Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1257

Bruxelles, 28 august 2009

Dimensiunea bibliotecii digitale a Europei se dublează, însă ea pune în eviden ță și lipsa unei soluții comune europene privind drepturile de autor pentru site-urile web

Pe site-ul web Europeana, biblioteca multilingvă virtuală a Europei ( www.europeana.eu ), utilizatorii internetului pot accesa acum 4,6 milioane de cărți, hărți, fotografii, videoclipuri și ziare digitalizate. Colecția Europeana a crescut cu mai mult decât dublu de la lansarea sa, în noiembrie 2008 ( IP/08/1747 ). Astăzi, Comisia Europeană și-a declarat, într-un document orientativ, obiectivul de a crește numărul lucrărilor digitalizate la 10 milioane până în 2010. Comisia a inițiat, de asemenea, o dezbatere publică pe tema viitoarelor provocări pentru digitalizarea cărților în Europa: posibilitatea ca sectorul public și cel privat să își unească forțele și necesitatea de a revizui cadrul european prea fragmentat în materie de drepturi de autor.

„Digitalizarea căr ților este o muncă de Hercule, dar ea oferă totodată accesul la un conținut cultural pentru milioane de cetățeni ai Europei și nu numai. De aceea salut primele eforturi depuse de statele membre și de instituțiile culturale ale acestora de a umple rafturile bibliotecii digitale a Europei”, a spus Viviane Reding, comisarul UE pentru societate informațională și mass-media. „Mi se pare totuși îngrijorător că numai 5% dintre toate cărțile digitalizate din Uniunea Europeană sunt disponibile pe Europeana. Observ, de asemenea, că aproape jumătate dintre lucrările digitalizate de pe Europeana provin dintr-o singură țară, în timp ce contribuția tuturor celorlalte state membre este extrem de redusă. Personal, acest lucru îmi arată că, mai întâi de toate, statele membre trebuie să înceteze să mai invidieze progresele înregistrate pe alte continente și să își facă, în sfârșit, temele, dar și că Europeana singură nu va fi suficientă pentru a înscrie Europa pe harta digitală a lumii. Trebuie să ne intensificăm cooperarea pentru a adapta cadrul european al drepturilor de autor la era digitală”.

Astăzi, utilizatorii pot găsi pe Europeana 4,6 milioane de lucrări digitalizate, fa ță de 2 milioane disponibile cu nouă luni în urmă. Printre noile elemente adăugate se numără: o colecție de 70 de incunabule (cărți tipărite cu ajutorul celor mai vechi tehnici de tipărire) de la bibilioteca din Catalunia, o ediție din 1572 a cărții „Os Lusíadas” de Luís de Camoẽs, poemul național al Portugaliei, și o înregistrare video a Friedrichstraße din Berlin din 1913, de la Association des Cinémathèques Européennes.

Progresul semnificativ făcut cu Europeana scoate, totu și, la iveală provocările și problemele aferente procesului de digitalizare. În prezent, Europeana include în special cărți digitalizate aparținând domeniului public, deci cărți care nu mai sunt protejate prin legea drepturilor de autor (valabilă 70 de ani după moartea autorului).

Momentan, Europeana nu include, din considerente juridice, nici lucrări care nu mai sunt publicate (aproximativ 90% din căr țile aflate în bibliotecile naționale europene), nici opere protejate încă de drepturi de autor (estimate la 10-20% din colecțiile protejate de drepturi de autor) ai căror autori nu pot fi identificați.

Europeana pune în eviden ță și faptul că acordarea de licențe pentru lucrări protejate de drepturi de autor în Europa se face încă într-un cadru legal foarte fragmentat. La începutul acestui an, un colecționar francez a trebuit să retragă fotografii de pe site-ul Europeana deoarece deținea dreptul de publica materialul numai pe teritoriul francez.

Pentru a rezolva toate aceste probleme, Comisia a lansat astăzi o consultare publică pe tema viitorului bibliotecii Europeana și a digitalizării cărților, care se va desfășura până la 15 noiembrie 2009 . Comisia adresează, printre altele, următoarele întrebări: Cum se poate garanta disponibilitatea materialului digitalizat pentru utilizatori de pe întregul teritoriu al UE? Ar trebui să existe o cooperare mai strânsă cu editorii în ceea ce privește materialul protejat de drepturi de autor? Ar fi o idee bună să se creeze registre europene pentru lucrări ai căror deținători de drepturi de autor nu pot fi identificați și pentru lucrări care nu mai sunt publicate? Cum ar trebui finanțată Europeana pe termen lung?

Context

Europeana a fost înfiin țată de Comisia Europeană în noiembrie 2008 ( IP/08/1747 ). Începând cu perioada 2009-2011, programul eContent plus al Uniunii Europene va acoperi aproximativ 80% din bugetul Europeana (și anume 2,5 milioane de euro pe an). Statele membre și instituțiile culturale vor contribui cu restul sumei. Până în 2013, Comisia Europeană poate continua să sprijine Europeana cu 9 milioane de euro prin Competitiveness and Innovation Programme (Programul pentru stimularea competitivității și a inovării). Europeana își are sediul în cadrul Bibliotecii Naționale a Țărilor de Jos din Haga și este administrată de Fundația pentru biblioteca digitală europeană.

În momentul lansării sale, în noiembrie 2008, site-ul web Europeana a fost atât de popular încât, ini țial, funcționarea sa a fost întreruptă ( MEMO/08/733 ). Astăzi el funcționează fără probleme.

Un dosar de presă referitor la Europeana este disponibil la adresa:

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=5181

Europeana - biblioteca digitală a Europei, se află online la adresa: http://www.europeana.eu/

Ini țiativa Uniunii Europene privind bibliotecile digitale:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/index_en.htm

Annex

Overview of the contribution of EU Member States to Europeana

in % of the total number of objects (4.6 million)

– situation end July 2009 –

EU countries

France

47%

Germany

15.4%

Netherlands

8%

United Kingdom

7.9%

Sweden

5.2%

Finland

4%

Greece

1.6%

Italy

1.2%

Belgium

1.1%

Slovenia

0.7%

Spain

0.6%

Estonia

0.4%

Luxembourg

0.4%

Poland

0.3%

Romania

0.3%

Austria

0.2%

Portugal

0.2%

Hungary

0.1%

Latvia

<0.1%

Cyprus

<0.1%

Bulgaria

<0.1%

Czech Republic

<0.1%

Denmark

<0.1%

Ireland

<0.1%

Lithuania

<0.1%

Malta

<0.1%

Slovakia

<0.1%

Non EU countries

Norway

4.3%

Switzerland

0.4%


Side Bar