Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1267

V Bruselu dne 2. září 2009

Zvyšování úsilí při znovuusídlení uprchlíků

Komise dnes navrhla vytvoření „Společného programu EU pro znovuusídlení“. Tento program si klade za cíl rozvinout znovuusídlení v rámci EU v účinnější nástroj ochrany uprchlíků, který bude umožňovat užší politickou a praktickou spolupráci mezi členskými státy EU. Tato iniciativa se týká znovuusídlení uprchlíků ze třetích zemí v některém z členských států EU. Znovuusídlení je přesun uprchlíků z první azylové země do jiné země, kde mohou začít nový život pod trvalou ochranou. Převážná část uprchlíků po celém světě se nachází mimo EU, v rozvojových zemích v Asii a v Africe. Většina z nich by upřednostnila návrat do své země původu. Pro některé z uprchlíků, zejména pro ty nejzranitelnější, však toto řešení není možné. Znovuusídlení je pro ně jediným řešením.

Místopředseda Evropské komise Jacques Barrot, komisař odpovědný za spravedlnost, svobodu a bezpečnost, uvedl, že: „Komise dnes činí významný krok, který jasně ukáže naši konkrétní solidaritu se třetími zeměmi, které přijímají velký počet uprchlíků.“

Většina uprchlíků po celém světě se nachází na místech značně vzdálených EU. Nacházejí se v zemích, které sousedí s jejich zemí původu nebo jsou ve stejné oblasti v Africe, Asii nebo na Středním východě. Hostitelské země jsou často země rozvojové s omezenými zdroji a nemohou integrovat velký počet uprchlíků. Valná většina z uprchlíků po celém světě by upřednostnila návrat do své země původu. Znovuusídlení je vnímáno jako poslední možnost v případě, že se uprchlík nemůže vrátit do své země původu ani nemůže zůstat v bezpečí ve třetí zemi. Mnozí z uprchlíků jsou velmi zranitelní, například děti, osamělé ženy s dětmi, traumatizované nebo vážně nemocné osoby.

Vysoký komisař OSN pro uprchlíky (UNHCR) odhaduje, že pouze v roce 2010 bude po celém světě přibližně 10 milionů uprchlíků, z nichž 203 000 potřebuje znovuusídlit. V roce 2008 nabídly státy světa znovuusídlení zhruba 65 000 uprchlíků. Z toho 4 378 uprchlíků (6,7 %) odešlo do některé země EU. Počet uprchlíků, kteří potřebují znovuusídlit, stále roste, ne však počet odpovídajících míst pro znovuusídlení, která státy zpřístupňují. Očekává se, že pokud nebude mezinárodním společenstvím vynaloženo veškeré společné úsilí, tento rozdíl se bude dále zvyšovat.

Znovuusídlení uprchlíků ze třetích zemí do EU by mělo být vnímáno odlišně od znovuusídlení uprchlíků z jednoho členského státu EU do jiného členského státu v rámci vnitřní solidarity v EU, a to s ohledem na skutečnost, že Komise sleduje samostatné iniciativy, jako například zvláštní pilotní projekt na přesídlení osob, jimž je přiznána mezinárodní ochrana, z Malty do jiných členských států.

Obsah „Společného programu EU pro znovuusídlení“

Právě v tomto kontextu si „Společný program EU pro znovuusídlení“ klade za cíl rozvinout znovuusídlení do EU v účinnější nástroj ochrany uprchlíků. 10 členských států v současné době realizuje znovuusídlení na ročním základě, zatímco ostatní členské státy provádějí znovuusídlení ad hoc . Všechny tyto činnosti se realizují bez zvláštních konzultací nebo koordinace mezi členskými státy EU.

Program navržený Komisí přináší bližší politickou a praktickou spolupráci mezi členskými státy, aby se zvýšila účinnost a nákladová efektivnost činností v oblasti znovuusídlení a jeho humanitární a strategický dopad. Zahrnuje mechanismy, které umožní zavést společné roční priority pro znovuusídlení a zajistit účinnější využívání finanční pomoci dostupné členským státům prostřednictvím Evropského uprchlického fondu.

Členské státy budou společně provádět různé činnosti spojené s identifikací a přijímáním uprchlíků a budou ve svých činnostech podporovány budoucím Evropským podpůrným úřadem pro otázky azylu. Členské státy si ponechají svobodnou volbu, zda obecně chtějí provádět znovuusídlení, a pokud ano, jaké množství uprchlíků si přejí znovuusídlit.

Více informací o činnosti místopředsedy Barrota naleznete na této internetové stránce: http://ec.europa.eu/commission_barroso/barrot/welcome/default_en.htm


Side Bar