Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1257

Bruselj, 28. avgusta 2009

Evropska digitalna knjižnica podvojila obseg, a pokazala na odsotnost skupne rešitve glede avtorskih pravic na spletu

Internetni uporabniki lahko na strani evropske večjezične digitalne knjižnice Europeana ( www.europeana.eu ) dostopajo do 4,6 milijona knjig, zemljevidov, fotografij, filmskih posnetkov in časopisov v digitalni obliki. Od začetka v novembru 2008 se je zbirka Europeane več kot podvojila ( IP/08/1747 ´). Komisija je danes v programskem dokumentu napovedala, da je cilj število digitaliziranih vsebin do leta 2010 povečati na 10 milijonov. Komisija je odprla tudi javno razpravo o prihodnjih izzivih digitalizacije knjig v Evropi: možnosti za skupno delovanje javnega in zasebnega sektorja ter potrebi po prenovi preveč razdrobljenega evropskega okvira za avtorske pravice.

„Digitalizacija knjig je herkulska naloga, ki pa milijonom prebivalcev Evrope in ostalega sveta omogoča dostop do kulturnih vsebin. Zato bi najprej pohvalila prizadevanje držav članic in njihovih kulturnih institucij, ki so napolnile police evropske digitalne knjižnice,“ je dejala komisarka EU za informacijsko družbo in medije Viviane Reding. „Vendar pa je zaskrbljujoče, da je v Europeani na voljo samo 5 % digitaliziranih knjig v EU. Poudariti je treba tudi, da skoraj polovica digitaliziranih del prihaja iz ene same države, medtem ko ostale države članice še vedno storijo občutno premalo. Zato menim, da države članice ne bi smele več z zavistjo gledati na napredek na ostalih celinah, ampak se končno lotiti naloge, ki jih čaka. Prav tako je jasno, da za umestitev Evrope na digitalni zemljevid sveta izključno Europeana ni dovolj. Bolje bomo morali delati skupaj, da bomo evropski okvir za avtorske pravice prilagodili digitalni dobi.“

Uporabniki lahko trenutno v Europeani dostopajo do 4,6 milijona digitaliziranih vsebin v primerjavi z 2 milijonoma pred devetimi meseci. Med novimi deli najdemo: zbirko 70 inkunabul (knjig, natisnjenih z najzgodnejšimi tiskarskimi tehnikami) iz katalonske knjižnice, izdajo portugalske nacionalne pesmi Luísa de Camoẽsa „Os Lusíadas“ (Luzijada) iz leta 1572 in posnetek berlinske Friedrichstraße iz leta 1913, ki ga je prispevalo evropsko združenje filmskih arhivov.

Vendar pa opravljeni napredek glede Europeane kaže tudi na izzive in težave, povezane s postopkom digitalizacije. Trenutno Europeana vsebuje zlasti digitalizirane knjige, ki so javno dostopne in torej niso več zavarovane z avtorskim pravom (ki je v veljavi 70 let po smrti avtorja).

Zaradi pravnih razlogov v Europeano trenutno niso vključena dela, ki so jih nehali tiskati (okoli 90 % knjig v evropskih nacionalnih knjižnicah), niti dela neznanih avtorjev (po oceni 10–20 % avtorsko zaščitenih zbirk), ki so še avtorsko zaščitena, vendar avtor ni znan.

Primer Europeane kaže tudi na veliko razdrobljenost evropskega pravnega okvira za izdajo dovoljenj za avtorsko zaščitena dela. V začetku tega leta je moralo francosko združenje iz Europeane umakniti fotografije, za katere je imelo pravice do razširjanja samo za francosko ozemlje.

Za obravnavo teh vprašanj je Komisija danes začela javno posvetovanje o prihodnosti Europeane in digitalizaciji knjig, ki bo potekalo do 15. novembra 2009 . Komisija med drugim sprašuje: Kako lahko zagotovimo, da je digitalizirani material na voljo uporabnikom v celotni EU? Ali bi morali bolje sodelovati z založniki glede avtorsko zaščitenega materiala? Ali bi bilo primerno vzpostaviti evropski register del neznanih avtorjev in del, ki se ne tiskajo več? Kakšno naj bo dolgoročno financiranje Europeane?

Ozadje

Evropska komisija je Europeano ustanovila novembra 2008 ( IP/08/1747 ). Med letoma 2009 in 2011 bo program EU eContent plus kril okoli 80 % proračuna Europeane, to je 2,5 milijona EUR letno. Ostalo bodo prispevale države članice in kulturne institucije. Do leta 2013 lahko Evropska komisija še naprej podpira Europeano, in sicer s sredstvi v višini 9 milijonov EUR iz programa za konkurenčnost in razvoj. Urad Europeane gosti Nacionalna knjižnica Nizozemske v Haagu, vodi ga Fundacija za evropsko digitalno knjižnico.

Ob vzpostavitvi spletne strani Europeane novembra 2008 se je ta zaradi velikega zanimanja začasno zrušila ( MEMO/08/733 ). Sedaj deluje brez težav.

Informativni paket o Europeani je na voljo na:

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=5181

Evropska digitalna knjižnica Europeana: http://www.europeana.eu/

Pobuda Evropske unije za digitalne knjižnice:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/index_en.htm

Annex

Overview of the contribution of EU Member States to Europeana

in % of the total number of objects (4.6 million)

– situation end July 2009 –

EU countries

France

47%

Germany

15.4%

Netherlands

8%

United Kingdom

7.9%

Sweden

5.2%

Finland

4%

Greece

1.6%

Italy

1.2%

Belgium

1.1%

Slovenia

0.7%

Spain

0.6%

Estonia

0.4%

Luxembourg

0.4%

Poland

0.3%

Romania

0.3%

Austria

0.2%

Portugal

0.2%

Hungary

0.1%

Latvia

<0.1%

Cyprus

<0.1%

Bulgaria

<0.1%

Czech Republic

<0.1%

Denmark

<0.1%

Ireland

<0.1%

Lithuania

<0.1%

Malta

<0.1%

Slovakia

<0.1%

Non EU countries

Norway

4.3%

Switzerland

0.4%


Side Bar