle midler, medlemsstaterne får stillet til rådighed gennem Den Europæiske Flygtningefond.

Forskellige aktiviteter i forbindelse med identifikation af flygtninge, der skal genbosættes, og modtagelse af flygtninge vil blive gennemført i fællesskab af medlemsstaterne og vil blive støttet af det kommende europæiske asylstøttekontor. Medlemsstaterne vil fortsat frit kunne beslutte, om de overhovedet ønsker at genbosætte, og i givet fald hvor mange flygtninge de ønsker at genbosætte.

Læs mere om næstformand Jacques Barrots arbejde på følgende netsted:

http://ec.europa.eu/commission_barroso/barrot/welcome/default_en.htm


Side Bar