Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1257

V Bruseli 28. augusta 2009

Obsah európskej digitálnej knižnice sa zdvojnásobil, EÚ však nemá spoločné riešenie otázky autorských práv na webe

Užívatelia internetu majú dnes vďaka európskej viacjazyčnej digitálnej knižnici Europeana ( www.europeana.eu ) prístup k 4,6 milióna digitalizovaných kníh, máp, fotografií, filmových nahrávok a periodík. Od otvorenia Europeany v novembri 2008 ( IP/08/1747 ) sa jej obsah viac ako zdvojnásobil. Európska komisia si v dnes prijatom politickom dokumente stanovila za cieľ zvýšiť do roku 2010 počet digitalizovaných objektov na 10 miliónov. Komisia otvorila aj verejnú diskusiu o budúcich výzvach digitalizácie kníh v Európe, a to o možnosti verejného a súkromného sektora spojiť svoje sily a o potrebe reformovať roztrieštený rámec pre autorské práva v Európe.

„Digitalizácia kníh je veľmi náročnou úlohou, ale umožňuje aj prístup ku kultúrnemu obsahu miliónom občanov v Európe i mimo nej. Preto som uvítala prvé snahy členských štátov a ich kultúrnych inštitúcií prispieť do zbierky európskej digitálnej knižnice,“ vyhlásila Viviane Redingová, komisárka EÚ pre informačnú spoločnosť a médiá. „Za znepokojivý však považujem fakt, že na Europeane je k dispozícii len 5 % z celkového počtu digitalizovaných kníh v EÚ. Takisto stojí za povšimnutie, že takmer polovica digitalizovaných diel na Europeane pochádza z jednej jedinej krajiny, zatiaľ čo ostatné členské štáty značne zaostávajú. Podľa mňa je to jasný signál, že členské štáty sa predovšetkým nesmú nechať odradiť výsledkami dosiahnutými na iných kontinentoch, ale musia sa konečne zamerať na dosahovanie vlastných úspechov. Takisto je zrejmé, že Europeana samotná nebude postačovať na to, aby sa Európa dostala na digitálnu mapu sveta. Musíme prehĺbiť našu spoluprácu s cieľom zabezpečiť, aby bol rámec pre autorské práva v Európe primeraný digitálnemu veku.“

V súčasnosti užívatelia nájdu na Europeane 4,6 milióna digitalizovaných objektov, v porovnaní s 2 miliónmi v období pred deviatimi mesiacmi. Medzi novo pridanými položkami sú: zbierka 70 prvotlačí (kníh vytlačených pomocou najstarších techník tlače) z knižnice v Katalánsku, vydanie „Os Lusíadas“ z roku 1572 od autora Luís de Camoẽs (portugalský národný epos) a videozáznam Friedrichstraße v Berlíne z roku 1923 od Association des Cinémathèques Européennes.

Významný pokrok dosiahnutý v súvislosti s Europeanou však odhaľuje aj výzvy a problémy procesu digitalizácie. V súčasnosti obsahuje Europeana najmä digitalizované knihy, ktoré patria do verejnej sféry a ktoré tak už nie sú chránené autorskými právami (tie sa uplatňujú ešte 70 rokov po smrti autora).

Europeana z právnych dôvodov momentálne nezahŕňa diela, ktoré sa už netlačia (čo zodpovedá približne 90 % kníh v národných knižniciach v Európe), ani osirené diela (podľa odhadov predstavujú 10 – 20 % v zbierkach, na ktoré sa vzťahujú autorské práva), ktoré sú síce stále chránené autorskými právami, ale nie je možné určiť ich autora.

Europeana je aj dôkazom toho, že udeľovanie licencií materiálom chráneným autorskými právami v Európe sa ešte stále realizuje vo veľmi roztrieštenom právnom rámci. Francúzsky zberateľský subjekt musel v tomto roku stiahnuť z Europeany fotografie, pretože mal právo šíriť materiál len na území Francúzska.

Komisia v snahe riešiť všetky tieto otázky dnes otvorila verejnú konzultáciu o budúcnosti Europeany a digitalizácie kníh, ktorá bude prebiehať do 15. novembra 2009. Položila aj tieto otázky: Akým spôsobom možno zabezpečiť dostupnosť digitalizovaného materiálu užívateľom v rámci celej EÚ? Mala by sa zabezpečiť užšia spolupráca s vydavateľmi, pokiaľ ide o materiál, na ktorý sa vzťahujú autorské práva? Bolo by dobrým nápadom vytvoriť európske registre osirených diel a diel, ktoré sa už netlačia? Akým spôsobom by sa malo zabezpečiť financovanie Europeany v dlhodobom horizonte?

Kontext

Europeanu zriadila Európska komisia v novembri 2008 ( IP/08/1747 ). Program EÚ s názvom eContent plus pokryje v rokoch 2009 – 2011 približne 80 % rozpočtu Europeany (2,5 milióna EUR ročne) a členské štáty a kultúrne inštitúcie pokryjú zvyšok. Európska komisia bude môcť pokračovať vo financovaní Europeany až do roku 2013 vďaka 9 miliónom EUR poskytnutých v rámci Programu pre konkurencieschopnosť a inovácie . Za sídlo Europeany sa považuje Holandská národná knižnica v Haagu a za jej prevádzku zodpovedá Nadácia Európskej digitálnej knižnice.

O webovú stránku Europeana bol pri jej spustení v novembri 2008 až taký záujem, že sa na začiatku zrútila ( MEMO/08/733 ), ale v súčasnosti už funguje bez problémov.

Súbor tlačových správ o Europeane je k dispozícii na stránke:

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=5181

Europeana – digitálna knižnica Európy: http://www.europeana.eu/

Iniciatíva Európskej únie v oblasti digitálnych knižníc:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/index_en.htm

Annex

Overview of the contribution of EU Member States to Europeana

in % of the total number of objects (4.6 million)

– situation end July 2009 –

EU countries

France

47%

Germany

15.4%

Netherlands

8%

United Kingdom

7.9%

Sweden

5.2%

Finland

4%

Greece

1.6%

Italy

1.2%

Belgium

1.1%

Slovenia

0.7%

Spain

0.6%

Estonia

0.4%

Luxembourg

0.4%

Poland

0.3%

Romania

0.3%

Austria

0.2%

Portugal

0.2%

Hungary

0.1%

Latvia

<0.1%

Cyprus

<0.1%

Bulgaria

<0.1%

Czech Republic

<0.1%

Denmark

<0.1%

Ireland

<0.1%

Lithuania

<0.1%

Malta

<0.1%

Slovakia

<0.1%

Non EU countries

Norway

4.3%

Switzerland

0.4%


Side Bar