Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1257

Bryssel den 28 augusti 2009

EU:s digitala bibliotek blir dubbelt så stort samtidigt som EU saknar en gemensam digital upphovsrätt

4,6 miljoner digitala böcker, kartor, fotografier, filmklipp och tidningar är nu tillgängliga för Internetanvändare på Europeana, Europas flerspråkiga digitala bibliotek, på www.europeana.eu . Samlingen på Europeana har mer än fördubblats sedan den lanserades i november 2008 ( IP/08/1747 ). I ett policydokument från Europeiska kommissionen anges i dag att målet för 2010 är 10 miljoner digitaliserade objekt. Kommissionen inbjuder även till en allmän diskussion om den framtida digitaliseringen av böcker i Europa, med hänsyn till den offentliga och privata sektorns potential att samarbeta och behovet av att reformera Europas fragmenterade upphovsrättsliga lagstiftning.

”Digitaliseringen av böcker är ett enormt arbete, men det ger miljontals människor i och utanför Europa tillgång till kulturella verk. Därför uppmanar jag medlemsstaterna och deras kulturinstitutioner att börja fylla hyllorna i Europas digitala bibliotek”, säger Viviane Reding, EU-kommissionär för informationssamhället och medierna. ”Det är dock oroväckande att bara 5 % av alla digitaliserade böcker inom EU finns på Europeana. Dessutom kommer nästan hälften av Europeanas digitaliserade verk från ett enda land, medan alla andra medlemsstater ligger långt efter. Medlemsstaterna måste sluta att avundas de framsteg som görs på andra kontinenter och i stället själva ta tag i frågan. Eftersom enbart Europeana inte räcker för att sätta Europa på den digitala världskartan, behöver vi förbättra samarbetet för att anpassa EU:s upphovsrättsliga lagstiftning till den digitala tidsåldern.”

I dag har användarna tillgång till 4,6 miljoner digitaliserade objekt på Europeana, jämfört med två miljoner för nio månader sedan. Som exempel på nyligen tillagda objekt kan nämnas en samling av 70 inkunabler (böcker tryckta med de tidigaste tryckteknikerna) från Kataloniens bibliotek, en utgåva från 1572 av Os Lusíadas av Portugals nationalskald Luís de Camoẽs samt rörliga bilder från Friedrichstraße i Berlin 1913 från Association des Cinémathèques Européennes (föreningen för europeiska filmarkiv).

Genom de stora framsteg som Europeana innebär, tydliggörs också de frågor och problem som är knutna till digitaliseringen. För närvarande innehåller Europeana främst digitaliserade böcker som är allmän egendom och alltså inte längre skyddas genom upphovsrättslagstiftningen, som gäller i 70 år efter författarens död.

Europeana innehåller av juridiska skäl varken utsålda verk (cirka 90 % av böckerna i Europas nationalbibliotek) eller verk av okända upphovsmän (uppskattningsvis 10–20 % av de samlingar som omfattas av upphovsrätt) som fortfarande omfattas av upphovsrätt men där författaren är okänd.

Europeana visar även att licensiering av upphovsrättsskyddat material inom EU fortfarande omfattas av en mycket fragmenterad rättslig ram. Tidigare i år tvingades till exempel ett franskt företag dra tillbaka fotografier från Europeana eftersom det endast hade rätt att sprida materialet i Frankrike.

För att ta itu med dessa frågor inleder kommissionen i dag ett offentligt samråd om Europeanas framtid och digitaliseringen av böcker som kommer att pågå till och med den 15 november 2009 . Kommissionen ställer bland annat följande frågor: Hur kan digitaliserat material göras tillgängligt för konsumenter i hela EU? Behövs ett bättre samarbete med utgivarna om material som omfattas av upphovsrätt? Bör man skapa europeiska register för verk av okända upphovsmän och utsålda verk? Hur ska Europeana finansieras på lång sikt?

Bakgrund

Europeana inrättades av Europeiska kommissionen i november 2008 ( IP/08/1747 ). För åren 2009–2011 kommer EU-programmet eContent plus att täcka cirka 80 % av Europeanas budget på 2,5 miljoner euro per år. Medlemsstaterna och deras kulturinstitutioner bidrar med resten. Fram till 2013 kan Europeiska kommissionen fortsätta att ge stöd till Europeana med nio miljoner euro genom programmet för konkurrenskraft och innovation . Europeanas kontor finns i Nederländernas nationalbibliotek i Haag och drivs av European Digital Library Foundation (stiftelsen för ett europeiskt digitalt bibliotek).

När Europeana-webbplatsen lanserades i november 2008 blev den så populär att den till en början fick stängas ( MEMO/08/733 ), men nu fungerar den som den ska.

Pressinformation om Europeana finns på:

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=5181

Europeana – Europas digitala bibliotek: http://www.europeana.eu/ .

EU-initiativet Digitala bibliotek:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/index_en.htm

Annex

Overview of the contribution of EU Member States to Europeana

in % of the total number of objects (4.6 million)

– situation end July 2009 –

EU countries

France

47%

Germany

15.4%

Netherlands

8%

United Kingdom

7.9%

Sweden

5.2%

Finland

4%

Greece

1.6%

Italy

1.2%

Belgium

1.1%

Slovenia

0.7%

Spain

0.6%

Estonia

0.4%

Luxembourg

0.4%

Poland

0.3%

Romania

0.3%

Austria

0.2%

Portugal

0.2%

Hungary

0.1%

Latvia

<0.1%

Cyprus

<0.1%

Bulgaria

<0.1%

Czech Republic

<0.1%

Denmark

<0.1%

Ireland

<0.1%

Lithuania

<0.1%

Malta

<0.1%

Slovakia

<0.1%

Non EU countries

Norway

4.3%

Switzerland

0.4%


Side Bar