Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1257

2009 m. rugpjūčio 28 d., Briuselis

Europos skaitmeninė biblioteka padidėjo dvigubai, tačiau kaip saugoti skaitmeninių kūrinių autoriaus teises, nesutarta

Europos daugiakalbės skaitmeninės bibliotekos „Europeana“ ( www.europeana.eu ) lankytojams prieinama 4,6 milijono skaitmeninių knygų, žemėlapių, fotografijų, filmų ištraukų ir laikraščių. 2008 m. lapkričio mėn. veikti pradėjusios „Europeanos“ fondai iki dabar padidėjo daugiau nei dvigubai ( IP/08/1747 ). Šiandien Europos Komisija politikos strategijos dokumente paskelbė, kad sieks skaitmeninių kūrinių skaičių iki 2010 m. padidinti iki 10 milijonų. Komisija taip pat pradėjo viešąją diskusiją apie būsimas knygų skaitmeninimo problemas Europoje, valdžios ir privačiojo sektorių bendradarbiavimo potencialą ir poreikį pertvarkyti pernelyg suskaidytą Europos autoriaus teisių apsaugos sistemą.

„Skaitmeninti knygas – titaniškas darbas, tačiau jis atveria kultūros turinį milijonams piliečių Europoje ir visame pasaulyje. Todėl džiaugiuosi pirmomis valstybių narių ir jų kultūros įstaigų pastangomis užpildyti Europos skaitmeninės bibliotekos lentynas, – sakė už informacinę visuomenę ir žiniasklaidą atsakinga ES Komisijos narė Viviane Reding. – Tačiau nerimauju dėl to, kad „Europeanoje“ yra vos 5 % visų Europos Sąjungos skaitmeninių knygų. Be to, turiu paminėti, kad beveik pusė skaitmeninių kūrinių „Europeanoje“ yra tik iš vienos valstybės, o visos kitos valstybės narės vis dar gerokai atsilieka. Iš to sprendžiu, kad valstybės narės pirmiausia turi baigti pavydėti kituose pasaulio kraštuose padarytos pažangos ir pagaliau atlikti savo namų darbus. Taip pat akivaizdu, jog vien „Europeanos“ nepakaks, kad Europa atsirastų skaitmeninio pasaulio žemėlapyje. Turime glaudžiau bendradarbiauti, kad Europos autoriaus teisių sistemą pritaikytume skaitmeniniam amžiui.“

Dabar „Europeanos“ lankytojams pateikta 4,6 mln. skaitmeninių kūrinių, palyginti su 2 mln. prieš devynis mėnesius. Nauji kūriniai bibliotekos fonde: 70 inkunabulų (ankstyvąja spaudos technika spausdintų knygų) kolekcija iš Katalonijos bibliotekos, Luíso de Camoẽso Portugalijos epinės poemos „Luziados“ 1572 m. leidimas, iš Europos filmų archyvų asociacijos („Association des Cinémathèques Européennes“) gauta 1913 m. Berlyno gatvėje Friedrichstraße nufilmuota medžiaga.

„Europeanos“ pažanga taip pat iškėlė su skaitmeninimo procesu susijusių uždavinių ir problemų. Šiuo metu „Europeanoje“ laikomos skaitmeninės knygos yra daugiausiai visuotinės nuosavybės, t. y. jų autorystė teisės aktais nebesaugoma (autoriaus teisės saugomos 70 metų nuo autoriaus mirties).

Tačiau dėl teisinių priežasčių šiuo metu „Europeanoje“ nėra nei išparduotų spaudinių (apytiksliai 90 % knygų Europos nacionalinėse bibliotekose), nei nežinomų autorių darbų, kurių autorystės nustatyti neįmanoma, o autoriaus teisės vis dar saugomos (tokių kūrinių saugomos autorystės kolekcijose yra apytiksliai 10–20 %).

Vykdant „Europeanos“ projektą įsitikinta, kad Europoje teisinė leidimų naudoti medžiagą, kurios autoriaus teisės saugomos, išdavimo sistema labai suskaidyta. Ankščiau šiais metais Prancūzijos archyvui teko iš „Europeanos“ atsiimti fotografijas, nes teisę skleisti tokią medžiagą jis turi tik Prancūzijos teritorijoje.

Šiems klausimams spręsti Komisija šiandien pradeda iki 2009 m. lapkričio 15 d. truksiančią viešąją konsultaciją dėl „Europeanos“ ateities ir knygų skaitmeninimo. Komisija klausia, kaip užtikrinti, kad skaitmeninė medžiaga būtų prieinama naudotojams visoje Europos Sąjungoje, ar turėtų būti glaudžiau bendradarbiaujama su leidėjais dėl medžiagos, kurios autoriaus teisės saugomos, ar vertėtų sudaryti nežinomų autorių ir išparduotų kūrinių Europos registrus, kaip ilgainiui turėtų būti finansuojama „Europeana“.

Pagrindiniai faktai

„Europeaną“ 2008 m. lapkričio mėn. įsteigė Europos Komisija ( IP/08/1747 ). Nuo 2009–2011 m. iš ES programos eContent plus bus suteikta apie 80 % „Europeanai“ reikalingų lėšų (2,5 mln. EUR per metus). Likusią dalį suteiks valstybės narės ir kultūros įstaigos. Iki 2013 m. devyniais milijonais eurų „Europeaną“ parems Europos Komisija, įgyvendindama savo Konkurencingumo ir inovacijų programą . „Europeanos“ biuras veikia Nyderlandų nacionalinėje bibliotekoje, Hagoje, jo veiklą tvarko Europos skaitmeninės bibliotekos fondas.

2008 m. lapkričio mėn. atverta „Europeanos“ interneto svetainė sulaukė tiek daug lankytojų, kad iš pradžių sutriko jos veikla ( MEMO/08/733 ). Dabar svetainė veikia sklandžiai.

Medžiaga apie „Europeaną“ žiniasklaidai pateikta:

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=5181 .

Skaitmeninė Europos biblioteka „Europeana“: http://www.europeana.eu/ .

Europos Sąjungos skaitmeninių bibliotekų iniciatyva:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/index_en.htm .

Annex

Overview of the contribution of EU Member States to Europeana

in % of the total number of objects (4.6 million)

– situation end July 2009 –

EU countries

France

47%

Germany

15.4%

Netherlands

8%

United Kingdom

7.9%

Sweden

5.2%

Finland

4%

Greece

1.6%

Italy

1.2%

Belgium

1.1%

Slovenia

0.7%

Spain

0.6%

Estonia

0.4%

Luxembourg

0.4%

Poland

0.3%

Romania

0.3%

Austria

0.2%

Portugal

0.2%

Hungary

0.1%

Latvia

<0.1%

Cyprus

<0.1%

Bulgaria

<0.1%

Czech Republic

<0.1%

Denmark

<0.1%

Ireland

<0.1%

Lithuania

<0.1%

Malta

<0.1%

Slovakia

<0.1%

Non EU countries

Norway

4.3%

Switzerland

0.4%


Side Bar