Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1257

Bryssel, 28. elokuuta 2009

Euroopan digitaalikirjasto on kasvanut jo kaksinkertaiseksi, mutta EU:lle kaivataan vielä yhteisiä tekijänoikeussääntöjä verkkosisällöille

Europeana eli Euroopan monikielinen digitaalikirjasto ( www.europeana.eu ) tuo internetin käyttäjien ulottuville 4,6 miljoonaa kohdetta: digitoituja kirjoja, karttoja, valokuvia, elokuvakatkelmia ja sanomalehtiä. Europeanan kokoelmat ovat yli kaksinkertaistuneet sen jälkeen, kun sen toiminta alkoi marraskuussa 2008 ( IP/08/1747 ). Euroopan komissio julkisti tänään tavoitteensa, jonka mukaan digitoitujen kohteiden määrä nostetaan 10 miljoonaan vuoteen 2010 mennessä. Samalla komissio käynnisti julkisen keskustelun kirjojen digitoinnin tulevaisuuden haasteista Euroopassa. Tarkoitus on keskustella julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöpotentiaalista sekä tarpeesta uudistaa Euroopan liian epäyhtenäinen tekijänoikeussäännöstö.

”Kirjojen digitointi on jättimäinen tehtävä, mutta se tuo kulttuurista sisältöä miljoonien eurooppalaisten ja muiden kansojen ulottuville. Siksi arvostan jäsenvaltioiden ja niiden kulttuurilaitosten ensimmäisiä ponnisteluja Euroopan digitaalikirjaston hyllyjen täyttämiseksi,” totesi EU:n tietoyhteiskunta- ja mediakomissaari Viviane Reding. ”On kuitenkin hälyttävää, että vain 5 prosenttia EU:n digitoiduista kirjoista on tarjolla Europeanassa. Lisäksi lähes puolet Europeanan digitoiduista teoksista on peräisin yhdestä maasta, kun taas toiset jäsenvaltiot ovat kaukana tavoitteesta. Minusta tuntuu, että jäsenvaltioiden olisi korkea aika lopettaa muissa maanosissa saavutetun edistymisen kadehtiminen ja käydä vihdoin itse työhön. On myös ilmeistä, että Europeana ei yksin riitä tuomaan Eurooppaa digitaaliselle maailmankartalle. Meidän on tehostettava yhteistyötämme, jotta Euroopan tekijänoikeussäännöstö saadaan digitaaliaikakaudelle.”

Europeana sisältää nykyisin 4,6 miljoonaa digitoitua kohdetta, kun niitä vielä yhdeksän kuukautta sitten oli 2 miljoonaa. Äskettäin lisättyjä kohteita ovat mm. 70 inkunaabelia (varhaisimpia painettuja kirjoja) Katalonian kirjastosta, vuoden 1572 laitos Luís de Camoẽsin kirjoittamasta Portugalin kansalliseepoksesta "Os Lusíadas" sekä filmiaineistoa Berliinin Friedrichstrasselta vuodelta 1913 Euroopan elokuva-arkistojen liitolta.

Europeanan ripeä kehitys nostaa kuitenkin pintaan myös digitointiprosessin haasteita ja ongelmia. Tällä hetkellä Europeana sisältää etupäässä vapaasti saatavilla olevia digitoituja kirjoja eli sellaisia, joiden tekijänoikeudet ovat rauenneet (70 vuoden kuluttua tekijän kuolemasta).

Europeana ei oikeudellisista syistä vielä sisällä teoksia, joiden painokset on myyty loppuun (noin 90 % Euroopan kansallisten kirjastojen kirjoista), eikä ns. orpoja teoksia (arviolta 10–20 % tekijänoikeussuojatuista kokoelmista), joiden tekijänoikeudet ovat voimassa, mutta joiden tekijä on tuntematon.

Europeana on osoittanut, että tekijänoikeussuojatun aineiston lisensointi Euroopassa tapahtuu edelleen hyvin epäyhtenäisissä oikeudellisissa puitteissa. Aiemmin tänä vuonna eräs ranskalainen aineistoa koostava organisaatio joutui poistamaan valokuvia Europeanasta, koska sillä oli oikeus jaella aineistoa ainoastaan kotimaassaan.

Näiden kysymysten ratkaisemiseksi komissio on tänään käynnistänyt Europeanaa ja kirjojen digitointia koskevan julkisen kuulemisen , joka jatkuu marraskuun 15. päivään 2009 asti. Komissio esittää mm. seuraavat kysymykset: Kuinka voidaan varmistaa digitoidun aineiston tarjonta kuluttajille koko EU:ssa? Tarvitaanko parempaa yhteistyötä kustantajien kanssa tekijänoikeussuojatun aineiston suhteen? Kannattaisiko perustaa eurooppalaiset rekisterit orvoille ja loppuunmyydyille teoksille? Kuinka Europeanan rahoitus tulisi hoitaa pitkällä aikavälillä?

Taustaa

Europeanan perusti Euroopan komissio marraskuussa 2008 ( IP/08/1747 ). Vuosina 2009–2011 Europeanan vuotuisesta budjetista (2,5 miljoonaa euroa) noin 80 % katetaan EU:n eContent plus -ohjelmasta, ja lopusta vastaavat jäsenvaltiot ja kulttuurilaitokset. Vuoteen 2013 asti Euroopan komissio voi jatkaa Europeanan tukemista 9 miljoonalla eurolla kilpailukyvyn ja innovoinnin ohjelmassaan . Europeana-keskusta isännöi Alankomaiden kansalliskirjasto Haagissa ja sen toimintaa pyörittää Euroopan digitaalikirjastosäätiö.

Europeana käynnistettiin marraskuussa ja se sai niin innostuneen vastaanoton, että palvelin kaatui lähes saman tien ( MEMO/08/733 ). Nykyisin sivusto toimii vakaasti.

Europeanaa koskeva lehdistömateriaali on saatavana osoitteessa:

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=5181

Europeana – Euroopan digitaalikirjasto: http://www.europeana.eu/

EU:n digitaalikirjastoaloite:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/index_en.htm

Annex

Overview of the contribution of EU Member States to Europeana

in % of the total number of objects (4.6 million)

– situation end July 2009 –

EU countries

France

47%

Germany

15.4%

Netherlands

8%

United Kingdom

7.9%

Sweden

5.2%

Finland

4%

Greece

1.6%

Italy

1.2%

Belgium

1.1%

Slovenia

0.7%

Spain

0.6%

Estonia

0.4%

Luxembourg

0.4%

Poland

0.3%

Romania

0.3%

Austria

0.2%

Portugal

0.2%

Hungary

0.1%

Latvia

<0.1%

Cyprus

<0.1%

Bulgaria

<0.1%

Czech Republic

<0.1%

Denmark

<0.1%

Ireland

<0.1%

Lithuania

<0.1%

Malta

<0.1%

Slovakia

<0.1%

Non EU countries

Norway

4.3%

Switzerland

0.4%


Side Bar